DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

 

 

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ İÇİNDEKİLERE Tıklayarak gidebilirsiniz

ÖNSÖZ
KİTAP TANITIMI
BAŞLANGIÇ
ABDULLAH AĞA METHİYESİ
METHİYE-İ KOYUN BABA
METHİYE
MANTIK BABA’NIN  ŞİİRİ
TAZARRU VE NİZAYI HAVİ EŞ’AR
EBYAT-I EZHAR
NAAT
MEDHİYE
MEVZU
KOYUN BABA'NIN SULTAN BEYAZIT İLE KARŞILAŞMASI
(Vefatı 25 Muharrem ül Haram 873 H.)
MÜNACAAT
KOYUN BABA 2
Çalışmalar TELİF ESERİDİR Yazarlarımızın gönderileri ile yayına alınmıştır.
corumlu2000@gmail.com
GÜRSEL YAYINEVİ   
yazarlarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
Sitemiz ve yazarlarımız;hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

MENAKIB I KOYUN BABA (Aliyy ül Murtaza neslinden Koyun Baba’nın menkıbeleri)
"Genç olarak Ali, kılıç olarak da Zülfikar vardır."
 
 
ÖNSÖZ

 

            Çorum İl Halk Kütüphanesine baglı Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazması olarak bulunan “MENAKIB-I KOYUN BABA”nın  Muharriri Osmancık’lı Es Seyyid Mehmet Tevfik b. Abdussamet b. Es Seyyid El Hac Hafız Muhammed Emin b. Es Seyyid Hoca Mahmud Efendi Es Sivasidir .
Elimizde bulunan kitabı Abdulkadir b. Ahmet b. Hüseyin tarafından nazım olarak 13 Şaban 1335 tarihinde kaleme alınmıştır.   
                 Kitap ilk olarak Rahmetli Kütüphaneci eşref Ertekin tarafından Kütüphanenin kitaplarının ilk Latin harfli kayıtları demirbaş defterine geçerken bilgi olarak hazırladıgı kitapçıkta belirtilmiş olup; Ayrıca bu menakıb-name 1935 tarihinde “Çorumlu Dergisinde” tanıtılmıştır. 
                 Harun Bayraktar tarafından lisans tezi olarak hazırlandığını
                 Çorumlu 2000 Dergimizin yazarlarından  Av. İsmail Torun’a kitabın bir nüsha tarafımızdan vererek dergimiz için Latin harflerine çevirmesini teklif etmiştim. O da bu teklifimi kabul etmişti. Aradan geçen zaman zarfında İsmail Torun bu çalışmasını kendi adına bir gazetede tefrika etti.
                 Yine Koyun Baba Menakıb  namesi Çorumlu 2000 dergimizin yazarı Sayın Şakir Çıplak tarafından 2001 tarihinde yayınlanmıştır.
                 Dergimizde tanıtılmakta olan “MENAKIB-I KOYUN BABA” tarafımdan okunmaya çalışılarak elinizde bulunan bu kitabı meydana getirmeye çalıştım. Bu çalışmamın bir sayfasına orijinal metni koymam da ayrı bir çalışma yapmak isteyenlere de kaynak olur düşüncemin eseridir.
                 Bu eserin,gün yüzüne çıkartılması için yapılan çabaların,faydalanacak kişilere katkısı da bizim kazancımız olacaktır.
                 Orijinal yazma kitap iki bölümdür. El yazma kitabın ikinci bölümü de okuyucunun görüşünüze sunulmuştur.
                 Saygılarımla
Mahmut Selim GÜRSEL

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KİTAP TANITIMI:

Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi , No.1217 80 varak (sayfa),Sayfadaki satır adidi çogunlukla 13 adetdir, Kitabta bazı yazı benzersizlikleri zamanla yazılı bölümlerin tamiri oldugunu göstermektedir. kitap ciltli olup;yazı türü harekeli nesihtir. Beyitler iki sütun halinde yazılmıştır. Müellifin KADRİ ‘nin ismi muhtelif yerlerde geçmektedir.

Kitap 1335 senesinde Seyyid Mehmet Tevfik tarafından istinsah edilmiştir.

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
Leh-ul-hamdü (1) leh-u’ş-şükür (2) Senaya (3)
Canab-ı Halik-i (4) biçune (5) herca  
Adem’den Alemi çün itdi icad
Zehi san’at zeni kudret ne üstad
Bizi iman ile kıldı müşerref
Ubudiyyetle (6) çün olduk muvazzaf (7) 
Salatıyle (8) selam olsun O’na hem
Habib-i Mustafa’ya hem dem adem
Buyurdu şanına Levlake,levlake  (9)
Anın hürmetine halk olundu eflak
Ne devledün ki olunduk ümmet eyyar (10)
Ne nimetdir ki bulunduk dürr-i şeh-var (11)
Dahi ashabına olsun selamlar
Şefi (12) olsun bize ol kutlu canlar 
Hususa aline çan ola kurban
O sadattı kiram san necm-i dirhşan (13)
Ne nedir manzume-i baiş biliniz
Ki bir gün tekyeye varmış idik biz
Koyun Baba ki saadet-i mübeccel (14)
Yazılmış tarihi nesren mufassal (15)
 
(*)Ali Mürteza neslinden Koyun Baba Menkıbeleri
(**)Genç olarak Ali,Allah’ın kılıcı olarak Zülfikar yeter
(1) hamd etmek,
(2) şükretmek
(3) övme
(4) yaratan,yoktan var eden,Allah c.c.
(5) sebep sorulmaz
(6) kulluk,aşırı baglılık
(7) kendine vazife verilmiş
(8) sallallahü aleyhi ve sellem
(9)Hz. Muhammet’e hitabeh"levlake levlake lem’a halakt-ül-eflake (sen olmasaydın,sen olmasaydın yeri gögü yaratmazdım) Hadis-i Kutsi"
(10)ümmet dostu
(11)Padişaha layık inci
(12) Şefaat eden
 (13) parlayan yıldız
(14) saygı gösterilmiş,yüce
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Kemalatı anın izbar (1) edilmiş         
Keramati dahi tizkar edilmiş
Serencamı (2) seraya gerçi takrir       
Olunmuş liki baktım eski tabir
O nesri kisvei ranaya çekmek        
Ana hoş nazmiyle bir saye çekmek
Hemandem (3) gönlüme oldu tuluat        
Babanın himmetidir bu sünuhat
Bu zat zira ki evladı Ali’dir      
Erenler şahıdır gerçek velidir
Şefattan beni mahrum ider mi        
Vesile olsa çana işbu manzum
Tebeddül kıldım tarihi illa         
Bütün nazma getirdim kıldım inşa
Ne dûn itdim hem aslından ne efzun  
Ne haddinden dahi ol oldu birun (4)     
Ne devlitdir bu devlet böyle bir zat
Gelib bu yerde etsin terki hayat
Şefi (5) olmak mukarrerdir bil ey can  
Bu belde halkına devletlü sultan
Ali evladı seversen ey hümam (6)     
Ol Resule kıl salat ile selam
Suru etmek bize maksuda evla        
Veliler serküzeşti baldan ahla
Bu zatın ismi hem Seyyid Ali’dir    
Erenler şahıdır gerçek velidir.
 
(1) Yazma,yazı ile bildirme
(2) Başına Gelen
(3) Hemen,Çabucak
(4) Dış,Harici
(5) Şefaat eden
(5) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Resulün kurret-ül’aynı Hüseyn’in    
Şehidi Kerbela ol mahı dinin
Ol nesli paki zatı şaha mülhak (1)   
Yedinci oglunun oglu muhakkak
İmamı Hazreti piri Rıza’dır        
Bunlar sadat olub hayrul veradır (2)
Bu zatın on ikinci oglu cana        
Koyun Baba  derler evladı Zehra
Horasanda tevellüd (3) eyleyüb ol       
Olurdu rûzi şeb taate meşgul
Çalıştı ol kadar buldu füyuzat (4)     
Keramata mezahir oldu kat kat
Göründü bir gece Sultanı kevneyn   
Ona rüyada didi kurretülayn (5)
Öpüb bagrına bastı itdi tahsin      
Didi oglum yürü var olma gamgın
Seni irşat edem et sen de irşad (6)
Muradına eriştin aferin bad (7)
Gidüb ol tavaf it beyti canım
Bilinsün KADRİ şanu hanedanım
Gelib sonra beni kıl ziyaret  
Ziyaretten sana olsun beşaret (8)
Anadolu’ya  git durma hemandem (9)
Neslimiz ol diyarda olmak elzem
Seni irşada (10) mezun eyledim ben
Heman git durma oglum ol müleyyin (11)
 
(1) Sonradan katılmış
(2) Mahlükların hayırlısı Hz. Muhammed. SAV:
(3) Doğma,Doğum
(4) İlim,irfan
(5) Göz nuru
(6) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(7) Olsun,Ola
(8) Müjde
(9) Hemen,Çabucak
(10) Doğru yolu gösterme,Uyarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 06

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ki vardır bir Medine anda hala      
Kızılırmak kenarında musaffa (1)
Ne hoş yerdir öter keklikler anda   
Biter kekik dahi hem ol mekanda
Anın ismine Osmancık demişler       
Ahalisi siyadet görmemişler
Hem irşad (2) kıl hem it’amu taam et   
Oranın halkını kendine ram et
Uyandı hücresi olmuş ıtrnak (3)
Gözü rûşen dahi kalbi ferahnak (4)
Horasandan çıkıb oldu revane  
Yola girdi hemandem aşıkane
Gidib evel o deşti Kerbela’ya
Ziyaret itti ceddini kıydı girye (5)
Geçib Bagdat tarikiyle o Sultan
Varıb Beyt-i Şerif’e kıldı ikan
Tutub dergaha yüz itdi niyazı 
Kabul oldu duası karu sazı
Bütün erkanı Haccı kıldı itmam    
Tavaf itti giyib iknan ihram
Aliyy ül Murtaza Şahı velayet      
Ona anda kılub manen işaret
Medine’ye kılub andan teveccüh      
Teveccüh aleminde ol tenebbüh
Sürüb yüz Mustafa’nın eşigine       
Tazarru (6) eyledi ol mahı dine
 
 
(1) Birbirinin boynunu sarılma
(2) Doğru yolu gösterme
(3) Itır çiçeği bulunan yer
(4) Sevinçli
(5) Ağlam,Gözyaşı
(6) Kendini alçatarak yalvarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 07

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Didi ey küntü kenzin gevheri sen    
Semana emrine müştak idim ben
Şefiimsin (1) veliyyi nimetimsin      
Muinim hem baisi (2) rifatımsın
İdib bir iki gün çün anda aram      
Nice keşfü keramet oldu ilham
Sefer kıldı oradan dahi Seyyid      
Gidib Bursa’ya ol zatı muvahhid (3)
Anda Melemen kazası vardır ey can   
Koyun Baba  oraya vardı ol an
Bir adam var idi ol yerde zengin     
İsmi Abdullah idi tabı nermin (4)
Baba ona misafir oldu ol dem        
Aga bunu görünce oldu hurrem (5)
Be gayet koyunu çok idi anın        
Çobanı yok idi ol kutlu canın
Didi ismin nedir nerden gelirsin    
Seyahat aleminden ne bilirsin
Didi ismim Ali’dir Horasan’dan      
Gelirim bilmiş ol hoş tut beni sen
Koyunların güdeyim didi ona         
Aga didi eminim çünkü sana
Senin vachinde  bir talat (6) nümayan (7)  
Olubdur anladım baş üzre ey can
Ne vereyim sana ücret dikil sen     
Didi ücret ile raiyye (8) etmezem ben
 
 
(1) Şefaat eden
(2) Sebep olan
(3) Allah’ın birliğine inanan
(4) Yumuşak
(5) Şen,Sevinçli,Güler yüzlü
(6) Yüz,Çehre,Güzellik
(7) Görünen,Meydanda
(8) Sürü, Otlatılan hayvan sürüsü

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 08

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

İkişer kuzulayan koyunların heb
Birer kuzusun ver rayin atyeb (1)
Ona razıyım etmem hiç tehalüf (2)
Aga memnun olub itdi telattuf (3)
Beş on koyun ikişer kuzular ancak
Sana gadr etmeyi görmezem elyak
Didi yok ben ona razıyım elan
Huda agnamını etsin firavan
Güdüb koyunları ol Kutbül Azam
Otuz gün geçti çün olmakla mahrem
Dahi hem umurun eti teslim
Kerametler görüben kıldı tazim
 
Abdullah Ağa tarafından methiyedir.
 
Didi canım aceb insan mısın sen
Gönül kasrında ya mihmanmısın sen
Kudumunla bizi kıldın müşerref
Vilayet bezmine taban mısın sen
Bütün bimar (4) olanlar buldu sıhhat
Aceb dertlilere derman mısın sen
Bu koku ten degil candan gelübdür
Acanım sünbülü reyhan mısın sen
Zira alnında nuru mücella
Efendim Yusuf’u Kenan’mısın sen
 
 
 
(1) En çok
(2) Hakimin iki tarafa yemin verdirmesi
(3) Nazikane muamelede bulunmu
(4) Hasta
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 09

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bu talat (1) bu keramet sende meşhut
Bize Haktan acab bürhanmısın (2) sen
Çoban şeklinde geldin gerçi cana
Veli maanide (3) bir sultan mısın sen
Bu beyt’i yad ederken geldi vecde
Hüda’ya hamd idüben kıldı secde
Şubat ayı irişti geçti beş mah (4)
Kemalatından oldu herkes agah (5)
Velakin iki namerd gör niderdi
Agayı hem Babayı hicvederdi
Haramzadidi anlar ehli tugyan
Ne hezeyan ittiler var iyle izan
Bizim aga çoban deyü bir adam
Getürüb hanesine kıldı mahrem
Hüviyeti anın mechul iken pes
Çoban tutmak ne layık anı ol kes
Hususa her umurun itti teslim
Anın emriyle işler işi daim
Heman bir zevcesi kaldı muhakkak
İder teslim anıda bir gün ahmak
Baba bir gün agaya hoş beşaret (6)
Verib didi nola bir kez haifet (7)
İdib bu halkı davet iyle gil sen
Acayib göstereyim anlara ben
 
 
1 Yüz,çehre,surat
2 Delil,tanık.
3 Manalarda
4 Ay,senenin 12 de biri
5 Haberdar
6 Müjde
7 Sitem eden
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Aga didi emr-i ferman senindir
Yolunda baş ile kurban senindir
Benim devletli sultanım Semina (1)
Efendim mihrbanımsın (2) atana
Buyur dellala itsin daveti tiz (3)
Özün talat (4) sözün hayretengiz (5)
Subaşı mevkiine anda ol gün
Gelib cem oldu halk olmakla memnun
Meratib (6) üzre herkes heb oturdu
Koyun Baba aga yanında turdu
Yemekler geldi çün oldu müheyya (7)
Baba oldem o halka didi aya (8)
Bu ay Şubat ayıdır gerçi amma
Cenab-ı Halikı Kayyum ve dana (9)
Yemiş virse şu kiraz agacından
Nola akl eylesek olmaz mı andan
İki münkir münafık kişi anda
Bu söze güldüler hem ol zamanda
Didiler bu çoban mecnun mu olmuş
Muhal (10) söz söyler ol magbun (11) mu olmuş
Koyun Baba didi niçin gülersiz
Huda kadir degil mi görse tecviz (12)
Dua edem deyin siz dahi amin
Dua ihlasa hoş olsa mukarrin (13)
Ümidim var verir bize yemişler
Karışman siz Huda hikmetin işler
 
 
(1) Allah’ın Sıfatlarından İşitme
(2) Şevkatli,Merhametli,Güler yüzlü
(3) Çabuk,tez.
(4) Yüz,surat
(5) Hayret veren
(6) Rütbeler
(7) Hazır
(8) Şüphe ve tereddüt bildiren edat
(9) Bilen,bilici
(10) Mümkün olmayan
(11) Şaşırmış,şaşkın
(12) Caiz görme
(13) Birlikte bulunduran
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Deyib tuttu yüzün ruyu (1) semaya
Elin kaldırdı başladı duaya
Henüz elin yüzüne sürmeden ol
Kiraz bitti yeşerdi oldu mebzul (2)
Didiler Barekellah bu velidir
Yüzünde ceddi nuru müncelidir (3)
Bu şiiri kıldılar ol demde inşad
O Sadati Kiramı itdiler yad

 

Methiye-i Koyun Baba (K.S.)
 
Sakın levm etmeyin cana ki sıbtı (4) Mustafadır bu
Dahi hem nesli kadaresti Aliyy ül Murtaza’dır bu
Bu zatı tanı teşni (5) eylemek cidden hatadır hem
Ki zira tuhfe-i (6) Şahı Şehid-i Kerbela’dır bu
Buna dahil taarruz iden diller düşer elbet
Bunu bigane mi zannitdiniz Ali Abadır bu
Tutub damanını (7) yüzler sürüben edelim kulluk
Bizi irşad (8) için Haktan gelub dur rehnevarddır (9) bu  
Erenler şahıdır cana ki tazim eylemek vacib
Bu bir Kutb-uz-zamandır hem hakikat pişvedır (10) bu 
Yolunda canımız kurban idib cida (11) mürid olmak
Bizimçün bahtiyarlıkdır desek hoş hem revadır bu
Ayagı tozunu sürme çeken gözler olur rahşan
Ne zan ittin behey gafil mücerreb tutiya (12) dır bu
Gözü çıksın buna her kim bakarsa kem nazarla ah
Deryaga bilmedik kadrin meger Koyun Baba’dır bu
 
 
 
(1) Tunç
(2) Yorgun
(3) Parlayan,İncila eden
(4) Torun
(5) Ayıplama
(6) Armagan,hediye
(7) Elbise etegi
(8) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(9) Yol tutan,yola çıkan
(10) Sanatkar
(11) Boyun
(12) Sürme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ali evladı seversen ey hümam (1)
Ol Resule kıl salat ile selam
O seyyid kendisi çıktı agaca
Temaşa kıldılar heb hacı ve hoca
Görürler ol hussateyni (2) yerinde
Bir ak gül kırmızı gül bitmiş anda
Münafıklar görüb  hayret alırlar
Didikleri söze nadim olurlar
Koyun Baba  aşagı indi derhal
O namertler kabandı yere fil-hal (3)
Ayagına sarılıb itdiler ah
Bizi affeyle sen sultanım eyvah
Sana bühtan (4) idib hicveyledik biz
Suçumuz affidib lütfeyleyin siz
Baba didi kör olmuş gözleriniz
Katılmış taşa dönmüş özleriniz
Kerametim açıktan görmeyince
Kuru agaç yemişler vermeyince
Bana inanmadıktan başka bühtan
İdib ben ittiniz gittikçe tugyan (5)
Yemekler hem kirazlar yendi anda
İki kişi kör oldu ol mekanda
Aganın hanesine itdi teşrif
Didi kim ki bizi ederse tezyif (6)
Olur encamı elbet böyle anın
Bunlar münkirleridir bu zamanın
 
 
(1) Egretil otu-Hurma yapragı
(2) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(3) Bu anda-Hemen-Şimdi
(4) Yalan-İftira
(5) Taşkınlık
(6)  Değersiz olarak gösterme,kalp
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Aga didi efendim bir sena et
Kerem kıl Halika yalvar reca et
Açılsın gözleri lütfet dua kıl
Bu derdin çaresi senden deva kıl
Dua kıldı idib ol dem münacat
Deva kıldı kabul edici hacet
Birisinin gözü çün oldu rahşan
Birisi kör kalıb bulmadı derman
Anın kalbinde zira bugz (1) vardı
Babaya gizlice bir kin tutardı
Agasına didi bana izin ver
Giderem gayri durmam böyle takdir
Bana bu yerde artık durmak olmaz
Keramet her mahalde zahir olmaz
Aga didi aman canım efendim
A sultanım benim Şahı levendim
Firakınla beni dilhun (2) edersin
Beni bunda koyub kande  gidersin
Kulunuz dahi canım beraber
Götür lütfeyle şahım çün seferber
Didi olmaz ki sen bunda kalırsın
Hakkın takdirine razı olursun
Helal et hakkını olma mükedder
Yedik nan (3) ile nimet çünki ekser
Helal olsun  deyib kıldı tezelzül (4)
Babanın destini (5) itdi tekabbül (5)
 
 
(1) Kin,nefret,sevmeme
(2) İçi kan aglayan
(3) Ekmek
(4) gönül alçaklıgı,kibirsiz
(5) Elini
(6) Öptü,Kabul etme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

İki kuzulayan koyunlar heb
Kuzusuyla verilmek oldu enseb (1)
Seçib kırk koyunu çün (2) itdi teslim
Baba ona dualar itdi talim
Koyun Baba ona vedalar itdi
Koyunları beraber aldı gitti
Çoban olub yola oldu revan ol
O kırk koyuna oldu pasban (3) ol
Münasib yerlere mihman (4) olurdu
Kemalatın gören hayran olurdu
Nice yerde keramet kıldı izhar (5)
Veliligini görenler itdi ikrar
Anadolu’ya bastı çün ki ayak
Koyun ra’y (6) ederek ol ruyi (7) berrak
Bu canibden (8) aga olurdu magmum
Firakından (9) yanardı sanki mahmum
Vasiyyet eyledi Babaya her yıl
Aba elbiseler irsal içün bil
Anın evladı ahfadı dilara
Nice elbiseler itdiler isra (10)
Sene bin iki yüz yetmiş beşe ta
Varınca her sene gelirdi eşya
Beyaz yünden idi bilcümle aba
Umum dervişlere olurdu ihda (11)
Yine biz maksuda edelim şuur (12)
Babanın halini bir ol ki mesmu (13)
 
(1) Daha,çok yerinde
(2) Gibi,Nasıl,Nice
(3) Gece bekçisi
(4) Misafir
(5) Huzura getirme
(6) Otlatma,Gütme
(7) Tunç
(8) Cihet,yan
(9) Ayrılıgından
(10) Çabuklaştırma
(11) Hediye verme
(12) Anlayış
(13) İşitilmiş,Duyulmuş
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Seferberlik ile bir mah gecüb çün
Gelüb Osmancık’a çün oldu makrun
Nisan mahi idi mevsim muhakkak
Haman rahmet gibi irişti el-hak
Perşembe günü saat dahi hem
Ona gelmişdi teşrif itdi ol dem
Civar-ı tekyede var idi orman
Sakızlık demek ile maaruf elan
Gelüb bir agacın dibinde turdu
Şerefvarid olub anda oturdu
 
   Methiye
Dila ahval i uşşakı ne bilsin ham olan agyar
Anı pervanelerden sor olubdur halleri düşvar (1)
Görün maşuk içun her dem fedai can ider onlar
Dolanır şemanın yanın haya ittikce azmihrar
Aceb hayvan kadar bizde ayayiç var mı istidrak (2)
Nedir bu bizdeki gaflet nedir bu hali afsunkar
Hudaya aşık olmak şöyle dursun oluruz asi
Bize insan degil hayvan denilse yakışır ayyar
Yalan bühtan (3) zina gıybet bizi mahv iyleyübdür ah
Dahi ördek gibi her cifeye saldırırız minkar
Sakın sen kendini ey dil nevahiden idüb iraz
Başın taştan taş çal hem idegör durma istigfar
Seni bir parça meniden halk iden Hallaka karşu
Tefahur eyleyüb cana olur mu itmek istikbar
 
 
(1) Güç,Zor
(2) Yetişme,Nail olma
(3) Yalan,İftara
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bu alem fanidir bir gün seni de yok eder KADRİ
Elinde var iken fırsat esersiz gitme sen zinhar (1)
Koyun Babanın evsafın bize nazmen (2) beyan eyle
Muhib-bi hanedanız bizi sen etme istihkar (3)
Bunlar Evlad-ı Zehra’dır bunlar eşraf-ı piradır
Bunlar sultan-ı ukbadır bunlardır kaşif-ül-esrar
Siyadet ise bunlarda liyakat ise bunlarda
Şefaat ise bunlarda ki bunlar zübded-ül-ebrar
Koyun baba dahi bu zümrenin içinde dahildir
Sakızlıkta durur hala ki ceddi eyledi tisyar
 
Al-i evladı seversen ey hümam (4)
Ol Resule kıl salat ile selam
Mahallei Hıdırlıkta meger kim
Var idi ol zaman bir piri vesim
Meşayihden idi ol zatı ekrem
Keramet bezmine basmıştı kadem
Müridanı dahi var idi anın
Otuzdokuz kişi Mantık Babanın
Mübarek leylei Cuma idi ol şeb
Bunlar tevhid ile meşgul idi heb
Feyizleri kapandı sanki mefkud
Dahi ilhamları hem oldu mesdud
Bütün mumları söndü oldular lal
Didiler bu acaib Ya Rab ne ahval
Tazarru (5) itdiler Mantık Babaya
Aman sultanımız sal bize saye
 
 
(1)Sakın,Asla
(2)Nazım olarak
(3)Hakir görme
(4) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(5) Kendini alçatarak yalvarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ne haldir başa geldi bu alamet
Degil beyhude vardır bunda bir hikmet
Aceb biz asimi olduk Hüda’ya
Deyüb başladılar ol dem duaya
Didi Mantık Baba el besim olun siz
Bu hali keşf idelim evvela biz
Gözün yumdu idüb rabıta fi el hal
Acub didi ki korkman olmayın lal
Hatamız yok ve lakin bir büyük ar
Velilerden gelüb olmuş münevver
O nurun pertevi söndürdü mumu
Kamer yanında seyret bak nücumu
Ayın yanındaki yıldızların heb
Ziyası olmaz nedir ana sebeb
Kamer nuru nücumın pertevin hem
Bütün mahv kılar hem öyle elzem
Gözün yumdu yine ol piri mantık
Misali alemi bir itdi tahkik
Sakızlıkda anı agaç dibinde
Haber virdi görüb ol zatı anda
Sabah oldu saat birde çün mafil pir
Alub bir kaç müridi kıldı tedbir
Didi varıb ziyaret ideyim ben
Bu zatın gelmesi çün oldu ayman
Varıb Koyun Babayı anda buldu
Mübarek gözleri yaş ile doldu
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   18

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ayagına kabanıb öptü anda
Bu şiiri söyledi hem ol zamanda
 
  MANTIK BABA’NIN  ŞİİRİ
 
Merhaba ey bais (1) ül irşadi (2) Kutb ul Arifin
Merhaba ey kaşif-ül esrarı gavsül vasılin
Merhaba ey pertev-ül asbatı fahr-ul enbiya
Merhaba ey bukatum el envar şems-ül aşıkin
Rafetin  her saliki irşada kafidir senin
Seyritin  minhacı (3) mevla himmetin hablül metin
Sohbetini gördükte hatif sema eyler nida
Hazihi Cennatü Adn’ın fedhuluha halidin
Gıllu gışden kalbimiz pak etmek içün kim seni
Fazlı lütfundanmı irsal itdi Rabb’ül alemin
Kangi bagın bülbülüsün ey veliyyi muhterem
Kangi gülzarın gülüsün söylegil ey nazenin
Celbi rifattır size her kimki eyler iltifat
Hem saaditdir sizinle daim olmak hemnişin
Hürmeti vacibtir hem hayrunnisa asbatının
Hiç felah bulmaz size her kim tutar kalbinde kin
Hadalillin ol Hüseyn’i Kerbela’nın bizlere
Geldi mirası bugün vallah hayrul varisin
Karduşe ben vaslına ermekle buldum inbisat
Ol mübarek vechini görmekle oldum kamubin
Bu şiiri söyleyib oldu ferahnak (4)
Bükalar (5) eyleyüb hem oldu nemnak (6)
 
 
 (1) Sebep olan
(2) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(3) Geniş yol
(4) Sevinçli
(5) Ağlama,gözyaşı
(6)Ratıp,Nemli,ıblak
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  19

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Didi sultanımız ismin haber ver
Vilayetin  bizi çün itdi teshir (1)
Meşamıma gelen rayihadan ben ki
Sadattan olubsun anladım sen
Bu koku kimsede bulunmaz asla
Aliyy ül Murtaza neslinde illa
Nedir mürşidinizin ismi canım
Haber ver lutfile gitsin gümanım
Koyun Baba bu sırrı kıldı idrak
Didi ecdadımız hakkında levlak (2)
Buyurdu Halik’ı biçuni Mevla
Eyi bildin ki ceddim Ali Zehra
O sultanı Şehidü Kerbela’nın
Sülalesindenim bilgil ben anın
Horasan’dan gelurem anla ruşen (3)
Resulün emri ile bil beni sen
Dahi ismim benim Seyyid Ali’dir
O ceddim nuru bende müncelidir (4)
Benim mürşidimi sormak ne hacet
Habibullah dırir ol tacı ümmet
Bila vasıta oldum andan irşad (5)
Dili viranemi  ol kıldı abad (6)
Tasarrufu bu beldenin bana hem
Verildi destur oldu size hem
Didi Mantık Baba ey mihrbanım (7)
Benim devletlü sultanım a canım
 
 
(1) Zapt etme,Ele geçirme
(2) Bir Hadis-i Kutsi Hz. Muhammed’e Hitaptır
(3) Aşikar,Belli,Meydanda
(4) Parlayan,İncila eden
(5)Doğru yolu gösterme,Uyarma
(6) Şen,Bayındır,Mamur
(7) Şevkatli,Merhametli,Güler yüzlü
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Yaşım şeyhuhete (1) vardı nideyim
Na tuvanım kangi yere gideyim
Kabul et kulluga lutf et beni sen
İşiginde süpürgeci olam ben
Baba hazretleri razı olub çün
Kabul ittim didi olmakla makrun (2)
Mürüvvet kanıdır çün baba sultan
Adı Çoban Veli manide burhan
Diger müridlere hep oldu destur
Tagılub gittiler olmakla mehcur
Dahi Mantık Baba bir yıl beraber
Baba ile yaşayub oldu hemser
Vefat itti nihayet piri fani
Tepeye yer kazub koydular anı
Şimali türbede medfundur (3) ol zat
Gelen züvvar (4) eder anı ziyaret
 
TAZARRU (5) VE NİZAYI HAVİ EŞ’AR
 
Gel ey dil sen razı babın gözet bir iylegil insaf
Özüni gılli (6) gışdan (7) pak idüb pendimi et isaf
Tevekkül babına yüz sür niyaz it Halika yalvar
Başın taştan taşa çal hem ki vaktin eyleme israf
Bu alem bir misafirhanedir sen sanmagıl baki
Seni de göçirir bir gün ki fikret noldular eslaf
Gidersin sen dahi elbet eser koy bari bunda
Koyun Baba hikayatın bize nazm iyle kıl eltaf
 
 
 
(1) Yaşlılık
(2)Yakın,Kavuşmuş
(3) Defnolunmuş,Gömülmüş
(4) Ziyaretçiler
(5) Kendini alçatarak yalvarma
(6) Çamurlu
(7) Kıştan
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ali’yyül Murtaza evladının ahfadıdır bunlar
Haber vir bize bunlardan bulardır Seyyid-ül Eşraf
Resulün sıbtıdır bunlar ki tazim eylemek vacib
Eşiginde yüzün sür KADRİ’ya sen itme istihfaf (1)
Ne bilsün gevherin kadrin hıridar olmayan nadan
Yürü göster bilür ancak cevahir kadrini sarraf
Koyun Baba keramatın yine ben
Güzel takrir idem hem dinlegil sen
Baba bir gün koyun güderdi anda
Civarında olan bagın yanında
O bagdan bir sada geldi bilaşekk (2)
Çoban arif isen sen bunda korkun
Bana koyunları sal otlasunlar
Dahi ottan beni ayıtlasunlar
Sürüb koyunları kıldı temaşa
Ziyankar dimeyin ol zata haşa
Gelüb bag sahibi gördü o hali
Heman feryad edüb arttı melali
Gidüb şehre şikayet eyledi pes
Didi bagım hasar eyledi bir kes
Gelüb bir kaç aga didiler anda
Niçün saldın koyunu baga bunda
Baba bag sahibine didi dinle
Muahede (3) idermisin benimle
Bu bagda var ise cüzi ziyanın
Veya bir yabragı kobduysa anın
 
 
(1) Hafifseyerek,Küçümsema,Küçük görme
(2) Şüphesiz
(3) Karşılıklı and içme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Sana koyunları hibe edem ben
Eger yoksa bagı verir misin sen
Bu kavle oldular razı hemandem (1)
Bagı teftişe girdi iki adem
Seraba gezdiler zerre ziyan yok
Ziyan olduguna dair nişan yok
Koyunlar kaffesi (2) ottan yemişler
Bagın bir yabragına degmemişler
Didiler bu çoban gerçek velidir
Bunu kim hicvederse ol delidir
Mürid olub bagı vakfitdiler hem
Bu hale baba anda oldu hurrem (3)
Bu şehrin halkını hem itdi irşad (4)
Kudumiyle anın heb oldular şad
 
    EBYAT-I EZHAR
Dila ezvakı uşşaki yürü duçar olandan sor
Kevakib seyrini cana  anı bidar olandan sor
Ne bilsün sofii salus enel-hak (5) sırrını ey can
Bu esrarı efendim sen gidüb berdar olandan sor
Bu aşk minhacı (6) Mevla’dır ki bilmez vaizi cerrar (7)
Eger bilmek dilersen sen ulül ebsar olandan sor
Bilinmez kalai aşkta neler mahfuz olubdur ah
Bu hali anlamak istersen dizdar olandan sor
Bu alem kimseye baki degildir iyle istidrak (8)
Nedir bil küllü men fandan murad mimar olandan sor
 
 
 (1) Hemen,Çabucak
(2) Cülesi,Hepsi
(3) Şen,Sevinçli,Güler yüzlü
(4) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(5) Hallac-ı ansur’un söylediği “Ben Hakkım” manasına meşhur laf.
(6) Geniş yol
(7) Çekici,Arkasından ürükleyen
(8) Yetişme,Nail olma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Gidersin sen dahi KADRİ bu yerden akıbet bir gün
Anı sen baki mi sandın ki var ebrar olandan sor
Koyun Baba keramatın bize evzan idüb söyle
Anı bilmez isen git vakıf ul eş’ar olandan sor
 
Al-i evladı seversen ey hümam (1)
Ol Resule kıl salat ile selam
 
Gümüş Maden kazasında müzevvir (2)
Bir adem var idi kendisi münkir (3)
Müderrisdi ederdi hem mevaiz (4)
Ana derlerdi Abdullah Vaiz
Baba hazretlerinin ol kemalin
İşidüb levm iderdi hüsnü halin
O sahirdir deyu inkar iderdi
Tekebbür eyleyüb reftar iderdi
Didi softalara ol dem  gidin siz
Anın ahvalini teftiş edin siz
Tutub baglayınız anı beraber
Geturiniz ki olsun ol muhakkar
Semi’na (5) deyuben on iki molla
Babanın kasdına azmitti illa
Güvercinlik civarına gelüb hem
Biraz rahat içün yattılar oldem
Uyanıb yerlerinden pes durdular
Heb olmuş ihtilam onlar gördüler
Hava gayet sıcaktı vardı anlar
Kızılırmaga cümle girdi anlar
 
 
(1) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(2) Yalanı allayıp pullayan,Arabozucu
(3) Kabül etmeyen,İnkar eden
(4) Nasihatler,Öğütler
(5)Allah’ın Sıfatlarından İşitme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Heman gusleyleyüb sudan çıkınca
O esbabdan yana bir kez bakınca
Her elbisenin üstünde bir mar (1)
Yatar çün gördüler ahvali düşvar (2)
İhafe eyleyüb derler muhakkak
Babanın hışmıdır bu bize elhak
Veliyi itmek istihfaf (3) hatadır
Edenler bir belaya mübteladır
Bunlar uryan kalub kıldı figanı
İrişti bir çoban hem nagihanı
Çoban bunlara didi kim aya siz
Nicün elbisenizi giymezsiniz
Yılanları çobana gösterib heb
Didiler biz eman olduk mürehheb (4)
Çoban didi ki ya ne idi tervic
Sui kasd ittiniz mi kimseye hiç
Dahi nerden gelürsiz deyin bana siz
Bu resme oldunuz siz böyle tehziz (5)
Didiler kim evet biz sui niyyet
İle geldik buraya eyle dikkat
Koyun Baba var imiş bunda bir er
Sihirbaz imiş ol gayet hünerver
Anı unfile tutub hem götürmek
İçün geldik Gümüş’ten buraya dek
Çoban didi Koyun Babaya kemlik
Edenler heb bulurlar bir mehalik (6)
 
 
(1) Yılan
(2) Güç,Zor
(3) Hafifseyerek,Küçümsema,Küçük görme
(4) Korkutulmuş,
(5) Tehlikeli yerler veya işler
(6)Titreme,Hareket ettirme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Yılanlar her biri dive bedeldir
Anın emriyle gelmek muhtemeldir
O fasid niyyeti kalbten atın siz
Gider anlar dahi rahat yatın siz
Çobanın bu sözü anlara tesir
İdüb niyetleri çün oldu tadhir
Yılanlara didiler anda derhal
Severseniz Koyun Babayı fi elhal
Gidin pir aşkına ey muzi maran (1)
Deyince su olub akdılar ol an
Çoban dahi oradan oldu gaib
Meger Koyun Baba imiş acayib
Geyüb elbiselerin softalar tiz (2)              
Kasabaya gelüb oldular aciz
Bir adam görüben sordular anda
Koyun baba mekanı söyle kande
Didi Hıdırlıga dogru varın siz
Sakızlıkta bir agaç var görün siz
Karargahı orasıdır velinin
O Sadat Zadenin Seyyid Ali’nin
Gelüb huzura anlar ötü damen
Babanın tal’atı (3) oldu müberhen
Didiler cürümüz afveyle Sultan
Henüz kadrini bildik itdik izan
Didi iyilik eden  iyilik görür hem
Dahi kemlik eden kemlik bulur hem
 
 
(1) Yılanlar şahı
(2) Çabuk,tez.
(3) Yüz,çehre,surat
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  26

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Didiler ey canibi Ali himmet
Sana dervişlik etmek hoş saadet
Bizi kabul eder isen bil ey can
İşiginde olalım cümle kurban
Baba didi bu dervişlik bilin siz
Ateş gömlektir ol agah olun siz
Giyemez her kişi zira yakar ol
Erenlere  müsavi olmaz her kul
Didiler himmetin olursa yaver
Olur taş gönlümüz mum gibi ezher (1)
Deyüb tekrar tazarru (2) itdiler hem
Kabul itdi onları anda oldem
Ve lakin içlerinden birisinin
Kini var idi gönlünde mühinin
O zatın fırsatın arardı her dem
Anı katletmek ister mayesi kem
Baba bir gün uyuyordu gördü hain
Taş attı tam başından vurdu hain
O taş gayet büyüktü çünkü geldi
Babaya degmeye bir lahza kaldı
Eliyle ol taşı hazret tutub çün
Geru dama atub san oldu mathun (3)
Ona cüzzam olasın deyu ferman
Buyurdu ol didi hem oldu ol an
Derileri vücudunun dökildi
Dahi ol dem sökükleri söküldü
 
 
(1) Pek beyaz,Güzel ve parlak
(2) Kendini alçatarak yalvarma
(3) Öğütülmüş,Tahnolmuş
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Erenler bed duasıdır bu masnu
Kimin meczum (1) eder kimin masru
Bu illet saridir deyu ahali
Şehirden sürdüler ol bed fiali
 
Al-i evladı seversen ey hümam (2)
Ol Resule kıl salat ile selam
 
Yine bir vaka diyem dinleyin siz
Acayib kıssadın hem anlayın siz
Velilerden ne halet eyler zuhur
Anınçün oldular alemde mebrur (3)
Avamın aklı bunu etmez idrak
Ana baid gelüb olur elemnak
Heman inkara başlar der acayib
Olur mu hiç bu iş böyle garaib
Babanın üç davar kelbi var idi
Koyun beklemege yararlar idi
Kara kadı der idi birsine
Sarı kadı dahi hem ol birisine
Birisine dahi ala kadı hem
Deyu koymuştu ad ol zatı efham
Çagırırdı bunlara böyle daim
Eger yal vermege olursa kaim
Meger Bagdat Kadısının müddeti
Hitam olub gitmek imiş niyyeti
O kadı Bursa’ya gitmek içün çün
Bu Osmancıga mihman (4) oldu bir gün
 
 
(1) Cüzzam,Miskin illetine tutulmuş kişi
(2) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(3) Hayırlı,Beğenilmiş,Makbül
(4) Misafir
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  28

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bu hali ol tuyub oldu elemnak
İşi tahkik edüb eyledi idrak
Köpeklere kadı deyu çagırmak
Hatadır bunlara bu ismi koymak
Deyüb kalbinde kin tuttu Babaya
Didi hem bu çoban layık cezaya
Varub İstanbul’a çün kıldu dava
Babayı padişaha itdi şekva
O zatın celbine çıktı irade
Erecek mi aceb gammaz murade
Baba fermana itdi imtisali
Semi’na (1) didi gitti noldu hali
Huzur-u padişaha koydular pes
Selam virdi durub ol zatı akdes (2)
Hazır idi o hakim dahi anda
Muhakeme içün hem ol mekanda
Didi evvel padişah çoban mısın sen
Didi evet koyunum güderim ben
Didi köpeklerin var mı senin hem
Var ise ismi nedir söyle bu dem
Didi var üç köpek bekler koyunu
Mutilerdir ki bilmezler oyunu
Kara Kadı Sarı Kadı didim ad
Ala Kadı demekle eylerim yad
Didi Kadı şeriat memurunı
Niçün tahkir edersin söyle anı
 
 
(1) Allah’ın Sıfatlarından İşitme
(2) En Kutsal,En kutlu
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Koyun Baba didi ey padişahım
Benim bu babda hiç yoktur günahım
Şeriat lafzının manen meali
Haramı terk edüb bulmak helali
Degil midir deyince çün padişah
Evet didi buna şahittir Allah
Koyun Baba didi bu kadılar heb
Haram ile helalı bilmez aceb
Benim köpeklerim bilurler anı
Haram yemezler etmezler ziyanı
Yalan söylemezem sözüm mahkemdir
Velakin tecrübe etmek gerekdir
Ziyafet veriniz kırk kab taamdan
Anın nısfı helal nısfı haramdan
Bu ahvali heman bir aşçı bilsin
Taamlar bunda hem heb hazır olsun
Yirmi kab haram yirmi kab helal
O kablar heb karışsın olmasın kal
Dahi kırk hakimi celb eylesünler
O hakimler bu kablardan yesünler
Haramından helali bunda tefrik (1)
Eden hiç kadı var mı eyle tetkik
Köpekleri dahi celb edelim biz
Onlara eylesünler böyle temyiz
Didiler kim köpekler şimdi kande
Didi bunda degil anlar yabanda
 
(1) Ayırma,Seçme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Anlar Osmancık’ta ise de lakin
Getürmege ederim sizi temin
Bu söz padişaha hoş geldi heman
Taamın ihzarına kıldı ferman
Babanın tarifi gibi hem ey yar
Dizildi cümle kablar oldu ihdar
Dahi kırk kadı anda celb olundı
Oturunuz deyu ferman kılındı
Kadılar kırk kabı birden yediler
Bu haramdır bu helal demediler
Heman kırk kab daha ihzar olundu
Kadıların çün ahvali bilindi
Babanın kelblerine geldi nevbet
Burası bir kafiye ister elbet
Hele bir sabr edin cevlan edeyim
Şiir babında bir devran edelim
 
 NA’T
 
Gel ey salik olan ihvan sözüm bir ediniz izan
Nedir ol küllü men hem fan demekten maksat Yezdan (1)
Bu alem fanidir elbet giden gelmez gelen durmaz
Heman Hayy’ul ebed baki kalur bu söze kıl iman
Bihamdillah bizi İslam yaratıb eylemiş inam
Ne nimitdir bu nimet hem ki olduk mazharı iman
 
(1) Allah C.C.
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Salat ile selam olsun Habibi Mustafa’ya hem
Ona ümmet olub bulduk cihanda devleti rahşan
O bir sultanı efhamdır denildi şanına levlak (1)
O bir burhanı azamdır gelüb ez canibi Rahman
O bir serdarı ekremdir leamruke tacını giymiş
O bir envarı akdemdir göründü sureta insan
Dahi ashabı aline selamlar ola bizden kim
Hususan Hazreti Sıddık Ömer hem Hz.Osman
Aliyy-ül Murtaza’dır hem ulumun babı ey cana
Bu remzi hel eta bahsinden aldım eyledim idman
Bunlar erkanı dinlerdir anınçün müsteşar oldu
Bu sırrı Sure-i Vet Tin’den fehm eyle kıl ikan
Resulün semretül ayni Hasan ile Hüseyin dir kim
Bunlar şubbanı cennitdir anınçün oldular ruchan
Habibin nesli bunlardan gelübdür eyle istidrak (2)
Bu esbattan gelür esbat ki mehdi yani ol zişan
Bunlar evladı Zehradır ki sıbtı Mustafa’dır hem
Anınçün hürmet etmek vacib oldu bizlere ey can
O sultanı şehidi Kerbela neslinden ey sami
Gelen İmamı Rıza’dır hem Ali’dir sahibi irfan
Bu zatın on ikinci  oglunun ismi de Ali’dir
Koyun Baba denilmiş sonradan telkıyb edüb yaran
Koyun ray itdigi çün ya anın hilminden istinbat
Tarikiyle kinaye olmalı bu mahlasa şayan
Acibdir bazı cahiller çobandan evliya olmaz
Deyu hazyan ederler anlara deriz ki ey nadan
 
 
(1) Bir Hadis-i Kutsi Hz. Muhammed’e Hitaptır
(2) Yetişme,Nail olma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  32

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Şuaybin ol koyunların güden Musa degilmiydi
Dahi Veysel Karani hem deve çobanıdır serban
Koyun baba hikayatı yazılmış nesriyle amma
Anı ben kisvei ranaya koydum eyledim tibyan (1)
Muradım daii şöhret degildir halika malum
Şefaat kılmaga ol bir vesile ola ey ihvan
Ki zira başka bir hizmet elimden gelmesi müşkil
Günahım çoktur KADRİ yakışam olmaga derban
Sözü tatvile ne hacet ne idi bundaki maksud
Babanın kıssası noldu bırakma anı kıl ilan
Varub derya kenarından Koyun Baba nida kıldı
Ala Kadı Sarı Kadı  Kara Kadı deyub ol an
Hemandem (2) gördüler filhal denizden geldi üç hayvan
Biri ala biri sarı hem biri karadır inan
Denizden yüzerek çıktı köpekler çünki ol demde
Görenler havf edüb anda bikülli oldular lerzan (3)
Babanın ardına düşüb saraya gittiler ol dem
Bu hali padişah gördükde  bildi itdi istikan
Li ecl it-tecrübe (4) yazdı heman bir besmele anda
Yemek odasının eşigine hem eyledi pünhan
Köpekler itdiler hücum içeri girmek isterler
İşaret eyledi baba eşikten döndüler asan
Varub besmeleyi ol zat eliyle aldı hem öbtü
Köpekler girdiler derhal bakanlar oldu heb tersan
Heman kokladılar anda yemekleri o hayvanlar
Haramı döktüler ayaklarıyla kıldılar ifşan
 
 
(1) Açık anlatma,Bildirme
(2) Hemen,Çabucak
(3) Titreme
(4) Denemek için
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Helal olan o kablardan yediler bittemam ol dem
Halife hem dahi huzzar olanlar oldular hayran
 
Al-i evladı seversen ey hümam (1)
Ol Resüle kıl Salat ile Selam
 
Babanın ayagına düştüler heb
Kerametin görüben şaştılar heb
Didiler ey erenler şahı lutfet
Kerem kıl bu kusurumuzu affet
Heman bir heybet ile baktı anda
O şaki kadıya hem ol zamanda
Yüzü üzre düşüb virdi ol can
Görenler heb oldular anda lerzan (2)
Dahilek ya veliyyallah deyüb çün
Umumen oldular anda sernigun
Padişah başkaldıruben söyledi
Bizleri affeyle ya Seyyid didi
Mübarek gönlünüz her ne dilerse
Vereyim bunda sana bana söyle
Dahi karyeleri vakfeyleyim ben
Hangisini ister isen söyle sen
Ki zira sen ki evladı Ali’sin
Erenler şahısın gerçek velisin
Didi baba o beytülmaldan asla
Bir akçe istemem ben bunda illa
Sarı alan ile hem dahi saltık
Olursa bu köpeklerime yallık
 
(1) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(2)Titreme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ana ben razıyım didikte ey can
Kabul itdim buyurdu anda sultan
Babaya destur oldu kıldı avdet
Dahi ızhar edüb nice keramet
Ki bir gün karye-i Kargı ya vardı
Varub bir çeşme yanında oturdu
Heman bir ihtiyar karı geldi
Elinde bir gügüm tutub su aldı
Didi ey valide yok mu oglunuz
Su götürse dahi siz dinleniniz
Didi var idi amma ah ne çare
Ölüm geldi götürdü açtı yare
Baba didi Cenab-ı Hak Kerimdir
Sebebler halk eder elbet Rahimdir
İki çocuk dogurursan bir anda
Verir misin birini bana bende
Karı güldü didi hey baba derviş
Yüz on yaşımdayım olmaz bu bir iş
Erim dahi yüzyirmi yaşında
Ne şehvet kaldı bende hem ne onda
Acayib söyledin derviş baba sen
Senin bu işine kaldım dona ben
Koyun Baba didi Kadirdir Allah
Verir sen etme şek hem olma gümrah
Bir elma virdi anda didi mader (1)
Münasıf üzre bunu yerseniz ger
 
 
(1) Anne
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

İkiz oglan dogurursun sen amma
İsimlerin bensiz koymasayın ha
Karı elmayı aldı oldu hem şad
Sevindi hurrem (1) oldu gönlü abad (2)
Bu hali zevcine çün kıldı takrir
Didi zevci eger olduysa takdir
Olur elbet deyüb elmayı anda
Bölüşüb hem yediler ol zamanda
O şeb bir şehvete geldiler anlar
Yeni güyegi gibi na tüvanlar (3)
Olub hamile alem aldı ibret
Didiler bu eman Ya Rab ne hikmet
Ki hamlin müddeti buldu nihayet
Dogurdu iki oglan sanki afet
Birer yaşına vardı çünkü anlar
İsimsiz kaldılar ol kutlu canlar
Baba bir gün gelüb içeri girdi
Çocukları hemanden anda gördü
Koyun Babayı karı gördü anda
Bu beyti söyledi hem ol zamanda
 
   MEDHİYE
Kandesin gel gönlüme nakş oldu eşkalin senin
Hiç şek yok kim velisin bildim ahvalin senin
Nesl-i pak-i Haydar-ı kerrare mensub oldugun
Gün gibi isbat eder alnındaki halin senin
 
(1)Şen,Sevinçli,Güler yüzlü
(2)Şen,Bayındır,Mamur
(3) Güç,Kuvvet
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Hamdulillah vechini görmekle oldum kamyab (1)
Revnak efzadır efendim çünki ikbalin senin
Nur-u çeşm-i Murtaza Hayrun nisa evladısın
Yoktur ey kutb-uz zaman alemde timsalin senin
Himmetinle şu iki nevreste (2) dogmuştur şeha
Avn-i Hakla geldi rast sultanımız falın senin
Merhaba hoş geldin ey Seyyid Ali gerçek veli
Hiç husule gelmemek münkünmü  amalin senin
Meyamin olmaz hakikat kim ki bilmez kadrini
Sıbtı Paki Mustafa ziraki ensalin senin
Bakıb çocuklara didi degil bu
Aradıgım ahi Ahmet o mehru
Diger birisine  baktı o Sultan
Didi istedigim çün sensin ey can
Çocukların ismini kendü virdi
Sabiler ansızın devlete erdi
Birinin adına Ahmet didi hem
Birisini Muhammed koydu oldem
Ahmed’i kendine kardeş edindi
Anın için Ahi Baba denildi
Anı kendisine kıldı birader
Nice yıl durdular anlar beraber
Muhammet Kargı’da Ahi Baba Can
Geçek çiftligine debnoldu el an
Teferrücgah (3) olub herkes ziyaret
Ederler anları erbabı safvet
 
 
(1) Talihli,İsteğine ulaşmış
(2) Yeni doğmuş
(3) Açılma,Ferahlama,Gezinti
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ela ey aşıkı sadık nedir bil alemi ifna
Seni bir gün eder ol terk bilirsin fanidir dünya
Elinde var iken fırsat anı fevt etme sen zinhar
Dahi ölmezden evvel öl ki sonra demeyegil hayfa
Hudayı kalb ile kalıb ile zikreyle her dem sen
Nevahiden idib iraz ki bulgıl devleti uzma
Seni evvel sana bildirmek için halk eyledi Hallak
Seni bildin mi sen kimsin olursun nüshai kübra
 
Tegafül(1) etme ey canım sözüm kıl kuşine menkuş(2)
İylemez isen ey gafil görürsün için ferda 
Gidersin sen dahi KADRİ eser ruze gönül barı
Ki bir söz söyle ola baldan dahi ahla
Muhibbi hanedanız sen ki salatında  her daim
Hususan burda medfundur (3) ana derler Koyun Baba
 
O Sultan Hazreti fatih ile an ki atası
Bize nazmen beyan eyle bilinsin maksadı aksa
Acem şahı Uzun Hasan ki leşker (4) cem edüb anda
Anadolu’yu garet maksadıyla itdi ol hülya
Tecavüz itdi o zalim hududu çünki her yandan
Sivas Tokat havalisin gelüben eyledi yagma
O Fatih dahi  askerle çıkıb Ankara’ya vardı
Oradan hem dahi Osmancıga gelmiş idi hatta
Haber aldı Baba Hazretlerini lalasın irsal
Edüb bir gör didi anı nasıl er ise bak tenha
Vezir geldi Babanın yanına arka taraftan
Baba didi ki erkek arkadan mı gelür ey Lala
 
 
(1) Yalandan gaflet gösterme
(2) İşlenmiş,Nakışlı pencere
(3) Defnolunmuş,Gömülmüş
(4) Asker,Yiğit
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

İtizar itdi vezir afıını heman
Oldu ise kusurum bizden hata
Ey Erenler şahısın bizde kusur
Kusurumun ricasiyçün sizden ata
İleri gelüb azize yedi takbil itdi heman
Affını niyaz idib duasını reca
Adeb erkan ile kıyam itdi cela
Şah Sultan otur vezir buyurdu heman
İltifatı hal ile hizmetlerin itdi sual
Padişah Sultan Mehmet’ten selam teblig itdi heman
Didi heman zahir keşfi hakkında olmaz zahir
Velilere bunu ızhar olmaz kıylu kal
Bu kelakı işitince kalktı yerinden heman
Geldi huzuru Padişaha macerayı hal
Didi vezir padişaha bu sizin aradıgınız
Kalb ile kılmış teveccüh Hak ile bazar
Ol bazar için için şahım kim okur kim yazar
Ol heman kalkub vezir ile revan
Ol Sakızlık agacın altına gelüb durdular
Ol Sultanın teveccühün gördüler
Badehu başını kaldırıb şaha tevcih eyledi
Aklı hayrete dalıb tefekkür eyledi
Güldü taltif ile ol şaha didi merhaba
Şah azize izzetle itdi es selam
Kalktı Aziz Padişaha kıldı musafaha kabl el kelam
Oturub badal mükaleme didi Şah
Himmet sizden maksudumuz hal olsa dahi sizdir
Kahrı adaya itamı hasma
Avni Hakla muratlar hasıl olursa eger
Sizler içün hangahı vakfedeyim ben
Bir çok evkaf tayini lazımdır bize
Ol zata yurdu şahım dua eyleriz size
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Hasbeten lillah gerekmez dünya emvali bize
Cenabı Mevla ne ihsan ederse razıyız bize
Şükrederiz az çok inamına
İstemeyiz beytülmaldan bir nesne ey Padişah
Ol vakit şah derunu dikan ve merhametle
Bildi kerametin ilm-el-yakin ol zaman
Remzeyle buyurdu aziz andan çıkar andan sevk
Sonra otur andan da çok didi
Olzaman Padişah itiraf idib kusur
Didi şahım kusurumu caet kemteri
Meger Padişahın üç odalık cariyesi varmış
Bu kelam azizden aldı rumuz
Olzaman sultan buyurdu böyle demek degil
Maksadım anları al düşmana yol
Zatı şahın niyetiyle itdi kalbinden küz
Payitahtı İstanbul’a tavattun itdi
Kılmadı aziz ile musafaha Mehmet Han
Kıldı ecre hasıl oldu inşirah
Didi duadan feramuş eyleme bizi
Ferdası gün sürdü askeri
Gitti ol şahı Acem’e Sahrayı Babür’de karar
İtdi üç gün  üç gece cengi gazim
Askeri Uzun Hasan oldu na murad
Aldı çok mal mülk Nuşirevan
Feth idib İstanbul’a oldu revan
Han Mehmet Hazretleri davet etmiş idi heman
Heman ol dem veziri mahsusu gönderdi
Ol sultana gidin vakf içün rabeti
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  40

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Muradı hayr ise bir köprü lazım
Kızılırmak üstüne ola cesim
Bu hayrın ecri yeter ana daim
Eger inşasına olursa kaim
Dahi kışlakiye yaylakiyemiz
Tekaliften muaf olsun bilin siz
Rüsum alınmasın agnamımızdan
Gelen giden yesunler nanımızdan
Kabul itti hemandem (1) kıldı avdet
Varub padişaha itdi hikayet
Bu mezkurat için oldemde ey can
Muafiyetlerine çıktı ferman
Köprünün inşasına kıldı niyyet
Vefa kılmadı ömrü itdi rıhlet (2)
Anın biraderi (bir oglu 3) sultan Bayezid
Zamanında yapıldı oldu teyid
Anın yeri gelince söyleriz biz
Degildir bahsi zira şimdi caiz
Keramatından anın birdahi ben
Güzel takrir idem bir dinlegil sen
Keramata inanmamak hatadır
Keramat bunlara Haktan atadır.
İnan canım eger var ise izan
İnanmazsan görürsün sonra ziyan
Velilerin veliligin heb inkar
Edenler bir bela görmüştür ey yar
 
 
(1) Hemen,Çabucak
(2) Göçme,Ölme,Vefat
(3) Orjinalinde biraderi yazılmış olub,sonradan bir oglu olarak düzeltilmiş,orijinal metine de dokunulmamıştır. Mahmut Selim GÜRSEL
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bu fani mülkü ey gafil nedendir etmek istimlak
Bekası yokdurur zira senide ider ol ihlak
Unuttun kimi aceb mevti gidenler gelmedi elan
Ganlıların  heb gitmektedir var eyle istidrak (1)
Nice zalimleri nitti kamusun heb türab itti
Bikilli mahv olub gitti kani Firavn’la Dahhak
Elinde var iken fırsat gece gündüz ibadet kıl
Tekebbür etme haddin bil ki bu bul derdine bir tiryak
Yazıktır ömrünü zayi idib gezdin yeter KADRİ
Sana bir pend idem bari sözüm eyler isen idrak
Ecel bir gün seni alır gider gaflet sarayıdan
Velakin bir eser lazım eger öldün ise derrak
Koyun Babanın ahvalin keramatın bize lutfet
Getürüb nazma sen söyle görenler olmasın gamnak
Ki zira Fatıma evladının methi ibaditdir
O bir hayrun nisadır kim ki aslı nesli zati pak
Kimin kızı olubdur Fatıma bir kerre fikr iyle
Muhammed Mustafa’nındır denildi şanına levlak (2)
Koyun Baba zamanında bir ejderha zuhur itdi
İnal karyyesi kurbunda iderdi daima mihrak
Nice hayvan helak itdi yakıb çok canları anda
Ahali cem olub oldem begayet itdiler imsak
O yolları bütün kesti mürur ubur idib avdet
Didiler kim ne dehşitdir bakanlar oldu endühnak
Gelib andan ahali heb Babaya kıldılar şekva
Varub ırmak kenarında buluben gördüler çıblak
 
 
(1) Yetişme,Nail olma
(2)Bir Hadis-i Kutsi Hz. Muhammed’e Hitaptır
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Suya inmiş idi olgün bes istiska içün ol mar (1)
Didi taş olasın bunda hem oldu itdi istihlak
Anın eserleri hala durur ol dagda hem el an
Yılan resmindidir cana gözünün yerleri nemnak (2)
Gidenler iymüre baksın ki ol havden mahallinde
Ne dehşet barekellah hem ne ibretamiz ey süllak
 
MEVZU
 
Yine bir kıssa idem hoşça tibyan (3)
O derviş  yahşinin halinden ey can
Adı Abdullah idi kendüsi saf
Muti idi dahi hem ehli insaf
Koyun Baba sevirdi anı gayet
Ana yahşi didi ol ali himmet
O yahşi itmiş idi hacca niyyet
Varıb etmek için Beyti ziyaret
Hazır oldu Babaya geldi derviş
Elin öbtü tazarru (4) kıldı derviş
İzin ver didi sultanım gideyim
O Beyti ben de bir tavaf edeyim
Baba ona didi kaç akçeniz var
Didi vardır beş on cem itdim ey yar
Heman akçeleri aldı elinden
Alıkoydu anı Hac’cın yolundan
Didi gitsün gidenler gitmegil sen
Sana bunda acayib gösterem ben
Refikleri gidib çün kaldı yahşi
Sonunda bir gör ne ki noldu yahşi
 
 
(1) Yılan
(2) Ratıp,Nemli,ıblak
(3) Açık anlatma,Bildirme
(4) Kendini alçatarak yalvarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ki yeym-i Arafe  oldukda ol gün
Baba Hazretleri der olma mahzun
Yürü bal yag dahi hem un beraber
Getür tiz (1) durma bahtın oldu ebher
Gidüb yahşi getirdi yagı balı
Dahi hem un beraber dinle hali
Varub bir tepenin üstünde derhal
Bir ateş yaktılar hem anda fil hal
Koyun Baba yapıb bir hoşça helva
Bu helva oldu anda baldan ahla
Yeyüb bir cüzice andan Baba hem
Heman yahşiye virdi kıldı hurrem (2)
Didi yum gözüni hem yumdu derviş
Dahi aç didi açtı anda derviş
Heman kendüsini minhac (3) içinde
Ki vakfeye giden Huccac içinde
Bulub hamd itdi kıldı anda secde
Sürurundan dahi hem geldi vecde
Mina’ye vardı Huccac gördü yahşi
Beraber vardı anda durdu yahşi
O Huccac her biri kurban alurlar
Heman bu dervişi anda görürler
Bilüb hemşehrileri didiler hem
Bizimle gelmedin idi sen oldem
Ne vakit geldiniz ey yahşi derviş
Ne haldir bilmeziz ey bu nasıl iş
 
 
(1) Çabuk,tez.
(2)Şen,Sevinçli,Güler yüzlü
(3) Geniş yol
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Diger kafileyle deyüb anda
Bu sırrı sakladı hem ol zamanda
Bir Arabi gelüb anda arardı
Koyun Baba müridini sorardı
Elinde koyunu var idi anın
Didi kimdir dervişi Koyun Babanın
Bu kurbanlık anındır gelsün alsın
Bana öyle işaret oldu bilsin
Varub yahşi didi ona hem ol an
Baba dervişlerindenim ben ey can
Verib kurbanlıgı Arabi anda
Kesib kurbanı yahşi ol mekanda
Hudaya hamdidib kıldı senalar
Dahi Babaya kıldı çok dualar
Temam oldukta Haccı çünki avdet
Zamanı geldi buldu ali himmet
Koyun Babayı anda gördü yahşi
Ayagına yüzün sürdü yahşi
Didi ey mihrbanım (1) kandesin gel
Beni terk etme canım kandesin gel
Öpüb damanını (2) çün yahşi anda
Bu şiri söyleri hem olzemanda
 
Safa geldin efendim gek ki ben lutfunla handanım
Kılubsın lutfile her dem ki sen tedbir dermanım
Açıldı himmetinle bagteten bu bahtı rahşanım
Gel ey canım efendim sevdigim devletlü sultanım
 
 
(1) Şevkatli,Merhametli,Güler yüzlü
(2) Eteğini

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Eger olmazsa himmet ben olurdum şad iken naşad
Lehül hamd batınım açdın idüb birdenbire irşad (1)
Veliyyi nimetimsin hem sen itdin gönlümü  abad (2)
Gel ey canım efendim sevdigim devletlü sultanım
Dili bimarımı (3) sohbetinle şahım eyledin taban
Erenler şahı sensin hem ben itdim dembedem iz’an
Nasıl itmem gönül kasrında ben sultanımı mihman (4)
Gel ey canım efendim sevdigim devletlü sultanım
Nice salikleri irşara canım rehnümasın sen
Dahi hem tuhfei Şahı Şehidi Kerbela’sın sen
Zamanın kutbusun şeyhim ki nesli Murtaza’sın sen
Gel ey canım efendim sevdigim devletlü sultanım
Sen affet var ise canım eger hizmette taksirim
Senin sayendidir zira gönül şehrini teshirim (5)
Götür Osmancıga avdet zamanı geldi ey pirim
Gel ey canım efendim sevdigim devletlü sultanım
Bana yahşi didin amma degil yahşi yamanım ben
Yaşım şeyhuhete (6) vardı ki zira natüvanım ben
Şiir babında her dem kadr uşen gevher feşanım ben
Gel ey canım efendim sevdigim devletlü sultanım
 
Ali evladı seversen ey hümam (7)
Ol Resule  kıl salat ile selam
 
Baba ana gözün yum didi ol dem
O yahşi yumdu aç didi dahi hem
Gözün bir açtı baktı tayyı mekan
İdib Osmancıga gelmiştir ey can
 
 
(1) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(2) Şen,Bayındır,Mamur
(3) Hasta
(4) Misafir
(5) Zapt etme,Ele geçirme
(6) Yaşlılık
(7)Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bulub kendüsini bir anda bunda
O ateş yakılan şol bir mekanda
Tepe üstünde yani anda halva
Yapub yemişler idi ey dilara
Henüz ateş yanıyor sönmemiş hic
Hem ateş yanmadıga dönmemiş hic
Bu hali anda yahşi kıldı idrak
Ki bir günde varub gelmiş ferahnak
Tepe hala o dergahın yanında
Durur Arafe derler ana anda
Teberrüken Arafe deyu ol dem
İsim koymuşlar ana ol zeman hem
Kesüb bir kurban ol gün anda yahşi
Tasadduk eyledi insana yahşi
 
Yine bir remzi bi hemta çeküb nazma edem izbar (1)
Anı fehmedemez illa olanlar ışkile düşvar (2)
Bu ışk Minhacı (3) Mevla’dır ki duçar olmayan bilmez
Erenler rahıdır cana anı var eyle istihbar
Aceb bu aşk sevdadan haberdar olmayan ahmak
Sanur kendüsini insan idik hayvandan istisgar
Behaimden de ol ednadır bir eyle istifham
Başında zerrece aşktan eger yok ise bir destbar
Bir adam bir zamanda merkebin gayb eyleyüb derhal
Varub bir şeyhe arz itdi didi ey pür ahyar
Bizim merkeb ki birkaçgün mukadem gayb olub gitti
Aradım bulmadım andan eser çok itdim istimrar
 
 
(1) Yazma,yazı ile bildirme
(2) Güç,Zor
(3) Geniş yol
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Anı bir lütfidib keşfen taharri eyle sultanım
Haber ver bu fakire sen ki sensin kaşifül esrar
Didi ol şeyh ana sabret bulunur merkebin cana
Deyüb Cum’a namazını kılmaga azm itdi bil ey yar
Namazdan sonra bir vazı nasihat eyledi icra
Bu ışktan bahs edüb anda hemandem (1) itdi istifsar
Başından geçmedik sevda var ise ol kıyam etsin
Pes andan ol cemaat hem sükutla oldular girdar
Yine ol şeyh i kamil hem nedir didi sükut etmek
Cevab verin deyüb oldem sözünde eyledi ısrar
Heman bir pir ayak üzre duruben didi ey şeyhim
Ki doksan yaşıma erdim olubdur meslekim derkar
Başımdan geçti sevda nedir ışk didigin bilmem
Deyince merkebin sahibini tiz (2) eyledi ihzar
Didi gel merkebin buldum yular tak boynuna al git
Deyüb ol piri teslim eyledi etmekle istihkar
Gel imdi ibret al KADRİ bu remzi eyleyüb iz’an
Revan ol rahına ışkın tegafül (3) etme ol bidar
Eger aşık olam dersen Habibullaha ol zira
O bir misbah ı Mevladır muhabbet eyle kıl izmar
 
    Beyitler- Şiirler
 
Koyun Babanın sultan Bayezid ile karşılaşması
 
Muhibb i Hanedan olmak dahi bir haberdirir ışktan
O Sadat ı Kiramı sev ideyim dersen istibşar
Hususan Hazret i Koyun Baba evlad ı Zehradır
Ana tazim idib her dem sakın olma istidbar
 
(1) Hemen,Çabucak
(2) Çabuk,tez.
(3) Yalandan gaflet gösterme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

O Sultan Bayezid-i Veli ile anın mülakatın
Bize nazman beyan eyle olunsun daima tizkar
Bu zat Amasya’da tahsil ile meşgul iken nagah
Babasının vefat itdigin çün itdiler işar
Çıkıb Amasya’dan derhal o Merzifon’a geldi hem
Piri Baba ile oldem görüştü anda bir miktar
Didi ana aman pirim bize himmet olur senden
Bizi İstanbul’a bu dem ulaştır durma ey hüşyar
Didi Piri Baba Osmancıga git anda bir er var
Ki nesli Murtaza’dandır olubtır zübdetül ebrar
Sana himmet eder ol zat deyince durmayub andan
Heman Osmancıga azm itdi kıldı anda istikrar
Gelüb dergahına oldem babaya eyledi tazim
Görüştüler didi himmet senindir cünki bahtının yar
Koyun Baba anı nehrin kenarına getürdi pes
Didi bundan gecürüb payı tahta eyleyem tisyar
Bu ırmak üzre bir köprü taahhüt eyle inşasın
Ki tahta çıktıgın hengam unutma anı sen zinhar
O Sultan Bayezid Hazretleri vadeyledi ol dem
Eger ömrüm vefa eyler ise vaz eyleyem asar
Koyun Baba didi yum gözünü yumdukta ol filhal
Hemandem (1) ac deyüb açtı görür İstanbul’u yekbar
Varub anda karar itdi gecüb Fatih zamanı
Anı rüyada gördü hem didi kıl vadini işar

(1) Hemen,Çabucak

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Uyanub köprünün inşasına derhal edüb ferman
Hazinedara emr etdi dahi gönderdi çok mimar
Muvaffak oldu bu cisri kebir inşasına ol zat
Huda rahmet idüb ana ki kabrin ide pür envar
Koyun Baba delalet eyleyüb oldu müsebbib hem
Ona da Hak Teala bahş ede hem rahmeti bisyar
 
Ali evladı seversen ey hümam (1)         
Ol Resule kıl salat ile selam
 
Koyun Baba kerametinden ey can
Yine vasfeyleyim sen eyle izan
O yaz mevsimleri geldikte her dem
Niderdi dinle ol zat mufahham
Koyunları sürüb uzlet iderdi
Gidib Çal Dagı civarında güderdi
O dagda var idi oldukça bir gar
İbadet eyler idi anda ey yar
Yine günlerde bir gün Zatul Efham
O garda zikrile meşgul idi hem
Şakilerden iki bed çehre nagah
Hemandem (2) oldular bu hale agah
Didiler bu çoban sahir hünerver
Bunu katleyleyelim biz beraber
Bu niyyetle onlar kühsar icinde
Babayı buldular ol gar icinde
Magara kapısından baktılar çün
İşaretle Baba olmakta birun (3)
 
(1) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(2) Hemen,Çabucak
(3) Dış,Harici
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

O garın sakfına kılmış işaret
Acıl sen ya mübarek dir ne halet
Biavnillah magaranın tavanı
Açıldı fevkadek hem nagihanı
Baca şeklinde yol oldu müheyya (1)
Magaradan dagın üstüne dek ta
Uzunlugu minare gibi dört var
Aşagısı geniş hem üstü pek dar
Şakiler gördüler Babayı  andan
Çıkar durmaz yukarı ol mekandan
Bu hali kıldılar anlar temaşa
Didiler sahir olmaz böyle haşa
Varub ayagına yüz sürelim biz
Mübarek yüzünü bir görelim biz
Çoban degil velidir bu muhakkak
Bu derdin çaresi yalvarmak ancak
Varub damanına yüz sürdüler pes
Bizi affeylegil ey zatul akdes (2)
Sana kemlik iden kemlik bulur hem
Dahi eylik eden eylik görür hem
Deyüb bu şiiri anda kıldılar yad
Baba hem bunlara kıldı itimad
 
Cana kasdetmek deriga bizden bizden isyandır sana
Can nedir kim canımız her lahza kurbandır sana
Siretin kim bilse babından cüda olmaz senin
Tal’atın (3) kim görse ol elbette hayrandır sana
 
 
(1) Hazır
(2) En Kutsal,En kutlu
(3) Yüz,çehre,surat
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Nuru ceddin cephei pakinde olmuş münceli (1)
Cünkü himmet eyleyen ol ŞahıMerdandır sana
Nesli paki Murtazasın ey veliler bihteri
Sui kasd etmez hakikat her kim insandır sana
Kuvveti Rabbanidendir evliyanın kuvveti
Ol sebebten dag delüb yol bulmak asandır sana
Sen ki isbat eyledin nuri vilayet pertevin
Bu alamet habbeza alemde burhandır sana
Hicvederse bazı cahiller seni incinme hiç
Hak bilir bu güftü gular cünki bühtandır sana
Ali Fahrul Enbiya ervahı şad olmak için
Bu keramet ansızın Allah’tan ihsandır sana
Bizleri sen lütfidib affeyle ey Sultanımız
Lütfidib affeylemek zira ki şayandır sana
Yek nazarda himmetin hem taşları altun ider
Taş nedir kim taşlar heb lalu bedahşandır sana
Bir bakışta ejderi taş eyledin ey Ali şan
Ejderi taş eylemek ihsanı mennandır sana
Ol vilayet lem’ası alnında rahşandır senin
Hem siyadet rütbesi bir mahı tabandır sana
Bizleri lüfen kabul et kulluga ey rehnüma
Kadruşen babında kulluk belki fermandır sana
Baba Hazretleri pes anda oldem
Heman afuitdi  handan oldular hem
Mürid olmagla anlar buldu gufran
Nice yıl oldular dergaha derban
 
(1) Parlayan,İncila eden
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Magara hem durir hala ziyaret
İderler anı dilkeşdir begayet
Mübarek ayagının izleri heb
Tamamen bellidir olmakla aceb
O parmak yerleri  aynen nümayan (1)
Olub çamura basmış sanki ol han
O garda ki delik durmakta hala
Bütün dehşet dahi hem hayret efza
Magarada asası vardır ey can
Ana kimse dokunmaz durur el an
Bin üç yüz beşte cana buldu Abadlı (2)
Bir adam var imiş hem Kuz Hayadlı
Götürmüş ol asayı andan ahmak
Baş atlına koyub yatmış muhakkak
Sabah olur bakar yoktur asa hem
Yerinden gaib olmuş gitmiş ol dem
Ne hikmitdir deyu hayrette kalmış
Demiş aceb Koyun Baba mı almış
Varub magaraya bakmış asa hem
Durur eski yerinde öyle ol dem
Koyun Babayı kılmış anda idrak
Suçun bilmiş dahi hem itmiş imsak
Gelüb dergaha kılmış ziyaret
Ziyaretten idüb kesbi ticaret
Veliler hizmetinin saadet
Saadetten gelir buyi beşaret (3)
 
 
(1) Görünen,Meydanda
(2) Şen,Bayındır,Mamur
(3)Müjde
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 53

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Dahi hem sıdk ile hadim olanlar
Nice feyzi keramet buldu anlar
Baba dervişlerden togru aşık
Bir Adam var idi irşada (1) layık
Ali idi anın ismi dahi hem
Koyun Baba ana olurdu hemdem
Ali Koca demekle yad olurdu
Baba hizmet buyursa şad olurdu
Muti idi dahi hem ehli insaf
Ne iş olsa ederdi her dem isaf
Baba ana irişti deyu bir ad
Takub anı kılurdı dembedem yad
Ana dervişler heb gıbta ederdi
Ne hizmet olsa zira ol giderdi
Baba bir gün anı tecrübe etmek
İçün didi ana ey merdi gerçek
Bana bir su getir ırmaktan ey can
Nasibini verem gayri firavan
Ali Koca gidib bir su getirdi
Baba anı hemandem (2) döktü turdu
Didi kerhen getirdin içmem ben
Yine döktü anı ol zatul akdes (3)
Rızasızdır bu suyun içmezem der
Yine gitti suya Ali Koca Pir
 
 
(1) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(2)Hemen,Çabucak
(3) En Kutsal,En kutlu
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Heman ırmaga vardı geldi aziz
Hulus ile getirdi bir dahi tiz (1)
Baba anı içüb oldu ferahnak
Didi bahtın açıldı olma gamnak
Ki zira tecrübe itdim seni ben
Hulus ile getirdin suyu çün sen
Deyüb arkasını mesh itdi oldem
Heman irşad (2) idib kıldı mükerrem
Gözünün perdesi ref oldu ey can
Açıldı çeşmi batın oldu leman
İşaret eyledi ol kutlu cana
Rum ili kıtasında bir mekana
Tuna boyunda bir dilkeş mekandır
Görenlere pünhan degil ayandır
Didi var orda itamı taam et
Oranın halkını kendine ram et
Yürü irşada mezunsun bu gün sen
Halifem ol orayı iyle mesken
Ali Koca hemandem (3) buldu devlet
İrişti dinerek bahş oldu himmet
İrişti akibet devletlü caha
Heman mürşid olub azmitdi raha
Elin öbtü Babanın çünkü anda
Bu şiiri söyledi hem ol zamanda
 
Elveda ey mefharı kutbu zamanım elveda
Elveda ey mazharı nuru ayanım elveda
 
(1) Çabuk,tez.
(2) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(3)Hemen,Çabucak
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Vidin kalası var Tuna boyunda
Görüb kendüsini fikritdi anda
Koyun Baba kerameti deyüb bu
Meserretle derunu oldu memlu
Yabub dergahı anda kıldı karar
Durdu anda gecti nice ruzigar
Nice halkı anda irşad (1) eyledi
Hanigahı kurdu abad (2) eyledi
Müddeti ömründe itamı taam
İdti memnun oldu anda hasu aam
Vefat itdikde dergahı demadem
Yine ayende revende içün hem
Küşad olmak ile mamur imiş ol
İçinde dervişanı var imiş bol
Tehi zannetme vaiz  alemi insan olanlar var
Verayı perdede çok mazharı gufran olanlar var
Tehevvür itmek incitmek nedir hiddetle insanı
Senin karşında belki sahibi irfan olanlar var
Sözü leyyin ile söyle ki pendin eyleye tesir
Dahi hem olma magrur ilmine umman olanlar var
Bırak şahsiyyeti elden usatı ümmeti görme
Erenler bezmine var bak nice merdan olanlar var
Çekilmiş inzivaya nice bin ashabı vahdetler
Gözü giryan derunu ışkile biryan olanlar var
Bilinmez kuşei vahdette cana lali tevhidden
Geceler sabaha feryad idib giryan olanlar var
(1) Doğru yolu gösterme,Uyarma
(2) Şen,Bayındır,Mamur
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Nedir bu kisvei rana ile canım gezersin sen
Düşünmezsin ki ebrardan dahi uryan olanlar var
Müsafirhanedir dünya gelenler gitmede bir bir
Sera tahtında layühsa yatub pünhan olanlar var
Gidersin sen dahi KADRİ eser koy gitmeden bari
Ki bir söz söyle manzum olmaga neysirkiran olanlar var
Koyun Baba keramatın bize lütfen beyan eyle
Anı tenkid edenler olsa da ferhan olanlar var.
Baba günlerdebir gün dervişana
Didi çekti bizi hoş abu dane
Bana gurbet görünübdür beş on gün
Ne çare sadır oldu hükmü biçun
Benim yoklugumu bildirmeyin siz
İdin züvvara (1) hem gayetle taziz
Hacı Yahşi ki kıssası mufassal (2)
Mukaddem zikr olub olmuştu efdal
Mekanı tay idib ol merdi gerçek
Varub gelmiş idi hacca bila şek
Vekil itdi Koyun Baba hemandem (3)
Yerine anı oldu şadu hurram
Şehirden cıktı Boyabat tarikin
Tutub gitti ki bir gün oldu yakin
Tesadüf itdi yolda nagihani
Beş on fakre seyret mihrbanı (4)
Didi heriflere ey dayiler siz
Nire gidersiniz olmakla tehziz (5)
 
 
(1) Ziyaretçi
(2)Tafsilatlı
(3) Hemen,Çabucak
(4) Şevkatli,Merhametli,Güler yüzlü
(5)Titreme,Hareket ettirme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

O adamlar didiler ah vatan yok
Garib olduk ki hiç elden tutan yok
Ki bir yer isteriz biz ola mesken
Geçinme hakkına hem olsa memen
Koyun Baba didi siz Boyabad’a
Gidersiniz benim ile murada
İrersiniz deyu anları andan
Beraber aldı gitti ol mekandan
Kasabaya yakın kırkbeş dakika
Mesafe var idi han bir hadika
Misali bagı bostan suyu mebzul
Baba gördükte itdi hoş temayül
Hükümetten temessük aluvirdi
Herifler ol yeri mesken idindi
Koyun Baba delaletiyle oldem
Yeni bir karye tesis itdiler hem
Heriflere Dayiler didi sultan
Köyün ismi Dayiler kaldı ol an
O nam ile sicilde yad olubdur
Ne hoş yer elyevm abad (1) olubdur
Baba anlara çeltik ekmek içün
Tohum virdi herifler oldu memnun
Kuru üzüm dahi bir miktar anda
Birer avuç dagıttı ol zamanda
Didi her yıl tarafımdan gelenler
Size üzüm dagıtır böyle anlar
 

(1) Şen,Bayındır,Mamur

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  58

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bize de corbalık irsal edin siz
Anı tadyib ile isbal idin siz
Bu adet gayri olsun böyle cari
Size inam ider elbette bari
Deyüb Osmancıga itdi avdet
Sene başı gelince ali himmet
Müridanın birin izam iderdi
O gün ahalisi ikram iderdi
Kuru üzüm dagıtırdı gidenler
Yümn adeyler idi anı anlar
Babanın virdigi tohmun nüması
Çogaldı hem kabul oldu duası
Gelür idi pirinc andan firavan
Babaya her sene olmakla ihsan
Vefat itdikte ol hazret kemakan
Gelürdi çorbalık bir ahdi peyman
Bu adet elyevm cari olubdur
Riyadan hem dahi ari olubdur
Koyun Baba makamı vardır anda
Yabıldı türbesi hem ol zamanda
Nitekim türbesi var bunda ey can
Orada var dahi durmakta el an
Anın esbabını izah idem ben
Sakın münkir olub la demeyesin sen
Koyun Baba vefat itdikde ey yar
Kerametin yine ol itdi izhar
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  59 

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Dayılar karyesinden hoş bir adam
Anı düyada gördü bildi ol dem
Asa ile o yerden bir mahalli
İşaret eyledi gördükte hali
Burası medfenimdir didi bil sen
Yabub bir türbe bunda eyle mesken
Bu makamı ziyaret eyleyenler
Beni ziyaret itdi bilsün anlar
Bunun içün yabıldı türbe anda
Gelen züvvara (1) mahsus ol mekanda
 
Ali evladı seversen ey hümam (2)
Ol Resule kıl salat ile selam
 
Gel ey vaizbize nush et ki pendin abı tab olsun
Fesahat hem belagat cestesinden intihab olsun
Ne hasıl unf ile kürsiyi yakmaktan bagırmaktan
Halim ol rıfkile söz söyle herkes hisseyab olsun
Bırak şahsiyyeti dilden rızayı Hak içün söyle
Tehevvür itme nushun baisi (3) hüsni zihab olsun
Bu şahsiyet degil mi mucibi imhası İslam’ın
Anı terk etmeli biz ki duamız müstecab olsun
Sen evvel kendini ıslah edüb bir hoş tedavi kıl
İlacı sonra ver halkaki kavlin müstetab olsun
Sözün tatyib ile ihlasa rabt eyle demadem sen
Özün Allaha tefviz et cemaat kamiyab olsun
Tasavvuf bahsine girmek ise maksat tefahhus kıl
Anı sen aslına sarf eyle ki kabil hitab olsun
 
 
(1) Ziyaretçi
(2)Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(3) Sebep olan
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Tasavvuf söyler amma amil olmaz vaizi cerrar (1)
Bu haslet var iken mümkünmüdür hiç feyzyab olsun
Bırak sen anları KADRİ ki gel nefsinle meşgul ol
Demdem tövbe et agla günahın insilab olsun
Bu alem fanidir canım gidersin sen dahi elbet
Ki bir söz söyle nazmen hoş belagat iktisab olsun
Koyun Babanın  ahvalin bize lutfet beyan eyle
Bu nazmın baisi (2) tarziyyei ebu türab olsun
Kaybolan koyunun hikayesi
Baba bir gün koyunun ray iderdi
Ada Tepe civarında güderdi
Koyunlardan birisi itdi firar
Heman ardına düştü anda ey yar
Dolaştı tepeyi üç defa ey can
Muvaffak olmadı tutmaga o sultan
Nihayet tuttu öptü gözlerinden
Ki fikret hilmini var sözlerinden
Beni hem kendini yordun mübarek
Behey hayvan gücenme olma diltenk
Deyüb anı koyunların içine
Getürdi saldı anda nitti yine
Keramet gösterib ol merdi ali
Yanında var idi bir kaç ahali
Didi anlara ömrüm az kalubdur
Ecel bir gün beni elbet alubdur
Bana medfen nire olsa gerekdir
Yalan söylemezem sözüm mahekdir
 
 
(1)Çekici,Arkasından ürükleyen
(2) Sebep olan
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 61

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Didiler ey cenabı ali himmet
Sana dervişlik itmek hoş saadet
Mutiiz emrine tensib buyur sen
Bize göster orayı eyle ruşen (1)
Koyun Baba büyük bir taşa anda
Sarıldı tuttu attı ol zamanda
Düşürdü türbenin önünde el an
Durur anda gören olmakta hayran
O barmak yerleri aynen nümayan (2)
Olub çamura basmış sanki sultan
Taşın büyüklügü hem dehşet efza
Gelen züvvar (3) eder anı temaşa
Ada Tepe ile gör türbe ey can
Ne miktar var mesafe eyle izan
Vilayet bezmine taban olanlar
Keramet gösterirler böyle anlar
Vefa bilmez dila münkirlere cevrü cefadan sor
Safa görmez heman aşıklara sen ibtiladan sor
Gına ehli ne bilsün binevalar derdini ey can
Geda ahvalini canım gedayı mübteladan sor
Riya bilmez ki ehlinden haberdar ola muhlisler
Riyakarı efendim git de bir ehli riyadan sor
Sehanın kadrini bilmez yemez içmez yedirmez hem
O hain bi haya mümsiklere badı hevadan sor
Enel Hak sırrına vakıf degildir sofii salus
Bu esrarı berdar olan kanı vefadan sor
 
(1) Aşikar,Belli,Meydanda
(2) Görünen,Meydanda
(3) Ziyaretçiler
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ne mümkündür ki ulvi halini süfliden ögrenmek
Sema halatını sen var da sükkanı semadan sor
Yezidin zulmünü tarih bile takrirden acizdir
O müthiş vakai dilsuzi Şahı Kerbela’dan sor
Muhibbi hanedan olmak saadet başka halitdir
Bu hali anlamak ister isen Ali Abadan sor
Nedir Ali Aba ey münkiri bedbahtı biizan
Resulün sıbtını var git Aliyy ül Murtazadan sor
Aliyy ül Murtaza ulviyetin bilmek dilersen sen
Kelamullaha bak medh eyleyübdür hel etadan sor
Kime nazil olubdur hel eta var eyle istidrak (1)
Nebiyyi muhbiri Sadık Muhammed Mustafa’dan sor
Bu alem fanidir KADRİ seni de yok eder bir gün
Gidenler kandidir bilmem anı tahtesseradan sor
Koyun Baba vefatını bize nazmen beyan eyle
Bu nazmın Kadrini aşık olan ehli zekadan sor
Vefatı Hazreti Koyun Baba 
Kuddise sırruhul  ala
Baba cem itdi bir gün dervişanı
Haber virdi vefatından nişanı
Didi size vasiyyet eylerem ben
Vasiyyetim size olsun müberhen
Gelen züvvarıma (2) ikram edin siz
Dahi tatyib ile it’am edin siz
Nice seyyah gelür gider buraya
Burası anlara oldukça saye
(1) Yetişme,Nail olma
(2) Ziyaretçi
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  63

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Huda erzanı ider rızkı demadem
Belayadan sizi itmekle eslem
Gelen giden yesünler nanımızdan
Verin hem süt yogurt agnamımızdan
Dahi ashabı hayratı görün siz
Neler ihsan ider anlar sorun siz
Nice tarla arazi vakfederler
Vasiyyet eyleyüb öyle giderler
Terakki eyleyübdür varidatım
Hayatım gibi zannetmek mematım
Beni takdir iderler sonra cana
Bilürler kadrimi elbette ferda
Rızaullah içün itam idin siz
Fakir miskinleri inam edin siz
Garibler meskenidir aşiyanım
Eger hadim olursa dervişanım
Virir hadden ziyade girdikarım
Sehavitdir benim çünki şiarım
Şeriattan Cüda olman aman siz
İbadet eyleyin burda heman siz
Arazilerimi ekin biçin siz
Müsafirler ile yeyüb için siz
Didi dervişler oldem Baba Sultan
Su yoktur burada ki lütfeyle ey can
Bize bir su gerek himmet senindir
Mürüvvet merhamet şefkat senindir
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Baba asayı soktu yere fi elhal
Su çıktı kol kadar akdıkda derhal
Açık çıplak kadınlar geldi anda
Çamaşır yıkadılar ol zamanda
Baba hoş görmedi bu hali ey can
Yine gayb itdi suyu anda ol an
Didi dervişlere biri saki olsun
Suyu her dem varub ırmaktan alsın
Getürsün merkeple ol demadem
Anı hem hoş tutun kılın mükerrem
Asa ile işaret itdi heman
Burası medfenimdir Baba Sultan
O türbe yerini çün itdi tayin
Vasiyyeti bu resme itdi telkın
Tamam oldu bu suzişli vasiyyet
Didi dervişlere ol Ali himmet
Hitamı ömrüme üç gün kalubdur
Bu mevte çare yok elbet gelübtür
Hacı Yahşi hemandem (1) kıldı bir ah
Didi aglayarak sultanım iyvah
Yeter dervişleri dilhun (2) dersin
Bizi terk eyleyüb kande gidersin
Deyüb suziş ile bu şiiri anda
Seraba söyledi hem ol zamanda
Ali evladı seversen ey hümam (3)
Ol Resule kıl salat ile selam
 
(1) Hemen,Çabucak
(2) İçi kan aglayan
(3)Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

El firak ey baasi şöhret şiarım el firak
El firak ey aşıkı hak şehriyarım el firak
El firak ey tuhfei Şahı Şehidi Kerbela
El firak ey bukai nuri tebarım el firak
Çeşmi bimarım demadem durmayub kan aglasun
Eşkibarım çaglasun arttıkca zarim el firak
Bu hayatı istemem sensiz şeha bir lahza ben
Sen idin her dem benim hem gamkisarım el firak
Sen Aliyy ül Murtazadan degme bir gülsün bana
Gül gidince neyleyem ey yadigarım  el firak
Hizmetinde çok kusurum vardır amma neyliyem
Lutf idib affet kabul it itizarım el firak
Bizlere hakkın helal it ey veliyyi muhterem
Hem dahi hoşnud olub git bergüzarım el firak
Feyizyab olmaz senin her kim ki bilmez kadrini
El firak ey seyyidim şöhretli yarim el firak
Bu şiiri söyledi pes Yahşi ol dem
Koyun Baba helal olsun didi hem
Kucaklayub anı itdi teselli
Beni yaktın Hacı Yahşi temelli
Sizi Allah’a itdim ben emanet
Dualemde bulun her dem selamet
Helal olsun size hakkım bilin siz
Dahi hem razıyem agah olun siz
Deyub nefsiyle meşgul oldu anda
Dayandı kaldı oldugu mekanda
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 66

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Üçüncü gün nihayet itdi rıhlet (1)
Fenadan ol bekaya ali himmet
Vefatı tarihi Koyun Babanın
Sekizyüz yetmiş üçtür bil sen anın
Huda rahmetle etsün anı bekam
Menakıbı burada oldu tamam
 
(Vefatı 25 Muharrem ül Haram 873 H.)
 
Ali evladı seversen ey hümam (2)
Ol Resule kıl salat ile selam
Koyun Baba vefatını hemandem (3)
Ahali duydular kılmakla matem
Didiler gitti dehrin kutbu eyvah
Ne çare sadır oldu hükmullah
Deyüb cem oldu şehrin hasu amı
Babanın gasline gör ihtiramı
Anı tekbir ile gaslitdiler hem
Kokardı misk gibi ol zat-ulefham
Namazın kıldı binlerce ahali
Elem virdi babanın irtihali
Koyub kabre o zatı döndüler pes
Gelürdi merkadinden buyu firdevs
Ana yapmak icün bir türbe ey can
Meşveret itdiler bilcümle ihvan
Baba dervişlerinden bir ihtiyar
Ana Selim Dede derlerdi ey yar
Didi kargire yetmez gücümüz ah
Bari kerpüçten olsa bu hankah
 
(1) Göçme,Ölme,Vefat
(2) Bir işe sımsıkı sarılıp o işi başarma
(3) Hemen,Çabucak
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 67

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Didi Mahmut Dede Allah Kerimdir
Sebebler halk eder elbet Rahimdir
Nola kargirden olsun türbe canım
Benim bu babda hiç yoktur gümanım
Huda yardım eder elbette cana
Diler gönlüm anı Haktan temenna
Bu sözü red idib dervişler oldem
Selim Dedeye tabi oldular hem
Mahalle  Çanakcıya serapa
Nice bir kerpüci döktüler illa
Kuruyub kalkmadan gör ki ne hikmet
Nüzul itdi heman kesretle rahmet
Bütün kerpüçleri mahv itdi oldem
Gelüb seylabu dehşet hem demadem
Getürdi ol kadar taşı firavan
Yıgıldı merkadin etrafı ey can
Didi Mahmut Dede ya gördünüz mü
Size ben demedim mi bildiniz mi
Baba razı degil kerbüc binaya
Huda saldı bize lutfiyle saye
Didi dervişler oldem dogrusun sen
Hudanın avnidir çün oldu ruşen (1)
Yapub çevirdiler taştan duvarı
Alub ortaya kabri şehriyarı
Dahi doldurdular toprakla sanferş
Bezendi oldu hoş bir cayi dilkeş

(1) Aşikar,Belli,Meydand

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 68

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Yabıldı kubbe bir yıl sonra anda
Gelen züvvara (1) mahsus ol mekanda
Güzel matbah dahi hem oldu inşa
Yemek içmek içün züvvara herca
Vasiyyet kim demişti Baba cana
Tamama itdiler dervişler icra
Teselsüla gelübdi dedeler heb
Olurdu post nişin olmagla enseb
Sene bin iki yüz altmış beşe ta
Varınca dedeler çün oldu mülga
Hacı Abdullah Efendi yerli bir zat
Türbedar oldu buldu taze hayat
Bu zat üç sene sogra gördü rüya
Koyun Baba ana kıldı tesella
Didi müfti efendi dürri yekta
Şeriat hadimi memduhu ezka
Ali Şemseddin Efendi o cana
Selamlar söyle benden aşıkane
Buranın yerlisi ilmiyle amil
Bize layıkdırır ol merdi kamil
Emanatı ana sen eyle teslim
Türbedarım odur var eyle tefhim
Sabah oldu Hacı Abdullah Efendi
Bu esrarı begayet hoş begendi
Varub müfti efendiye beşaret (2)
Verüb didi ki buldun hoş saadet
 
 
(1) Ziyaretçi
(2)Müjde
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 69

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

O Şemsitdin Efendi oldu mesrur (1)
Didi hadimlige olduk mu memur
Semi’na (2) deyuben hamd itdi anda
Senalar iyledi hem ol zamanda
Ana devritdi Abdullah Efendi
Ahali hoş görüb kıldı pesendi
Dahi tevliyet üzre aldı ferman
Mukarrer name virdi ana sultan
Ederdi şartı vakfa çok riayet
Tevadda eyler idi hem begayet
Müsavi tutar idi hasu amı
Yedirirdi umumen hoş taamı
Otururdu sofraya miskin ile
Mehabet gösterirdi temkin ile
Gelenler dergaha memnun giderdi
Gidenler her zamanda medh ederdi
Sene bir iki yüz yetmiş sekizde
Gidüb hicaza ol merdi güzide
Varub Beytullaha yüz sürdü ol zat
Kemalata mezahir oldu kat kat
Nihayet avdet itdi o alicenab
Anı istikbale çıktı birü şab
Ahali   cem olub Ahi Babaya
Geçen çiftligindeki dilküşaya
Kazganlar kaldırub taamlar ihzar
İdüp itdiler anı çok intizar
(1) Memnun,Sevinmiş
(2) Allah’ın Sıfatlarından İşitme
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Ne çare ah sevdigim oldu bimar (1)     
Gelürken yolda oldu hali düşvar (2)
Ol Derbent karyesinde itdi rıhlet (3)
Fenadan ol bekaya ali himmet
Geçek çiftligine dogru cenaze
Gelince koştu halk ol serfiraze
Görünce agladı bilcümle insan
Koptu ol gün sanki mahşerden nişan
Getürdiler anı şehre ahali
Görenler aglayub arttı melali
Heman gasleyleyüb techizü tekfin
Edüb defnitdiler olmakla gamkin
Civarı tekyede medfundur (4) elan
Huda ruhunu etsün şadu handan
Vefatı tarihi taşında menkuş (5)
Ki ol yetmiş dokuzdur anlagil huş
Bu zatın var idi dört oglu can
Ki dördüde anın faikül akran
İsimleri dahi Ahmet Muhammet
Ömer Fevzi biri talii Esad
Dahi ol biri hem Ali Rızadır
Didiler cümlesi medha sezadır.
Velakin şimdilik ekber olan zat
Hacı Ahmed Efendi aferin bad
Deyüb anı postnişin itdiler çün
Ana dahi ahali oldu memnun
 
(1) Hasta
(2) Güç,Zor
(3) Göçme,Ölme,Vefat
(4)Defnolunmuş,Gömülmüş
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71

KOYUN BABA KİTABININ içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

KOYUN BABA KİTABININ Bir Sonraki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bunun da itmedi ömrü vefa hiç
Vefa mı gösterir asla fena hiç
Vefatı tarihi seksen yedidir
Ne çare hükmullah böyle takdir
Yatur çevrim içinde kabri mamur
Yazılmış tarihi taş üzre mestur
Hacı Ömer Efendi Fevzi derhal
Anın ehliyyeti olmakla ikmal
Gidüb İstanbul’a say (1) itdi anda
Berat almak içün hem ol zamanda
Nihayet aldı geldi zatı şerif
Ki doksan tarihinde itdi teşrif
Beratı evladiyet  üzre aldı
Mütevelli olub de