DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR

SANAL KİTAPLARIMIZ DİZİNİNE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

GÜRSEL YAYINEVİ SİTE BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

1

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

 
 

 
TIKLAYARAK GİDİNİZ!

ÜNİK KİTAPLAR

MÜELLİF HATTI KİTAPLAR

EL YAZMA KİTAPLAR HATTATLARI

ÇORUM BASIN TARİHİ

ÇORUM HAKKINDA BASILI MATERYAL

 
 
 

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇORUM HASAN PAŞA KÜTÜPHANESİ’NDE

BULUNAN ÜNİK (NADİR) EL YAZMASI KİTAPLAR

DEMİRBAŞ NUMARASI SIRASINA GÖRE

 

Tefsir-i Ebu’s-suud İrşad-ı akl-ı selim,ila mezeya al-kitap al-kerim

Müellifi:Abu-al suud b. Muhammed al-İmadi,

Yazıldığı Tarih:Hiçcri 973

Demirbaş no: 6

Özellikleri:Kitab ciltli,müsenna,meşin miklebli,yazı türü nesih,baş sayfası tezhipli,3 cilt bir aradadır.

 

Tefsir-i Ebu’s-buud İrşat-ı akl-ı selim,ila mezeya al-kitab al-kerim

Müellifi: Abu-al suud b. Muhammed al-İmadi,

Hattat:Mustafa b. Hacı Mehmed Bosnavi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1195

Demirbaş no:12/3

Özellikleri:Kitap ciltti kadife kaplı olup üzeri tezhiplidir,yazı türü talik,sayfa kenarları tezhipli ipek kağıda yazılıdır.

 

Haşiye-i Kadı Beyzavi

Müellifi:Sinan efendi,

Hattat:Osman el-Hüseyin,el Eyyübi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1082

Demirbaş no:36

Özellikleri:Kitab ciltti müsenna,kitap muhafazası mevcuttur. Başlık menevişli tezhip-li,kenarları ve sure başları tezhiplidir.

 

İbn-i Kemal tefsiri

Müellifi:Şemseddin Ahmed  Süleyman b. Kemal

Hattat:Ali b. Ali b. Davut Tohi,

Yazıldığı Tarih:Hicri 993

Demirbaş no:42 ve 43

Özellikleri:Kitap ciltti meşin müsennadır,kitap kabı mevcuttur,yazısı ve kağıdı eskidir.

 

Tefsir-i veciz

Müellifi:Ebu el-Hasan Ali b. Ahmed el-Vahidi Ebubekir b. Abdullah Royani

Yazıldığı Tarih:Hicri 618

Demirbaş no:44

Özellikleri:Kitap ciltti meşin müsenna,kitap kabı mevcuttur,yazısı ve kağıdı eskidir.

 

Tefsir-i uyun

Müellifi:Şeyh Şahabeddin el-Sivasi

Hattat:Sadık İbn-i Hasbeki

Yazıldığı Tarih:Hicri 850

Demirbaş no: 46,47,48 ve 49

Özellikleri:Dört cilttir. Yazısı nesih,her cildin yazısı ayrıdır.Nadir eserdir şerhi vardır.

 

Tefsi-i ayn-ül hayat

Müellifi:Necmeddin el-Kufra el-Razi el-Havarzemi

Hattat:Seyyid Salih b. Şeyh Bedreddin b. Yunus

Yazıldığı Tarih:Hicri 592

Demirbaş no:91

Özellikleri:Kitab üniktir. Kitab ciltti meşin ve eskidir.

 

105-116-117/2-143-153-163-181-183

 

Gaye-ül emani fi tefsir-i el-kalem el-rabbani

Müellifi:Ahmed b. İsmail el-Zovani

Yazıldığı Tarih:Hicri 887

Demirbaş no:105

Özellikleri:Kitab üniktir.Kitab ciltti eskimiş olup damgalıdır,kitab Kabe-i Şerif’te yazıl-mıştır. Yazısı okunaklı nesih’tir.

 

Şerh-i tefsir-i Kadı Beyzavi envar-ül tenzil vel-esrar-ül tevil

Müellifi:Mehmed al-Şehir bi Şeyhzade

Hattat:Ahmed b. Halil

Yazıldığı Tarih:Hicri 917

Demirbaş no:116 ve 117/2

Özellikleri:Kitab  üniktir, kitab ciltti   müsennadır, kitab  muhafazası  mevcuttur, yazısı talik olup  okunaklıdır .kağıdı ipek olup başlık ve sayfa kenarları menevişli ve tamamen tez-hiblidir. Matbu olarak basılan eser dokuz cilttir.Bu eser iki cilt olarak hazırlanmıştır.

 

Tefsir-i Sünosi

Müellifi:Muhammed İbn-i Yusuf el-Sunosi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:143

Özellikleri:Kitab çok eski ve üniktir. Kitab ciltti meşin olup tamir görmüştür,mikleblidir. Yazısı kufi olup,77’inci sayfadan 90”ıncı sayfaya kadar mürekkebden dolayı yanmıştır.Kağıd çürümüştür.

 

Timsal-vel tıbyan talik alâ kavi el-kadı  Beyzavi

Müellifi:Süleyman Feyzi min Rical-i Devlet-i Ali-Osman

Hattat:Hafız Abdurrahim

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:153

Özellikleri:Kitab üniktir,kitab ciltti müsenna olup yeşil ibrişimdendir,başlık menevişli ve sayfa kenarları tamamen tezhiblidir,baş sayfada zamanın alimlerinin tekrizleri vardır.

 

Tefsir-ül keşf-ü esrar telhisi

Müellifi:Ebubekir Nushet Efendi

Hattat:El hac Muhammed-ül Emin Reca’i Reis el-küttab

Yazıldığı Tarih:Hicri 1187

Demirbaş no:163

Özellikleri:Kitab üniktir, Kitab  ciltti meşin  müzehheb  ve  mikleblidir, kağıdı  ipek olup başlık menevişli ve sayfa kenarları tamamen tezhipli olup yazısı çok nefis taliktir.

 

El-cüz’i  şanil min el-tıbyan fi ginab-ül Kur’an

Müellifi:Şeyh Ebül Vakka Abdullah İbn-i el-Akberi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:181

Özellikleri:Kitab üniktir. Kitab ciltti yarım meşin ebru kağıt kaplı,mikleblidir.Yazısı Arap nesintir.

 

Garib-ül Kur’an vel-Hadis

Müellifi:Ubeyd el-Heravi

Hattat:Abdullatif b. Mehmed al-Harrani

Yazıldığı Tarih:Hicri 562

Demirbaş no:183

Özellikleri:Kitab ciltti meşin kaplı,müsenna miklepli,tamir görmüş güye yeniklidir. Yazı-sı nesih sülüs kırmasıdır.

 

235-240-24-250-251-363-670 

El-nihaye-i fi garib-ül hadis

Müellifi:Ebul Kerim Muhammed el-maruf bi İbn-ül Esir el-Cezeri

Hattat:Mehmed b. Abdülselam el-Bahi-i el-Ezheri

Yazıldığı Tarih:1009

Demirbaş no:235

Özellikleri:Kitab  üniktir, Kitab  ciltti meşin kaplı eskidir,sayfa başlığı ve iki sayfasının çerçevesi tezhibli,diğer sayfalar kırmızı cetvellidir.Yazısı güzel üstün esireli olup sülüs kırmasıdır.

 

Sahih-ül Buhari (Kütüb’ü sidde’nin birincisi)

Müellifi:Ebu Abdullah Mehmed b. İsmail Buhari

Hattat:Seyyid İbrahim el-şehir bi Fıstıkzade

Yazıldığı Tarih:Hicri 1168

Demirbaş no:240

Özellikleri:ciltti meşin,üzeri ibrişim kaplı,iki sayfa tezhipli,yazı güzel sülüs kırması.

 

Garib-ül Hadis

Müellifi:Ebu Ubeyt al-Kasım b. Selam

Yazıldığı Tarih:Hicri 319

Demirbaş no:248

Özellikleri:Kitab üniktir.Yazısı Arap yazısıdır. Müellif hattı olması ihtimali vardır. Süley maniye Kütüphanesince mikrofilmi alınmıştır.

 

Mişkât-ül Hadis

Müellifi:Şeyh Veliyeddin ebu Abdullah el-Hatip

Yazıldığı Tarih:Hicri 979

Demirbaş no:250

Özellikleri:Kitap çiltti müsenna ve müzzehtir. Sayfa kenarları  baştan sona  teshiplidir.

Kağıt ipektir.Medine-i Münevvere’de yazılmıştır.   Kitaba sahip olanlardan Hacı Osman Bosnavi ve Surra Emini İbrahim  Paşa’nın ve Emir Buharri’nin kardeşi Seyyid Hasan’ın yazı ve mühürleri bulunmaktadır.

 

Kitab-ül azamad

Müellifi:Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Cafer b. Numan el-maruf bi ebu ül-şeyh

Hattat:İbrahim ül-Hamdi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1152

Demirbaş no:251

Özellikleri:Yazı nesih ve çok güzel,başlık menevişle ve tezhipli sayfa kenarları tezhip-lidir,başta hattatın yazısı ve mühürü vardır,içerisinde 162’inci yapraktan başlayan 183’ üncü yaprağa kadar imamı Suyuti’nin Camii-ul Hadis isimli risalesi bulunmaktadır. Bü-yük ihtimalle meşhur hattat Hamdi’nin olması lazımdır.

 

Ata el-feyyaz alâ şifa-i Kadı İvaz

Müellifi Hattı:Yusuf Bahri Çorumi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:363

Özellikleri:Kitab ciltinin sırt ve kenarı meşin ebru kaplı.

 

İhtiyat min kitab-ı nasr-ı tusi sahib-ül rasat

Müellifi:Nasır-ı Tusi

Yazıldığı Tarih:

539

Özellikleri:Kitap ciltinin sırtı meşin üzeri kağıt kaplı

 

Şuap el-iman-ı muhtasar

Müellifi:Muin al-din Muhammed b. Hamaviye

Hattat:Halil b. Muhammed b. Nasır el Kaysarani

Yazıldığı Tarih:Hicri 552

Demirbaş no:670

Özellikleri:Kitab üniktir,kitab ciltti meşin miklebli,yazısı nesihtir.Muhafazası mevcuttur.

 

Fütühat-ül Mekkiyye

Müellifi:Muhiddin Ebi Abdullah Mehmed b. Ali İbn-ül Arab-i el Tai el-Hatami

Yazıldığı Tarih:Hicri 716-958-961

Demirbaş no:679

Özellikleri:Kitap ciltti yıpranmış ve çok eskidir.Üç kitap bir araya toplanmıştır.Baştara-fında kitap sahiplerinin mühür ve imzaları bulunmaktadır.

 

Nefahat-ül-üns

Müellifi:Abdurrehmen b. Ahmed el-Camii

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:741

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,miklebi düşmüş,yazısı talik,özel bir nüsha.

 

Mesnevi

Müellifi:Mevlâna Celaleddin Rumi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:743

Özellikleri:Kitap ciltti ,meşin kaplı,H.1212 Ebus’suud evladı Şeyh Habib malı yazılıdır.

 

La taif al-alâ fi işaret-i ehli el-ilham

Müellifi:Şeyh Muhammed Bedreddin İbn-i Kadı Simav

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:816

Özellikleri:Kitab üniktir,kitab ciltti eskidir.

 

Şerh-i tertibat-ı ilâhiye

Müellifi:Mehmed b. Mahmud el-Damuni

Hattat:Ahmed el-Suvavi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1272

Demirbaş no:821

Özellikleri:Kitap üniktir,kitap ciltti meşin kaplı,kenarları tezhipli,yazısı talik ipek kağıt.

 

Eşar-ı Mevlâna

Hattat:Abdi Efendi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:879

Özellikleri:Sultan Selim Han zamanında   derlenmiştir . Kitap  ciltti meşin kaplı,  yazısı nefis nesih,başlıkları menevişli,sayfa kenarları baştan sona tezhiplidir.

 

Şerh-i risale-i hay ibn-i Yekzan el-hikmet el-felsefe

Müellifi:Şeyh ebu Sina Hüseyin b. Muhammed

Yazıldığı Tarih:Hicri 723

Demirbaş no:1119

Özellikleri:Kitap üniktir.Kitap ciltti yuluşak deri kaplı

 

 

Haşiye alâ şerh-i hikmet el-ayin

Müellif Hattı: Seyyid Şerif Ali b. Mehmed

Yazıldığı Tarih:Hicri 801

Demirbaş no:1120

Özellikleri:Kitap ciltti meşindir. Arap nesihi,yazılar noktasızdır.

 

Kalâ’id el-akyan ve maha’sin-ül alyan fi cezere-ül Endülüs

Müellifi:Ebu’l Nasr el-Feti b. İsa b. Haka Kaysi

Hattat:Ahmed b. Durmuş Emir Hacip el-Aziz el-Nasiri

Yazıldığı Tarih:693

Demirbaş no:1176

Özellikleri:Kitap üniktir,Kitap ciltti sırt ve kenarları meşin,ebru kaplı,miklepli ve kitap muhafazası vardır.

 

El-cüzzül evvel min el-muhtasar fi tahir el-beşer

Müellifi:İmameddin İsmail Şah’ibi Hama İsmail b. Ali b. Mahmud b. Mehmed b. Ömer

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1178

Özellikleri:İslâm Tarihidir,Kitabın sonunda 793 tarihinde İbrahim Bestaki ve diğer 3-4 kişi mütalâ ettiklerini yazmışlar.Kitabın başında bu kitapa sahip olanların isimleri bulun-maktadır.

 

Menakıb-ı Koyun Baba

BU ÇALIŞMANIN LATİNCESİ TARAFIMDAN HAZIRLANMIŞTIR MAHMUT SELİM GÜRSEL

Müellifi:Abdulkadir b. Ahmed

Hattat:Mehmed Tefik b. Abdüssamed

Yazıldığı Tarih:Hicri 1335

Demirbaş no:1127

Özellikleri:Kitap üniktir.Osmancıkta yazılmaştır.

 

Tarih el-hamse

Müellifi:Şeyh Hüseyin İbn-i Muhammed el Diyarbakıri

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1236

Özellikleri:Kitap ciltti eski,meşin kaplı,şemse tezhipli,miklepli,yazı nesih,kitap müellif hattı olması muhtemeldir.Birinci cilt olan kitabın ikinci cildi yoktur.

 

Vilayet el-ayan tercüme-i tarih ibn-i Hallikan

Müellifi:Mehmed b. Mehmed el-şehir Biradusizade

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1238

Özellikleri:Kitap üniktir. Kitap ciltti meşin kaplı,tırnakla yapılmış şemselidir.

 

Mühdedi eenhun mülteka el-ebhur

Müellifi:Mehmed b. Mehmed Vahdeti b. Mehmed’ül Üsgübi Sümmen el-Edirnevi

Hattat:Ali b. Gave Mustafa Belde-i Samago

Yazıldığı Tarih:Hicri 1170

Demirbaş no:1298

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,başlıklı menevişli,teshibi gayet nefis,sayfa kenarları çerçeveli ve baştan sona tezhipli,yazısı divani olup gayet sık yazılmıştır.

 

Mehr-i el-Faik bi şerh-i kenz el-degayık

Müellif Hattıdır:Ebul Bereket Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el-Nefesi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1321

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kablı,şemseli,mikleblidir.Kitabın sonunda yazıldığı tarihin yanlış olduğu tashihi vardır.

 

Mizan

Müellifi:Kutup el-Rabbani Şeyh Abdulvehab el-Şerani

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1323

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemseli,tezhipli,miklepli,kitap muhafazalı,başlık me-nevişli,tezhipli iki sayfasının kanarı tezhiplidir.

 

Ekmel el-şerh-i hidaye

Müellifi:Mehmed b. Mahmud İbn-i Ahmed

Hattat:Ali Şafii

Yazıldığı Tarih:Hicri 775

Demirbaş no:1324

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemseli,miklepli,kitap muhafazalı,başlık tezhipli

 

Tenvir ül-esrar ve camii el-Buhari

Müellifi:Mehmed b. Abdullah el-Temirtaşi el-Gazi

Hattat:Mustafa b. Mahmud Dımışki

Yazıldığı Tarih:Hicri 1097

Demirbaş no:1408

Özellikleri:Kitap ciltti meşin,şemseli,tezhipli,miklepli,iki cilt bir arada ciltlenmiş,başlık tebhipli,sayfa kenarları baştan sona kadar tezhipli,yazı nefis nesih.

 

Mülteka el-ebhur

Müellifi:İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-Halebi

Hattat:Mehmed b. Hasan el-Şehir bi Hammamizade

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1411

Özellikleri:Kitap ciltti eski tarz,şemseli,köşebentli,teshipli,miklepli,başlık çok orjinal tezhipli yazı talik.

 

Kinye el-mutemelli şerh-i el-kebir lil münyet-ül musalli

Müellifi:İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-halebi

Hattat:Şeyh Mehmed b. Şeyh Ali el-Konavi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1085

Demirbaş no:1437

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,orjinal tezhipli,şemseli ve köşebentleri tezhipli.mik-lepli,başlık menevişli teshipli,sayfa kenarları çerçeveli tezhipli.

 

Keşf-ül berahin tercüme-i tercihi beyanat

Müellif Hattı:Mehmed Esat Hayatizade

Yazıldığı Tarih:Hicri 1232

Demirbaş no:1447

Özellikleri:Kitap ciltti meşin,kağıdı ipek,başlıklı ve kenar sayfaların tamamı tezhibli.

 

Fıkh-ı ekber

Müellifi:Ali b. Sultan Muhammed el-Gari

Hattat:Hüseyin b.Ali

Yazıldığı Tarih:Hicri 1129

Demirbaş no:1479

Özellikleri:Kitab ciltti meşin kaplı,şemseli,miklebli,kitap muhafazalı,başlık ve iki sayfa kenarları tezhipli,yazı nesih.

 

Kenz-ül nusalli Şerh-i tercüme-i muadden el-salat

Yazıldığı Tarih:Hicri 1165

Demirbaş no:1552

Özellikleri:Kitap ciltti meşin şemselli tezhipli,yazısı nefis rika..

 

Tenvir-ül ebsar ve cami el-Buhari

Müellifi:Vasık Mehmed b. Abdullah el-Gazzi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1529

Özellikleri: Kitap  ciltti meşin  kaplı, şemseli,miklepli,yazı nefis nesih,başlık menevişli, sayfa kenarları çerçeveli baştan sona kadar tezhipli.

 

Mültega-ül ebhur

Müellifi:İbrahim b. Mehmed el-Halebi

Hattat:Mustafa b. Mehmed

Yazıldığı Tarih:Hicri 1082

Demirbaş no:1530

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemseyi,miklepli,kitap muhafazası var,başlık mene-vişli tezhipli,yazı nefis talik.

 

Feraiz-i cihat bab-ı hamis feth-i Kandiye Serdar-ı Ekrem

Müellif Hattı:Ahmed Hamdi Yenişehirli

Yazıldığı Tarih:Hicri 1117

Demirbaş no:1555

Özellikleri:Kitap ciltti yarım meşin,kağıt ipek,başlık menevişli,sayfa kenarları çerçeveli baştan sona tezhipli.

 

Şerh-i min-hac el-fıkıh

Müellifi:Celaleddin Ahmed b Muhammed el-Şafi

Yazıldığı Tarih:Hicri 934

Demirbaş no:1627

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemseli,miklebi düşmüş,baş yaprağı ve birinci sayfa ve niheyi sayfanın da yarısı çok nefis kufi yazılar var. Başlık tezhipli.

 

El-Bezzaziye fi el-fetva

Müellifi:Mehmed b. Mehmed

Hattat:Şihabi el-Kurderi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1668

Özellikleri:Kitap üniktir. Baş tarafı noksandır. Kitap ve yazısı eskidir.

 

1241-1249-1252 Çorum Mahkeme Sicil Kayıtları

Yazıldığı Tarih:Hicri 1241-1249-1252

Demirbaş no:1754

Özellikleri:Kitap üniktir, Çorum’a  ait  11  senelik  mahkeme  sicilidir. Mahkeme binası yanınca Ahmed Feyzi Efendi tarafından kendi kütüphanesine alınmıştır.

 

1004-1005 Çorum Mahkeme Sicil Kayıtları

Yazıldığı Tarih:Hicri 1004-1005

Demirbaş no:1755

Özellikleri:Kitap üniktir, Çorum’a  ait  2   senelik  mahkeme  sicilidir. Mahkeme binası yanınca Ahmed Feyzi Efendi tarafından kendi kütüphanesine alınmıştır.

 

Vakfiye

Yazıldığı Tarih:Hicri 1002

Demirbaş no:1764

Özellikleri:Kitap ciltti eski,yazı nesih. Sinan Paşa İbn-i Mustafa bey kızı Meryem ha-tun’un Seyyid Mahmud b. Seyyid Burhan vekaletiyle İstanbul’da vaki camii ve mescit vesaire vakıf ettiği mallarının vakfiyesidir.

 

Vakfiye-i name-i Kavala ve Selanik

Müellifi:İbrahim Paşa İbn-i Yunus

Yazıldığı Tarih:Hicri 937

Demirbaş no:1781

Özellikleri:Kitab üniktir.Kitab ciltti meşin kaplı,şemseli,yazısı divani.

 

Aksa e ireb fi şerh-i mukaddeme-i edeb

Müellifi:Mahmud el-Zamahşeri

Hattat ve Mütercimi:Ahmed

Yazıldığı Tarih:Hicri 1146

Demirbaş no:1861

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemse ve kenarları tezhipli,miklebli.Kitap muhafaza-sı eski,yazı talik,başlık menevişli,sayfa kenarları çerçeveli,baştan sona kadar tezhipli.

 

Şerh-i muâllagat el-sebih

Müellifi:Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed el-Nehavi

Yazıldığı Tarih:Hicri 732

Demirbaş no:1930

Özellikleri:Kitap üniktir, ciltti eski,şemseli,kenar çerçevesi tırnakla yapılmış,yazı talik.

 

Makamat-ul Harariye

Müellifi:Ebu Muhammed el-Kasım b. Ali el-Hariri el-Basri

Hattat:Emir katip el-Etgani

Yazıldığı Tarih:Hicri 715

Demirbaş no:1937

Özellikleri:Kitap üniktir,ciltti meşin kaplı,şemseli,muhafazası eski,yazı divani.

 

Kitab-ı Süluk el-mâlik fi tekbir el-memalik

Müellif Hattı:Harun b. Muhammed Ali Abbasi el-Kureyşi

Yazıldığı Tarih:Hicri 918

Demirbaş no:1954

Özellikleri:Kitap üniktir,ciltli meşin kaplı,şemseli,miklepli,muhafazası var. Yazı nefis nesih,baş yaprağının birinci sayfası kitap adı teshibin içerisinde yazılıdır.

 

Divan-ı hakim nazari

Müellifi:Hakim Nazari Zeynel Abidin b. Muhammed

Yazıldığı Tarih:Hicri 865

Demirbaş no:1955

Özellikleri:Kitap ciltti yarım meşin,ebru kağıt kaplı,miklepli,yazı talik,birinci sayfa menevişli,bir şemse bir başlık var.Kitabın mikrofilimi alınmıştır.

 

Şerh-i makamt-ı hariri el-izhar

Müellifi:Nasır b. Abdi el-Seyyid el-Mıtrızi

Yazıldığı Tarih:Hicri 631

Demirbaş no:1968

Özellikleri: Kitap  ciltti  meşin, şemseli, miklebli,yazı nesih,mürekkebinin rengi solmuş, bazı yerler okunamıyacak durumdu.

 

Divan-i saip

Müellifi:Saib el-Mülekkab b. Müstait Han Tebrizi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:1979

Özellikleri:Kitap üniktir,ciltti meşin,kenarları çerçeve tezhipli,kağıt ipek,yazı çok nefis nesih,başlık menevişli,sayfa  çerçeveleri tezhipli,müellif isfahan’da kitabı telif etmiştir.

 

Şerh-i divan-ı Hafız Şirazi

Müellifi:Mustafa Şaban

Hattat:Derviş Ahmed b. Hasan

Yazıldığı Tarih:Hicri 995

Demirbaş no:1998

Özellikleri:ciltti ve muhafazası meşin kaplı,kağıt ipek,başlık ve iki sayfa kenarı tezhipli

 

Divan-ı Feyzi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2006

Özellikleri:Kitap ciltti İran yapımı meşin kaplı,şemse müsenna geyik resimlidir,mikleb tezhibli,yazı çok güzel talik,kitabın son yapraklarında güve yeniği var,

 

Subhâ

Müellifi:Mevlana Abdurrahman Camii

Yazıldığı Tarih:

2007

Özellikleri:Kitap üniktir,kitap ciltti  İran  yapımı meşin kaplı tezhiplidir,kitap muhafazası eski,kağıt ipek, başlık  menevişli, sayfa kenarları menevişli,fasıl başlıkları menevişli ve tezhipli, bazı sayfalarda tezhip için kullanılan  ilaç  asitlerinin  fazlalığından   çerçeveler sayfaları kesmiştir.

 

Mecmu’a-i eşar

Müellifi:Gevheri

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2087

Özellikleri:Kitap üniktir,yazı türlerinin çeşitliliğinden derleme olma ihtimali vardır.

 

Divan-ı el-Mütennebi

Müellifi:Ahmed b. Hüseyin el-Mütennebi

Hattat:Ali İbn-i Hasan

Demirbaş no:2088

Yazıldığı Tarih:Hicri 1188

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,yazısı nesih

 

Şerh-i kaside-i şifaâ

Müellif Hattı:Yusuf Nebi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2095

Özellikleri:Kitap üniktir,ciltti atlas kaplı,yazı güzel talik.

 

Münşaad ve divan-ı eşar

Müellif :Hacı Ali Arif Leblebicioğluzade

Hattat:Mehmed Emin Leblebicioğluzade

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2100

Özellikleri:Kitap üniktir,içerisinde Şakir ve Rakıb divanları vardır.

 

Divan-ı Baki

Müellifi:Baki

Yazıldığı Tarih:Hicri 996

Demirbaş no:2158

Özellikleri:Kitab ciltti meşin kaplı,tamir görmüş miklebli,yazı rika.

 

Divan-ı Fuzuli

Müellifi:Süleyman Fuzuli Bağdadi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1155

Demirbaş no:2160

Özellikleri:Kitap üniktir,kitabın sonunda ilaç tertipleri,103-106.sayfalarda Çorum’a gelen Abazalara karşı Kurdoğlu Zaim Hacı Süleyman Ağa’nın müdafasını içeren Kapısuz destanı,Kul Mustafa destanı vardır.

 

Zati Divanı

Müellifi:Zati Behşin Üvez Çelebi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2174

Özellikleri:Kitap üniktir.

 

Divan-ı Hafız

Müellifi:Hafız Şirazi

Hattat:Nadir Ali b. Ümid Ali

Yazıldığı Tarih:Hicri 1037

Demirbaş no:2190

Özellikleri:Kitap üniktir,ciltti meşin kaplı,şemseli,miklebli,yazısı çok güzel talik.

 

Gül ile bülbül

Müellifi:Fazlı Ali Çelebi Mara Fazıl Saraçzade İstanbuli

Yazıldığı Tarih:Hicri 960

Demirbaş no:2234

Özellikleri:Kitap üniktir,cilti yumuşak meşin,yazı talik,müellif hattı olma ihtimali vardır.

 

Mualliyat-ı seb-a (yedi askı)

1- Divan-ı Labid Müellifi:Ebu Ukab Lebib b. Rebiğ

2- Divan-ı Kütami Müellifi:Übeyr b. Şulym

3- Divan-ı Şemmah Müellifi:Ebu Said Makıl b. Dırar

4- Divan-ı Temim Müellif: Temim b. Übeyn b. Mukbil

5- Divan-ı Abid Müellifi: Abid b. Abbas

6- Divan-ı İmri el-Kays  Müellifi:İmr’i el-Kays b. Hacer el-Kindi

7- Divan-ı Zeyr Müellifi: Zeyr b. Ebu Sülha el-Müezzin

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2262

Özellikleri:Kitap meşhur arap şairlerinin divanlarıdır.

 

Mantık-ül Tayr

Müellifi:Ferudiddin Muhammed Şeyh Attar Hamedani

Hattat:Abdi ibn-i Şeyh Mahmud Vardari

Yazıldığı Tarih:Hicri 973

Demirbaş no:2268

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemseli,kağıdı güzel,yazı talik.

 

Esas el-Belaga

Müellifi:Cacullah el- Zamanşeri

Yazıldığı Tarih:Hicri 1120

Demirbaş no:2333

Özellikleri:Kitap ciltli,meşin kaplı,şemseli ve köşebentli,üzerinde yeşil atlas kaplı,mik-lebli,muhafazalı,yazı nesih,sayfa kenarları çerçeveli ve tezhipli.

 

Şerh-ül miftah el-ulüm <<nisbah>>

Müellifi:Seyyid Şerif Ali b. Mehmed el-Cürcani

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2324

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemseli,miklebli,yazısı girift talik.

 

Haşiye-i şerh-i telhis el-müftah <<muavvel>>

Müellifi:Ahmed b. Abdullah el-Kırımi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2352

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemse ve kenar çerçeveleri teshipli,kitap muhafaza-sı var,kağıt ipek,başlık menevişli,sayfa kenarları tezhipli,yazı nefis nesih.

 

Havad-i el nesalik telhis-i telhis

Müellifi:Nureddin Hamza b. Turgut

Yazıldığı Tarih:Hicri 1185

Demirbaş no:2355

Özellikleri:Kitap ciltti meşin,şemseli ve kenarları çerçeveleri tezhipli,muhafazalı,kağıt ipek,başlık menevişli,sayfa kenarları tezhipli.

 

Miftah-ül ulüm

Müellifi:Nurettin Hamza b. Turgut

Yazıldığı Tarih:Hicri 1185

Demirbaş no:2396

Özellikleri:Kitap ciltti sırt ve kapak kenarları meşin,ebru kaplı,miklepli,yazı nesih.

 

Haşiye-i dibace-i netaic

Müellifi:Ömer Fazıl el-Meşhur bi Hacı Molla Efendi Çorumi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2655

Özellikleri:Kitap üniktir.

 

Feyz el-bihar alâ riyaz-ül izhar

Müellifi:Süleyman Feyzi Paşa Çorumi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2660

Özellikleri:Kitap üniktir,ciltti sırt ve kenarları meşin ebru kaplı,miklepli,muhafazası eb-ru kaplı,baştarafında bu kitap için yazılmış tezkir ve sahiplerinin mühürleri mevcuttur.

 

Şerh-ül lemiğ

Müellifi:İbn-i Cinni

Hattat:Ebubekir Ahmer b. Muhammed

Yazıldığı Tarih:Hicri 552

Demirbaş no:2751

Özellikleri:Cilti ve sırtı meşin,miklebi harap,kağıt ve yazısı çok eskidir.Sayfaların dört köşesinde mühür vardır.

 

Tercüm-i terakip el-edeviyye el-müfred

Müellif Hattı:Ali Efendi Hakim

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2909

Özellikleri:Kitap üniktir,cilti meşin kaplı,miklepli,başlık menevişli,sayfa kenarları çerçe-veli tezhipli,yazı rik’a

 

Kitab-ı kemaliyye

Müellifi:Akşemseddin Muhammed b. Hamza

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:2910

Özellikleri:Kitap üniktir,cilti meşin,miklepli,yazı talik.

 

Esbab ve malumat

Müellifi:Şeyh Necabeddin Muhammed b. Ali b. Ömer Semerkandi

Hattat:Abdulcabbar Ceyli

Yazıldığı Tarih:Hicri 615

Demirbaş no:2955

Özellikleri:Kitap üniktir,kitap h.827 tarihinde Sultan Ulubey’e hediye edilmiştir.

 

Tembihat-ı müneccim

Müellifi:Muzaffer Kasım el-Müneccim b. Mehmed

Yazıldığı Tarih:Hicri 1166

Demirbaş no:2986

Özellikleri:Kitab ciltti meşin,kenarları çerçeveli,tezhipli yazı,talik.

 

İçtima-i el-şemil fi tarıgı ilim el-remil

Müellifi:Sofi

Yazıldığı Tarih:Hicri 966

Demirbaş no:3084

Özellikleri:Kitap üniktir.

 

Acele-i beyan fi şerh-i el-mizan

Müellifi:Fazıl Mehmed Taşkendi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:3137

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemse kenarlı,tezhipli,muhafazalı,kağıt ipek,başlık menevişli,sayfa kenarları çerçeveli,tezhipli,yazı nesih.

 

Satranç-name

Müellif Hattı:Ahmed Feyzi Çorumi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:3177

Özellikleri:Kitap üniktir.

 

Tefsir-i sure-i Fatiha el-müsemma bi-ilm-i esma vel-hakayık

Müellifi:Şeyh Ekber Muhiddin b. Muhammed b. Ali el-Mağribi

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:3185

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı,şemse ve kenarları damgalı tezhipli,kağıt ipek,başlık ve kenar çerçeveleri tezhipli,yazı nesih.

 

Cevhir-i el-ahyar fi dari el-karar

Müellifi:Şeyh Şehabeddin Ahmed b. Yahya el-Timasani

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:3246

Özellikleri:Kitap ciltti meşin,şemseli,miklepli,kağıt ipek,başlık menevişle ve iki sayfa kenarı tezhipli.

 

Tercüme-i tefsir-i Kur’an

Müellif Hattı:Mustafa b. Hasan Min Müteferrika-i Mısır el-Kahire

Yazıldığı Tarih:Hicri 961

Demirbaş no:3246

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı tamir görmüş,yazı talik,sure-i Nur’dan başlıyor.

 

Tefsir ül-Celaleyn

Müellifi:Celaleddin Abdurrahman Suyuti

Hattat:Celaleddin Ahmed

Yazıldığı Tarih:Hicri 1170

Demirbaş no:3440/2

Özellikleri:Kitap ciltti kapıği iç ve dışı teyzinatlı tebhipli meşin,miklepli,kağıt ipek,baş-lık ve sure başlıkları  tezhipli,sayfa kenarları çerçeveli tezhipli,yazı çok nefis nesih.

 

Cami-ül sahi el-meşhur bi sahih’i Buhari

Müellifi:İmam Hafız ebu abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari

Hattat:Hacı İsmail b. Süleyman

Yazıldığı Tarih:Hicri 1158

Demirbaş no:3468

Özellikleri:Kitab ciltli meşin,şemseli,miklepli tezhipli.başlık menevişli sayfa kenarları çerçeveli baştan sona tezhipli,yazı talik.

 

Cami-ül sahih

Müellifi:Hafız ebu Hüseyin Müslüm b. Hacer el-Kuşeyri el-nişburi

Hattat:Ubeydullah Ahmed b. Bahadır

Yazıldığı Tarih:Hicri 773

Demirbaş no:3511

Özellikleri:Kitap cilti meşin üzeri atlas kaplı,muhafazalı,yazı Arap Nesih

 

Dua-name

Müellifi:Ebus-suud b. Muhiddin Yavsi İskilibi

Hattat:

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:3823

Özellikleri:Kitap ciltti sırt ve kenarları meşin ebru kaplı,miklepli

 

Redd-i batıl İran-i

Müellif Hattı:Ahmed Feyzi Çorumi

Yazıldığı Tarih:1307

Demirbaş no:3931

Özellikleri:Müellif hattı olduğundan üniktir.936,937,3932 nolarda birer kopyası vardır.

 

Usul-ü pejdevi el-keşf-ül esrar

Müellifi:Fahrülislâm Ali b. Mehmed el-Pejdevi

Hattat:Ali b. Mehmed el-Mülakkab bil Kivam

Yazıldığı Tarih:Hicri 649

Demirbaş no:4109

Özellikleri:Kitap ciltti meşin kaplı ,yazı talik.

 

Taç eTecarim fi tabakat-ı Hanefiyye

Müellifi:Şeyh Kasım b. Kutlubuğa b. Abdullah el-Mısıri

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:4141

 

Mürfedat

Müellifi:El-Mürfedat  b. Ahmed b. Mehmed Ebu Kasım Rakib el-İsfehani

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:4930

Özellikleri:Ciltti meşin,şemseli,çerçeveli,tezhipli,miklepli,kitap muhafazası eski,kağıt ipek,başlık menevişli,baş tarafı teshipli,yazı nesih.

 

Muni el-lebib

Müellifi:Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf b. Hişam el-Ensari el-Nevahi

Yazıldığı Tarih:Hicri 817

Demirbaş no:5151

Özellikleri:Üniktir,ciltti meşin,şemseli,miklepli,müellif hattı olması ihtimali var,başında tasadduk edenin imza ve mühürü ile bu kitabı ağırlığınca altına satan yanılır notu var.

 

Kur’an-ı Kerim

Hattat:Gayb-ı b. Beyazıt

Yazıldığı Tarih:Hicri 837

Demirbaş no:5171

Özellikleri:Üniktir,ciltti meşin,şemse ve köşebentleri tırnakla işlenmiş,kağıdı kalın yazı nefis nesih,Osmancık’taki mescide Emir Şerafeddin Mukbil bey b.Abdullah vakfetmiş.

 

Kur-an-ı Kerim (cüzler halinde )

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:5590

Özellikleri:Cüzlerin ciltti meşin kaplı olmakla beraber kapak çerçeveleri kabartma ayet bezeli ve orta kısmı kabartma arabesk süslü altın yaldızlı.Kapakların iç kısımları meşin olup arabesk oymaya renkle altın kakmalıdır,yazı oldukça güzel,sure başlıkları tezhipli, sayfalar altın yaldızla çizgilidir.

 

Cami-ül-Sahih-i Buhari

Müellifi:İmam Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari

Hattat:Mehmed Süheyl el-Müştereh b. Canib-i Muhammed

Yazıldığı Tarih:Hicri 1241

Demirbaş no:18361

Özellikleri:Ciltti meşin,tezhipli,miklepli,ipek kağıt,başlık çok nefis menevişli tezhipli, sayfa çerçeveleri ve başlık tamamen tezhipli,yazı nesih

 

Delail-ül hayrat ve şevarık-ül envar fi zikr-ül salat alâ Nebiyyi muhtar

Hattat:Seyyid Hafız Hüseyin el-hattı Çorumi

Yazıldığı Tarih:Hicri 1262

Demirbaş no:18364

Özellikleri:Cilt meşin,miklepli,kağıt ipek,sayfa kenarları teshipli,yazı nesih.

 

Fermanlar

Yazıldığı Tarih:

Demirbaş no:24104-24105-24106

Özellikleri:Üç albüm içerisinde Çorum’la ilgili vakıf vb. bilgi ihtiva eden fermanlardır.

 
 
 

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇORUM HASAN PAŞA KÜTÜPHANESİNDEKİ ÇORUMLU MÜELLİFLERE AİT KİTAPLAR

Abdulkadir b. Ahmed Osmancıki
Menakıb-ı Koyun Baba,Demirbaş No:MSGÜ1217
 
Abdulkadir Kara Müfta Çorumi
Haşiye-i Velediyye,Demirbaş No:MSGÜ4691 Risale No:3
 
Ahmed Feyzi Çorumu
Ahadis-i mevzue,Demirbaş NoMSG:Ü396
Fevzi Mevlâ,Demirbaş No:MSGÜ561 Risale No:1
Fevzi nebevi,Demirbaş No:MSGÜ561 Risale No:2
İcazet name-i Ömer Fazlı,Demirbaş No:3237 Risale 9
Kanun-u arazi,Demirbaş No:MSGÜ4486
Mesail-e nadire,Demirbaş NoMSGÜ:3176
Redd-i batıl,Demirbaş No:MSGÜ936
Redd-i batıl,Demirbaş No:MSGÜ937
Risale-i eminiye,Demirbaş No:MSGÜ2368 Risale No:1
Risale-i müntahabe,Demirbaş No:MSGÜ2087 rısale No:2
Risale-i satranç-name,Demirbaş No:MSGÜ3175 Risale No:2
Risale-i müntehabat-ül evrad, No:MSGÜ631 Risale No:10
Satranç-name,Demirbaş No:MSGÜ3177
Şerh-i hizb el-bahr ,Demirbaş No:MSGÜ 538 Risale No:12
Şerh-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ2684
Şeriat-ül kıraat evrad-ı bahaıye, Demirbaş No:MSGÜ 538 Risale No:4
Tahir-i mantık,Demirbaş No:MSGÜ2557 rısale No:5
Tertıb-i ayat-ı el teravih,Demirbaş No:MSGÜ4377 Risa No:1
 
Ali Arif Çorumi
İcezet-name,Demirbaş No:MSGÜ5538 Risale No:12
 
Amasya Müftüsü Mustafa Vazıf Çorumi
Risale-i güldeste-i gülistan ,Demirbaş No:MSGÜ2142 Risale No:2
 
Ebubekir Nedim b. Edip Çorumi
Şerh-i manzume-i edip,Demirbaş No:MSGÜ3753 Risale No:4
 
Ebül Halil Ahmed b. Halil Çorumi
Şerh-i kaside-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ630 Risale No:1
 
Ebülfeyz Hüseyin Zühtü Çorumi
İcezet-name,Demirbaş No:MSGÜ2019 Risale No:3
 
Ebus’suud b. Muhiddin Yavsi İskilibi
Dua-name,Demirbaş No:MSGÜ2832
 
Fazıl Mustafa Ahıskavi Çorum’da Muhkim
Tercüme-i şerh-i kaside-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ626 Risale No:1
 
Hacı Ali Arif b. Osman Çorumi
Kitab-ı menasık-ül hac,Demirbaş No:MSGÜ1539
 
Hacı Ali Leblebicizade Çorumi
Münşeat ve divan-ı eşâr,Demirbaş No:MSGÜ2100 Risa.No:3
Risale-i mevaiz,Demirbaş No:MSGÜ3753 Risale No:1
 
Hacı Ali Müftü Çorumi
Mecmua-i arifiyye,Demirbaş No:MSGÜ1684 Risale No:2
 
Hasan Nuri Çorumi
Risale-i tahrir-i ulema-i İslâm,Demirbaş No:MSGÜ3139 Risale No:3
 
Hüseyin İbn-i Vasıf Bahri Çorumi
Risale-i tuti,Demirbaş No:MSGÜ1888 Risale No:2
 
İskilip Müftüsü Hacı Arapzade Mehmed Emin
Şerh-i kaside-i suad,Matbu, Demirbaş No:MSGÜ2132 Risale No:3
 
Lütfi Abdurrahim Çorumi
Menasık el-hac,Demirbaş No:MSGÜ658 Risale No:3
 
Mehmed Nuri İskilibi
Risale-i eminiyye ,Demirbaş No:MSGÜ2368 Risale No:2
 
Mustafa b. Ömer Leblebicioğlu Çorumi
Risale-i icazet-name,Demirbaş No:MSGÜ5536 Risale No:4
Risale-i icazet-name,Demirbaş No:MSGÜ5536 Risale No:5
 
Mustafa Vazıh Amasya Müftüsü Çorumi
Risale-i tuti,Demirbaş No:MSGÜ1863 Risale No:4
Risale-i Tuti,Demirbaş No:1888 Risale No:2
 
Mustafa Vazıf b. İsmail Çorumi
Risale-i tuti vazıf kelimat,Demirbaş No:MSGÜ5432
 
Osman b. Mustafa Kurdoğlu Çorumi
İsbat-ı vacip,Demirbaş No:MSGÜ3982 Risale No:2
Isbat-ı vacip,Demirbaş No:3982 Risale No:4
 
Ömer Fazıl Çorumi
Haşiye-i telvih,Demirbaş No:MSGÜ2655 Risale No:1
 
Ömer Şakir b. Muhammed Çorumi
Şerh-i izzi,Demirbaş No:MSGÜ5489
 
Seyyed Abdulkadir Edip b. Ömer Çorumi
Şerh-i adap,Demirbaş No:MSGÜ2309 Risale No:2
 
Seyyid Mustafa Tarikatçı Emir Çorumi
Şerh-i Risale-i hemze,Demirbaş No:MSGÜ509
 
Süleyman Feyzi Paşa Çorumi
Feyz el-bihar alâ riyaz-ül izan,Demirbaş No:MSGÜ2660
 
Yusuf Bahri Çorumi
Ata el-feyyaz şifaa-i kadı ivaz,Demirbaş No:MSGÜ363
Ata el feyyaz şifaa-i kadı ivaz,Demirbaş No:MSGÜ9242
Durru-t tahrir fi hakkit-i tekbir,Demirbaş No:MSGÜ214
Risale-i müntehâbat,Demirbaş No:MSGÜ5539 Risale No:10
Risale-i müntehâbat,Demirbaş No:5539 Risale No:11
Risale-i ül-ümmed tarif,Demirbaş NoMSGÜ:2727 Risale No:1
Şerh-i hizb nevevi,Demirbaş No:MSGÜ627 Risale No:3
 

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇORUM  HASAN PAŞA KÜTÜPHANESİNDEKİ ÇORUMLU HATTAT VE MÜELLİFLERE AİT KİTAPLAR 1
 
Abdulkadir b. Hacı Muhammed Çorumi
Şerh-i velediyye,Demirbaş No:MSGÜ2296 Risale No:5
 
Abdullah b. Mahmud Çorumi
Feth-i kala-i kan,Demirbaş No:MSGÜ1124
 
Abdullah b. Mustafa Çorumi
Haşiye-i adâb,Demirbaş No:MSGÜ2296 Risale No:2
Haşiye-i adâb,Demirbaş No:MSGÜ2296 Risale No:3
 
Abdullah Çorumi
Risale-i cevahir-ül İslâm,Demirbaş No:MSGÜ3186 Risale No:8
Risale-i imân vel İslâm,Demirbaş No:MSGÜ3186 Risale No:5
 
Abdullah Hatip Çorumi
Tercüme-i siyer-i nebi,Demirbaş No:MSGÜ1112
 
Abdullah Yusuf Bahrizade Çorumi
Şerh-i emsele,Demirbaş No:MSGÜ2790 Risale No:1
Şerh-i emsele,Demirbaş No:MSGÜ2790 Risale No:2
 
Abdurrahim b. Hasan Haliloğlu Çorumi
Vird el-aktab-ı müftü, Demirbaş No:MSGÜ659 Risale No:1
 
Abdurrahim Çorumi
Risale-i edeb-i müftü , Demirbaş No:MSGÜ4531 Risale No:1
 
Abdurrahim Müftüzade Çorumi
Şerh-i eliffiyye,Demirbaş No:MSGÜ5278
Şerh-i kâfiye,Demirbaş No:MSGÜ5252
Şerh-i kaside-i bürde, Demirbaş No:MSGÜ544 Risale No:2
 
Abdurrahim Şemseddin Çorumi
Risale-i irab,Demirbaş No:MSGÜ5396 Risale No:2
 
Abdurrahman b. Ömer Çorumi
Cem’i-ül beyan fi tefsir’i Kur’an,Demirbaş No:MMSGÜGÜ122
 
Abdurrahman Çorumi
İcazet-name,Demirbaş No:MSGÜ5560 Risale No:1
İcazet-name,Demirbaş No:MSGÜ5560 Risale No:2
 
Ahmed b. Abdullah Halifezade Çorumi
Tercüme-i mecnun,Demirbaş No:MSGÜ4758 Risale No:2
 
Ahmed b. Ali Çorumi
Şerh-i şemsiyye,Demirbaş No:MSGÜ5113
Şerh-i şemsiyye,Demirbaş No:MSGÜ5135
 
Ahmed b. Hacı Ali Çorumi
Şerh-i el Hüseyniyye,Demirbaş No:MSGÜ2308 Risale No:3
 
Ahmed b. Hattan Müezzin Çorumi
Haşiye-i envâr ül tenzil,Demirbaş NoMSGÜ:3242
 
Ahmed b. Muhammed Çorumi
İrab-ı kafiye,Demirbaş No:MSGÜ5252 Risale No:2
Şerh-i mukaddeme-i cezeri,Demirbaş No:MSGÜ3687 Risale No:2
 
Ahmed b. Muhammed Seydimzade Çorumi
Haşiye-i akaid,Demirbaş No:MSGÜ4016 Risale No:1
 
Ahmed b. Mustafa İskilibi
Kaside-i bürde,Demirbaş No:546MSGÜ Risale No:6
 
Ahmed Çorumi (Demircioğlu)
Kudret-ül ayn,Demirbaş No:209MSGÜ Risale No:2
Risale-i meyfiyye-i eda-i izzet,Demirbaş No:209MSGÜ Risale No:3
 
Ahmed Emin b. Ali Çorumi
Nuhbe-i vehbi,Demirbaş No:MSGÜ4532
 
Ahmed Feyzi b. Ali Çorumi
Şerh-i akidet-ül etrab,Demirbaş No:MSGÜ182
 
Ahmed b. Hacı Ali Çorumi
Şerh-i el Hüseyniyye,Demirbaş No:MSGÜ2308 Risale No:3
 
Ahmed b. Hattan Müezzin Çorumi
Haşiye-i envâr ül tenzil,Demirbaş No:MSGÜ3242
 
Ahmed b. Muhammed Çorumi
İrab-ı kafiye,Demirbaş No:MSGÜ5252 Risale No:2
Şerh-i mukaddeme-i cezeri,Demirbaş No:MSGÜ3687 Risale No:2
 
Ahmed b. Muhammed Seydimzade Çorumi
Haşiye-i akaid,Demirbaş No:MSGÜ4016 Risale No:1
 
Ahmed b. Mustafa İskilibi
Kaside-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ546 Risale No:6
 
Ahmed Çorumi (Demircioğlu)
Kudret-ül ayn,Demirbaş No:MSGÜ209 Risale No:2
Risale-i meyfiyye-i eda-i izzet,Demirbaş No:MSGÜ209 Risale No:3
 
Ahmed Emin b. Ali Çorumi
Nuhbe-i vehbi,Demirbaş No:MSGÜ4532
 
Ahmed Feyzi b. Ali Çorumi
Şerh-i akidet-ül etrab,Demirbaş No:MSGÜ182
 
Ahmed Feyzi Çorumi
Adâb el bahs,Demirbaş No:MSGÜ2293 Risale No:3
Ahadis-i mevzu-e,Demirbaş No:MSGÜ396
Ahlâk-ül adüd,Demirbaş No:MSGÜ2131 Risale No:2
Ahmed Feyzi Çorumi,Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:8
Ala’atı rasadiyye,Demirbaş No:MSGÜ2997 Risale No:4
Avamil tuhfesi,Demirbaş No:MSGÜ5281
Beyan,Demirbaş No:MSGÜ993 Risale No:4
Beyan-ı esile,Demirbaş No:MSGÜ1084 Risale No:3
Bur’u Sa’a,Demirbaş NoMSGÜ:659 Risale No:7
Cevab-ı koca sofu,Demirbaş No:MSGÜ2041 Risale No:6
Cönk,Demirbaş No:MSGÜ2257
Emele-i Farisiye,Demirbaş No:MSGÜ4585
Enbüb el belaga,Demirbaş No:MSGÜ4919 Risale No:1
Esrar-ı meleküt,Demirbaş No:MSGÜ4097 Risale No:2
Evrad-ı fethiyye,Demirbaş No:MSGÜ513 Risale No:10
Fevaid-ül Kur’an-ı’ye,Demirbaş No:MSGÜ513 Risale No:6
Feyzi mevlana,Demirbaş No:MSGÜ561 Risale No:1
Feyzi nebevi ,Demirbaş No:MSGÜ561 Risale No:2
Feyzi nebevi,Demirbaş No:MSGÜ12894
Fezaili beyt-ül mukaddes,Demirbaş No:MSGÜ1464 RisaNo:1
Fezail-i hizb-ül bahr,Demirbaş No:MSGÜ531 Risale No:5
Havas-ı evrad vel ceza,Demirbaş No:MSGÜ602 Risale No:1
Havas-ı hizb-ül nasr, Demirbaş No: MSGÜ538 Risale No:8
Haşiye-i dibace,Demirbaş No:MSGÜ2424 Risale No:2
Haşiye-i ilm-i adab,Demirbaş No:MSGÜ2274
Haşiye-i Taşköprü’ye,Demirbaş No:MSGÜ4702 Risale No:1
Haşiye-i tüllab,Demirbaş No:MSGÜ2519 Risale No:1
Haşiye-i velediyye,Demirbaş No:MSGÜ2517
Haşiye-i velediyye,Demirbaş No:MSGÜ4691 Risale No:3
Hikaye-i Kerem ile Aslı, Demirbaş  No:MSGÜ3147 Ris No:2
Hikaye-i Kurban ile Pirzat,Demirbaş No:MSGÜ3147 RisNo:1
Hizb-ül bahr,Demirbaş No:MSGÜ531 Risale No:4
Hizb-ül bahr,Demirbaş No:MSGÜ643 Risale No:3
Hizb-ül nasr,Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:5
Husul’ur rıf’ı bi usul-ur rızk,Demirbaş No:MSGÜ796 Ris No:5
Hülasa-ül hülasa,Demirbaş No:MSGÜ4848 Risale No:4
İcazet hame-i Ömer Fazıl ,Demirbaş No:MSGÜ3237 RisNo:9
İdded-ül vafiyye,Demirbaş No:MSGÜ531 Risale No:2
İhtilaf-ül mezahib,Demirbaş No:MSGÜ796 Risale No:7
İlm-i adab,Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:7
İlm-i maaâni,Demirbaş No:MSGÜ2445 Risale No:1
İlm-i maaâni,Demirbaş No:MSGÜ3912 Risale No:7
İlm-i mantık,Demirbaş No:MSGÜ3912 Risale No:8
İrşad-ül mahir,Demirbaş No:MSGÜ602 Risale No:3
İsbat-ül vacip,Demirbaş No:MSGÜ2480 Risale No:3
İsbat-ül vacip,Demirbaş No:MSGÜ4
İsm-i sultan Acem vel Arab,Demirbaş No:MSGÜ535 Ris No:1
İşaret-i latife,Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:6
Kanun-u arazi,Demirbaş No:MSGÜ4486
Kanun-u arazi,Demirbaş No:MSGÜ4487
Kaside,Demirbaş No:MSGÜ1056 Risale No:2
Kaside-i nuniyye,Demirbaş No:MSGÜ520 Risale No:4
Kavadi-i Farissiyye,Demirbaş No:MSGÜ2823 Risale No:4
Kavaidi-i Arabiyye,Demirbaş No:MSGÜ3080 Risale No:8
Kavaidi-i mesalif-i muhtelife,D.baş No:MSGÜ3080 Ris.No:9
Kıraad-ı hizb-ül bahr,Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:10
Kifayet-ül gulâm,Demirbaş No:MSGÜ438 Risale No:2
Kitab-ı cevheri,Demirbaş No:MSGÜ3092 Risale No:4
Kitab-ı keşf ül esrar,Demirbaş No:MSGÜ3092 Risale No:5
Kitab-ı nevevi,Demirbaş No:MSGÜ642 Risale No:1
Kitab-ı remil,Demirbaş No:MSGÜ3087 Risale No:2
Lem’et-ül şumüs,Demirbaş No:MSGÜ551 Risale No:5
Lugat,Demirbaş No:MSGÜ1759 Risale No:1
Manık,Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:5
Manzume-i cevap,Demirbaş No:MSGÜ2041 Risale No:5
Manzume-i nahv,Demirbaş No:MSGÜ3912 Risale No:4
Manzume-i miftah-ul kenz,Demirbaş No:MSGÜ2041 RisNo:3
Manzume-i tertib-i ulum,Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:2
Manzume-i tevhid,Demirbaş No:MSGÜ2041 Risale No:4
Mekasıd,Demirbaş No:MSGÜ1011 Risale No:1
Mekasıd el-talibin, Demirbaş No:MSGÜ4042 Risale No:1
Menakıb-ı hac,Demirbaş No:MSGÜ1464 Risale No:2
Masail,Demirbaş No:MSGÜ535 Risale No:3
Mesail-e nadire,Demirbaş No:MSGÜ3176
Mesail-i diniyye,Demirbaş No:MSGÜ1497 Risale No:4
Mesail-i ihtilaf,Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:9
Mesail-i min havas-ul Kur’an,Demirbaş No:MSGÜ602 RiNo:9
Mesail-i min halâs,Demirbaş No:MSGÜ2365 Risale No:1
Metn-i adâb,Demirbaş No: Risale No:MSGÜ5
Mevzuat,Demirbaş No:MSGÜ400 Risale No:1
Mevzuat ül-kübra,Demirbaş No:MSGÜ3197
Miftah-ül ulüm,Demirbaş No:MSGÜ5523
Muhtasar-ı maksud,Demirbaş No:MSGÜ513 Risale No:8
Mukaddeme-i fi eddiyye,Demirbaş No:MSGÜ531 Risale No:7
Mürşid-i tüllab,Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:3
Naziret-ül münferice,Demirbaş No:MSGÜ659 Risale No:6
Nazm-ı adâb,Demirbaş No:MSGÜ3912 Risale No:6
Encat-ül mütahiyyizin,Demirbaş No:MSGÜ438 Risale No:1
Necat-ül vefk,Demirbaş No:MSGÜ2996 Risale No:4
Otuz iki farz,Demirbaş No:MSGÜ3811 Risale No:3
Rahat-ul evrah,Demirbaş No:MSGÜ535 Risale No:2
Redd-i batıl,Demirbaş No:MSGÜ936
Redd-i batıl,Demirbaş No:MSGÜ937
Redd-i batıl-ı İrani,Demirbaş No:MSGÜ3931
Redd-i batıl-ı İrani,Demirbaş No:MSGÜ3932
Risale-i acıbe ve garibe,Demirbaş No:MSGÜ792 Risale No:2
Risale-i adâb,Demirbaş No:MSGÜ3913 Risale No:3
Risale-i adâb-ı zikr, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:8
Risale-i aksam-ı küfr,Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:12
Risale-i beyan,Demirbaş No:MSGÜ2557 Risale No:7
Risale-i beyan,Demirbaş No:MSGÜ2557 Risale No:8
Risale-i beyan,Demirbaş No:MSGÜ2557 Risale No:10
Risale-i beyan-ı bid’a,Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:5
Risale-i beyan-ı hadis,Demirbaş No:MSGÜ796 Risale No:6
Risale-i beyan-ı keyfiyet-i üsdad,Demirbaş No:MSGÜ1012
Risale-i Birgivi,Demirbaş No:MSGÜ1416
Risale-i buruç,Demirbaş No:MSGÜ2926 Risale No:1
Risale-i cift,Demirbaş No:MSGÜ3032 Risale No:1
Risale-i duhanıyye ve kahve,D.baş No:MSGÜ797 Ri.No:11
Risale-i dürer,Demirbaş No:MSGÜ3218 Risale No:1
Risale-i el ali mutasarrıfa,Demirbaş No:MSGÜ2823 Ris. No:2
Risale-i el ali mutasarrıfa, Demirbaş No:MSGÜ2823 Ris.No:3
Risale-i el hikaye,Demirbaş No:MSGÜ4318 Risale No:2
Risale-i ezkâ,Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:7
Risale-i ezkâr vel evrad, Demirbaş No:MSGÜ631 Ris. No:16
Risale-i fenni coğrafya,Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:5
Risale-i ferâh name, Demirbaş No:MSGÜ2996 Risale No:2
Risale-i fırka-ı naciye,Demirbaş No:MSGÜ1056 Risale No:4
Risale-i fi beyan-ül mukedderad D.baş No:MSGÜ971Ri.No:6
Risale-i fi beyan-ı ilim, Demirbaş No:MSGÜ412 Risale No:2
Risale-i fi beyan-ı kavl, Demirbaş No:MSGÜ631 Risale No:8
Risale-i fi ilm-i Teâla, Demirbaş No:MSGÜ971 Risale No:4
Risale-i fi maala yutak, Demirbaş No:MSGÜ971 Risale No:5
Risale-i fi sulük-i meşayih, Demirbaş No:MSGÜ797 Ris.No:3
Risale-i fi tahkik el tasavvuf, D.başş No:MSGÜ631 Ris.No:6
Risale-i hakkı ehl el-bid’a, Demirbaş No:MSGÜ3156Ris.No:2
Risale-i hilafiyye, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:10
Risale-i hizb, Demirbaş No:MSGÜ642 Risale No:2
Risale-i hizb-i şerif, Demirbaş No:MSGÜ627 Risale No:5
Risale-i hülasa-i minel kelam, D.baş No:MSGÜ400 Ris. No:2
Risale-i icazet-name, Demirbaş No:MSGÜ531 Risale No:3
Risale-i iksir, Demirbaş No:MSGÜ551 Risale No:3
Ribele-i ilmihâl, Demirbaş No:MSGÜ4025 Risale No:3
Risale-i irşad-ı avam, Demirbaş No:MSGÜ3156 Risale No:3
Risale-i isna aşeriye, Demirbaş No:MSGÜ993 Risale No:3
Risale-i istihare, Demirbaş No:MSGÜ4889 Risale No:2
Risale-i istihare, Demirbaş No:MSGÜ4889 Risale No:3
Risale-i istihrac, Demirbaş No:MSGÜ3092 Risale No:6
Risale-i itikadiyat, Demirbaş No:MSGÜ3811 Risale No:2
Risale-i kad’iyye, Demirbaş No:MSGÜ2557 Risale No:6
Risale-i kaide-i müneccim, Demirbaş No:MSGÜ628 Ris.No:3
Risale-i kaside, Demirbaş No:MSGÜ3218 Risale No:4
Risale-i kavaid-i küre, Demirbaş No:MSGÜ3080 Risale No:6
Risale-i kavaid-i muamma, Demirbaş No:MSGÜ2166 Ri.No:2
Risale-i kifaye, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:9
Risale-i maadin el esrar, Demirbaş No:MSGÜ2471 Ris. No:2
Risale-i manzume, Demirbaş No:MSGÜ1759 Risale No:5
Risale-i mecâz, Demirbaş No:MSGÜ3279 Risale No:1
Risale-i muamma, Demirbaş NoMSGÜ:2166 Risale No:1
Risale-i mukantarat, Demirbaş No:MSGÜ2984 Risale No:10
Risale-i müntehabe, Demirbaş No:MSGÜ2087 Risale No:2
Risale-i müntehab-ül kavaid, D.baş No:MSGÜ3080 Ri. No:7
Risale-i müntahabat-ül evrad, D.baş No:MSGÜ631 Ri. No:10
Risale-i müntehak, Demirbaş No:MSGÜ628 Risale No:6
Risale-i nakşıbendiyye, Demirbaş No:MSGÜ788 Risale No:2
Risale-i nakşıbendiyye, Demirbaş No:MSGÜ796 Risale No:2
Risale-i nasiha, Demirbaş No:MSGÜ631 Risale No:4
Risale-i nasaiyi hikmet, Demirbaş No:MSGÜ400 Risale No:3
Risale-i nasayih, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:13
Risale-i nefis’e, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:6
Risale-i rabıta, Demirbaş No:MSGÜ576 Risale No:1
Risale-i rabıta, Demirbaş No:MSGÜ631 Risale No:5
Risale-i ruyet-i Nebi, Demirbaş No:MSGÜ1056 Risale No:3
Risale-i satranç-name, Demirbaş No:MSGÜ3175 Risale No:1
Risale-i satranç-name, Demirbaş No:MSGÜ3175 Risale No:2
Risale-i surür, Demirbaş No:MSGÜ796 Risale No:3
Risale-i şeriat-ül vakıf, Demirbaş No:MSGÜ561
Risale-i Şerh-i istirahat, Demirbaş No:MSGÜ627 Risale No:4
Risale-i şeriat-ül süluk, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:7
Risale-i tahkik-i külliyat, Demirbaş No:MSGÜ2557 Risa.No:9
Risale-i tarikat, Demirbaş No:MSGÜ993 Risale No:2
Risale-i tasfiye-i letaif, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:1
Risale-i telhis, Demirbaş No:MSGÜ2759 Risale No:2
Risale-i tezhib-ül efkâr, Demirbaş No:MSGÜ3212 Ris. No:3
Risale-i vefk, Demirbaş No:MSGÜ639 Risale No:2
Risale-i vilayet-name, Demirbaş NoMSGÜ:628 Risale No:4
Risale-i zat-ül kürsi, Demirbaş No:MSGÜ2985 Risale No:2
Risale-i zikr-i cehri, Demirbaş No:MSGÜ797 Risale No:4
Risalet-ün fi irsâl, Demirbaş No:MSGÜ628 Risale No:5
Risali Allah-u Te’alâ, Demirbaş No:MSGÜ971 Risale No:3
Risali fi ebebeyn-i Resulallah, D.baş No:MSGÜ796 Ris.No:4
Risale-i kavaid-i tevil, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:7
Risale-i safiye, Demirbaş No:MSGÜ2823 Risale No:1
Rub-ül müceyyeb, Demirbaş No:MSGÜ2984 Risale No:5
Rub-ül mukantarat, Demirbaş No:MSGÜ3004 Risale No:4
Sadranç-name, Demirbaş No:MSGÜ3177
Sefinet-ül feteva, Demirbaş No:MSGÜ1637
Sevh-i secde, Demirbaş No:MSGÜ1497 Risale No:2
Şensiyye, Demirbaş No:MSGÜ3032 Risale No:2
Şerat-ül kıraad-ı bahaiyye, Demirbaş NoMSGÜ:538 Ris.No:4
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ2293 Risale No:1
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ2293 Risale No:2
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ2312 Risale No:2
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ4703 Risale No:1
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ4703 Risale No:2
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ4703 Risale No:3
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ4703 Risale No:6
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ4717 Risale No:6
Şerh-i adâb, Demirbaş No:MSGÜ2509 Risale No:6
Şerh-i adüdiyye, Demirbaş No:MSGÜ4860 Risale No:3
Şerh-i akaid, Demirbaş No:MSGÜ3935
Şerh-i cami-i, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:6
Şerh-i celal, Demirbaş No:MSGÜ914
Şerh-i cevab-ı veled, Demirbaş No:MSGÜ520 Risale No:3
Şerh-icülcülutiyye, Demirbaş No:MSGÜ551 Risale No:2
Şerh-i evrad-ı fethiyye, Demirbaş NoMSGÜ:531 Risale No:9
Şerh-i hizb el-bahr, Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:6
Şerh-i hizb el-bahir, Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:12
Şerh-i hizb-i nasr, Demirbaş No:MSGÜ567 Risale No:3
Şerh-i hizb-i nevevi, Demirbaş NoMSGÜ:540 Risale No:8
Şerh-i hizb-i el sagır, Demirbaş NoMSGÜ:531 Risale No:1
Şerh-i isagoji, Demirbaş No:MSGÜ5107 Risale No:4
Şerh-i istihare, Demirbaş No:MSGÜ3279 Risale No:2
Şerh-i istihare, Demirbaş No:MSGÜ4889 Risale No:1
Şerh-i kafiye, Demirbaş No: MSGÜ2684
Şerh-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:1
Şerh-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:2
Şerh-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:3
Şerh-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:4
Şerh-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ2712 Risale No:5
Şerh-i kaside, Demirbaş No:MSGÜ520 Risale No:4
Şerh-i kaside-i tai’ye, Demirbaş No:MSGÜ520 Risale No:2
Şerh-i kaside-i imam-ı âzam, D.baş No:MSGÜ551 Ris. No:1
Şerh-i manzumat-ı ibn feth, D.baş No:MSGÜ412 Risale No:3
Şerh-i manzume-i lamiye, D.baş No:MSGÜ438 Risale No:3
Şerh-i merâh, Demirbaş No: MSGÜ2812
Şerh-i mesalik-il halâs, Demirbaş No:MSGÜ2365 Ris. No:2
Şerh-i muamma, Demirbaş No:MSGÜ2823 Risale No:5
Şerh-i muamma, Demirbaş No:MSGÜ2823 Risale No:6
Şerh-i münteha, Demirbaş No:MSGÜ4860 Risale No:2
Şerh-i rub’u müceyyeb, Demirbaş No:MSGÜ2997 Ris. No:2
Şerh-i vasiyyet-i imam-ı azam, D.baş No:MSGÜ3237Ri.No:1
Tabir-i rüyaâ, Demirbaş No:MSGÜ1497 Risale No:3
Tahir-i mantık, Demirbaş No:MSGÜ2557 Risale No:5
Tahkıkât, Demirbaş No:MSGÜ1097 Risale No:2
Talim-i el küre, Demirbaş No:MSGÜ2997 Risale No:5
Talim-i kıraat, Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:11
Tariıkat-ı aliyye, Demirbaş NoMSGÜ:613 Risale No:13
Tarikat-ı kadiriye, Demirbaş No:MSGÜ788 Risale No:3
Tavzih-i rub’u müceyyeb, Demirbaş No:MSGÜ2997 Ris.No:3
Tecelliyet-i ilâhi, Demirbaş No:MSGÜ631 Risale No:11
Tecrid-i akâid, Demirbaş No:MSGÜ916  Risale No:4
Tefeül-name, Demirbaş No:MSGÜ3110 Risale No:5
Tehzib-i mantık, Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:2
Tekrir-i kavanin min el mantık, D.baş No:MSGÜ4703 Risale No:7
Tenvir-üs sadır, Demirbaş No:MSGÜ530
Tercüme-i istihrac, Demirbaş No:MSGÜ2984 Risale No:2
Terdib-i ulüm, Demirbaş No:MSGÜ2480 Risale No:5
Terkib-i bend, Demirbaş No:MSGÜ2471 Risale No:1
Tertib-i ayat-ı selât-ı teravih, D.baş No:MSGÜ4377 Ri. No:1
Tertib-i ulüm, Demirbaş No:MSGÜ538 Risale No:1
Teval-i envar, Demirbaş No:MSGÜ916 Risale No:1
Tuhfe-i hüsam, Demirbaş No:MSGÜ1759 Risale No:4
Tuhfe-i vehbi, Demirbaş No:MSGÜ5473
Tüllab, Demirbaş No:MSGÜ2763
Usul-ü hükm, Demirbaş No:MSGÜ2131 Risale No:1
Usul-ü ihrac-ı seni, Demirbaş No:MSGÜ2984 Risale No:9
Uyun el kelam, Demirbaş No:916 MSGÜRisale No:3
Zâd-ül ibad, Demirbaş No:520 MSGÜRisale No:1
 
Ahmed Feyzi Leblebicioğlu Çorumi
Şerh-ül esma-ül hüsna, Demirbaş No:MSGÜ620
 
Ahmed Feyzi Müftü Çorumi
Şerh-i müsnet-ül imam-i el-azam-ı Mekke, Demirbaş No:MSGÜ369
 
Ahmed Halit Karaalizade Çorumi
Ata el,feyyaz şifaa-i kadi ayaz Demirbaş No:MSGÜ9242
 
Ahmed Leblebicizade Çorumi
Haşiye-i kavli Ahmed,Demirbaş No:MSGÜ5075 Risale No:1
 
Ahmed Muhammed b. Mustafa Çorumi
Risale-i mantık,Demirbaş No:2507 Risale No:4
 
Ali Arif Çorumi
Sahih el Buhari,Demirbaş No:MSGÜ3548
İcazet-name, Demirbaş No:MSGÜ5536 Risale No:1
Sahih el Buhari, Demirbaş No:MSGÜ3549
 
Ali Arif İbn-i Osman Çorumi
Kaside-i hamzille,Demirbaş No:MSGÜ2945 Risale No:13
 
Ali b. Ahmed Çorumi
Şerh-i mukaddeme-i ucrumiye,Demirbaş No:MSGÜ5275 Risale No:3
 
Ali b. Ali Çorumi
Fetva-i el Ankaraviyye,Demirbaş No:MSGÜ4461
 
Ali b. Muhammed Çorumi
Risale-i şemsiyye,Demirbaş No:MSGÜ5028 Risale No:3
 
Ali b. Mustafa Çalıkzade Çorumi
Şerh-i tasavvurat,Demirbaş No:MSGÜ5053 Risale No:3
 
Ali b. Mustafa Çorumi
Şerh-i kafiye,Demirbaş No:MSGÜ5306
 
Ali b. Osman Çorumi
Şafiye,Demirbaş No:MSGÜ5431
Şerh-i ilm-i münazara, Demirbaş No:MSGÜ4698 Risale No:1
Şerh-i velediyye, Demirbaş No:MSGÜ4698 Risale No:2
Tekrirat-ı velediyye, Demirbaş No:MSGÜ4698 Risale No:3
 
Ali b, Osman Leblebici Çorumi
Tarifat,Demirbaş No:MSGÜ5558 Risale No:2
Tarifat-ı seyyid, Demirbaş No:MSGÜ5558 Risale No:1
 
Aslan Muhammed b. Ebubeir
Müinil hükkam,Demirbaş No:MSGÜ1505
Şerh-i şürüt el selât, Demirbaş No:MSGÜ1500
 
Ebubekir Edib b. Ömer Çorumi
Feraid-ül akaid,Demirbaş No:MSGÜ1079 Risale No:2
 
Ebus’suud b. Muhiddin Yavsi İskilibi
Dua-name,Demirbaş No:MSGÜ3832
 
Fazıl Müftü Çorumi
Ceride-i feraiz,Demirbaş No:MSGÜ1710 Risale No:3
 
Fazıl Mustafa Ahıska Çorum’da muhkim
Tercüme-i şerh-i kaside-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ626/1
 
Hacı Ali Arif Çorumi
Kaside-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ3826
Şerh-i izhar, Demirbaş No:MSGÜ5212
 
Hacı Ali Arif b. Osman Çorumi
İrşad-ı akl-ı selim, Demirbaş No:MSGÜ3385
Kıtab-ı menasık-ül hac, Demirbaş No:MSGÜ1539
 
Hacı Ömer b. Ahmed Muhammed Çorumi
Kavaidül Kur’an,Demirbaş No:MSGÜ218 Risale No:4
 
Hacı Osman b. Mustafa Çelebi Çorumi
Menakıb-ı şeyh sinan,Demirbaş No:MSGÜ1504 Risale No:2
 
Hafız b. Hacı Ahmed Muhammed Çorumi
Şerh-i müsteha,Demirbaş No:MSGÜ4417 Risale No:1
 
Hafız Bahri Kayışzade Çorumi
Tarih-i Melik Danişmend Ahmed Gazi,Demirbaş No:MSGÜ9224
 
Hafız Cemil b. Hasan Çorumi
Risale-i vucub,Demirbaş No:MSGÜ2973 Risale No:3
 
Hafız Hüsnü İskilibi
Risale-i feraiz,Demirbaş No:MSGÜ4507
 
Hafız Hıdır Hattatzade Çorumi
Miftah-ul münacaat,Demirbaş No:MSGÜ614 Risale No:1
 
Halil b. İbrahim Çorumi
Mesail-i fıkhiyye,Demirbaş No:MSGÜ1558
 
Halil b. Osman Elvançelebi Çorumi
Şerh-i münyet el musalli,Demirbaş No:MSGÜ4267 Risale No:2
 
Halil b. Osman Çorumi
Risale-i bina, Demirbaş No:MSGÜ5354 Risale No:4
Risale-i irab, Demirbaş No:MSGÜ5354 Risale No:3
Risale-i izhar, Demirbaş No:MSGÜ5354 Risale No:2
Risale-i kafiye, Demirbaş No:MSGÜ5354 Risale No:1
 
Hasan b. Ahmed Çorumi
Risale-i avamil,Demirbaş No:MSGÜ5316 Risale No:5
Risale-i avamil, Demirbaş No:MSGÜ 5323
 
Hasan b. Ahmed Üveyzzade Çorumi
Zübde-i kelâm,Demirbaş No:MSGÜ1037
Şerh-i feraiz, Demirbaş No:MSGÜ4515
 
Hasan b. Ahmed Yavsi Çorumi
Tabyin-ül meharim,Demirbaş No:MSGÜ483
 
Hasan b. İbrahim Çorumi
Risale-i hüceyne,Demirbaş No:MSGÜ2507 Risale No:1
Risale-i velediyye, Demirbaş NoMSGÜ:2507 Risale No:5
Şerh-i kıyas-ı  Musaviyye, Demirbaş No:MSGÜ5044 Ri. No:1
Kıyas-ı mantık, Demirbaş No:MSGÜ5044 Risale No:2
Haşiye-i seyd-i şerif, Demirbaş No:MSGÜ5044 Risale No:3
 
Hasan Hilmi b. Mustafa Çorumi
Şerh-i irab,Demirbaş No:MSGÜ2628
 
Hasan Hilmi Çorumi
Risale-i besmele,Demirbaş NoMSGÜ:2707 Risale No:15
 
Hasan Hilmi Ceridolu Çorumi
Cönk,Demirbaş No:MSGÜ25231
Cönk, Demirbaş No:MSGÜ25232
 
Hasan Nazifi Çorumi
Fena şerhi,Demirbaş No:MSGÜ12879
 
Hasan Nuri Çorumi
İlm-i hesap,Demirbaş No:MSGÜ4499
Kavaid-i kıyas, Demirbaş No:MSGÜ5044 Risale No:5
Kavaid-i sarf, Demirbaş No:MSGÜ3139 Risale No:2
Mesail-i edebiyye, Demirbaş No:4694 Risale No:1
Risale-i tahrir-i ulema-i İslâm, D.baş No:MSGÜ3139 Ri. No:3
Risale-i tarık el eda, Demirbaş No:MSGÜ2427 Risale No:2
Şerh-i kaside-i nuniyye, Demirbaş No:2945 Ri. No:3
Şerh-i kaside-i tantanariyye, D.baş NoMSGÜ:2945 Ris. No:4
Şerh-i kıyas-ı Musaviyye, Demirbaş NoMSGÜ:5044 Ri. No:4
Şerh-i risale-i zübde, Demirbaş No:MSGÜ4694 Risale No:2
 
Hasan Nuri ibn-i İbrahim Çorumi
Edurru’l 226’lâ ,Demirbaş No:MSGÜ567 Risale No:1
 
Hüseyin b. Ahmed Çorumi
Cedid-i feraiz,Demirbaş No:MSGÜ4501 Risale No:3
 
Hüseyin b. Hacı Muhammed Çorumi
Risale-i tarimat,Demirbaş No:MSGÜ2458 Risale No:1
 
Hüseyin b. Hacı Yusuf Çorumi
Gencine-i râz,Demirbaş No:MSGÜ4783 Risale No:1
Hilye-i hakani, Demirbaş No:MSGÜ4783 Risale No:2
 
Hüseyin b. Mustafa Çorumi
Mesabih ül-sünne,Demirbaş No:MSGÜ3640
 
Hüseyin Necip b. Hasan Çorumi
Yusuf ile Züleyha,Demirbaş No:MSGÜ2144
 
Hüseyin İbn-i Hacı İsmail Çorumi
Şerh-i kaside-i el-hazreciyye,Demirbaş No:MSGÜ2117 Risale No:2
 
İbrahim Hakkı Çorumi
Şerh-i kaside-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ630 Risale No:1
 
İsmail b. Ahmed Çorumi
Risale-i haşiye-i usul,Demirbaş No:MSGÜ4442 Risale No:2
Şerh-i kaside-i hazreciyye, Demirbaş No:MSGÜ4675 Risale No:1
 
İsmail Çorumi
Risale-i nesayih vel vesayya,Demirbaş No:MSGÜ3222 Risale No:3
 
Kadızade Muhammed Çorumi
Şerh-i merah,Demirbaş No:MSGÜ2826 Risale No:1
 
Lütfi Abdurrahim Çorumi
Menasık-ül hac,Demirbaş No:MSGÜ658 Risale No:3
 
Mehmed Emin Leblebicizade Çorumi
Münşead ve divan-ı eşâr,Demirbaş No:MSGÜ2100 Risale No:3
 
Mehmed Emin İbn-i Hacı Ali Çorumi
Mecmua-i ariffiyye,Demirbaş No:MSGÜ1684 Risale No:2
 
Molla Mustafa Çorumi
Tecvid,Demirbaş No:MSGÜ218 Risale No:1
 
Muallimzade Hüseyin Çorumi
Haşiye-i akaid,Demirbaş No:MSGÜ3995
 
Müftüzade Abdurrahman Çorumi
Ahvâl el kıyame,Demirbaş No:MSGÜ3251 Risale No:3
 
Muhahhed Kulu Çorumi
Kitab-ı mecmua fi el meşnud vel mesmu,Demirbaş No:MSGÜ27011
 
Muhammed b. Hacı Halil Çorumi
Eşbah ve el-nezair,Demirbaş No:MSGÜ23275
 
Muhammed b. Hızır b. Ahmed Feyzi Çorumi
Risale-i erkân-ı hindi,Demirbaş No:MSGÜ3054
 
Muhammed b. Ömer Çorumi
Ahkâm el-arazi,Demirbaş No:MSGÜ1650
 
Muhammed Emin b. Hacı Ali Çorumi
Şerh-i telhis-i el-miftah,Demirbaş No:MSGÜ4884
 
Muhammed İskilibi
Tercüme-i adâb,Demirbaş No:MSGÜ4730 Risale No:2
 
Mustafa Akif b. Recep Çourumi
Risale-i hak,Demirbaş No:MSGÜ3914 Risale No:6
Risale-i mevzuat, Demirbaş No:MSGÜ3914 Risale No:7
 
Mustafa b. Ali Çorumi
Şerh-i isagoji,Demirbaş No:MSGÜ5107 Risale No:2
 
Mustafa b. Musa Çorumi
Haşiye-i envâr el-tenzil,Demirbaş No:MSGÜ3446
 
Mustafa b. Dsman Çorumi
Risale-i güldeste-i gülistan,Demirbaş No:MSGÜ2142 Risale No:2
Şerh-i cezeriyye, Demirbaş No:MSGÜ3181
 
Musstafa b.Ömer Çorumi
Dürer,Demirbaş No:MSGÜ4187
 
Mustafa b. Ömer Liblibici Çorumi
Haşiye-i adâb,Demirbaş No:MSGÜ4712 Risale No:3
Şerh-i hüseyniyye, Demirbaş No:MSGÜ4712 Risale No:5
 
Mustafa b. Musa Çorumi
Şerh-i mesabih,Demirbaş No:MSGÜ3536
 
Mustafa b. Mustafa b. Yusuf Bahri
Tehbir-i teysir şerh-i şatibi,Demirbaş No:MSGÜ187/5
 
Mustafa Çorumi
Şeriat-i tarikat-ı Nakşıbendiyye,Demirbaş No:MSGÜ788 Risale No:1
 
Mustafa Vazıh Amasya Müftüsü Çorumi
Risale-i tuti, Demirbaş No:MSGÜ1883 Risale No:2
Risale-i tuti, Demirbaş No:MSGÜ1863 Risale No:4
 
Osman b. Muhammed Çorumi
Mecelle,Demirbaş No:MSGÜ4501 Risale No:2
Tenkih-i beyan, Demirbaş No:MSGÜ5075 Risale No:7
 
Osman b. Mustafa Çorumi
Risale-i akaid,Demirbaş No:MSGÜ4020 Risale No:1
 
Osman b. Mustafa Kurdoğlu Çorumi
Fetva-i Rıza,Demirbaş No:MSGÜ1682
 
Osman b. Mustafa Leblebicizade Çorumi
Fetva-i el-bahçe,Demirbaş No:MSGÜ4471 Risale No:1
 
Osman İbn-i Mustafa Leblebicizade Çorumi
Hab-name,Demirbaş No:MSGÜ2089 Risale No:5
 
Osman Müderris Kurdoğlu Çorumi
Şerh-i irab-ı kafiye,Demirbaş No:MSGÜ5233
 
Osman Vafi Çorumi
Risale-i eminiyye,Demirbaş No:MSGÜ2368 Risale No:1
Risale-i eminiyye, Demirbaş No:MSGÜ2368 Risale No:2
 
Ömer b. Ahmed Çorumi
Risale-i isagoji,Demirbaş No:MSGÜ2513 Risale No:2
 
Ömer b. Hacı Piri Çorumi
Mukaddemet-ül Gaznevi,Demirbaş No:MSGÜ1460 Risale No:4
 
Ömer b. Kasım Çorumi
Mühümat-ül müftin,Demirbaş No:MSGÜ1495
 
Ömer b. Muhammed Çorumi
Şerh-i münyet el-musalli,Demirbaş No:MSGÜ4310
Risale-i Buhari, Demirbaş No:MSGÜ4761 Risale No:3
Talim-i mütealim, Demirbaş NoMSGÜ:4761 Risale No:1
Tarikat-ı Muhammediyye, Demirbaş No:MSGÜ3792
Kur’an-ı Kerim, Demirbaş No:MSGÜ5576
 
Ömer b. Ömer Çorumi
Risale-i veled,Demirbaş No:MSGÜ4701 Risale No:2
Şerh-i eyyühal veled, Demirbaş No:MSGÜ4701 Risale No:1
 
Ömer b. Halil Çorumi
Şerh-i tastikât,Demirbaş No:MSGÜ5045 Risale No:3
 
Ömer Çorumi
Şerh-i lugat Şahidi,Demirbaş No:MSGÜ4571
 
Ömer Fazıl Çorumi
Bahs el-hamd,Demirbaş No:MSGÜ2655 Risale No:2
 
Sabri Hüseyin b. Muhammed Çorumi
Şerh-i bürde,Demirbaş No:MSGÜ519
 
Seyid Hasan Nuri Çorumi
Nazm el-ehem,Demirbaş No:MSGÜ189 Risale No:4
 
Seyyid Abdulkadir b. Hacı Muhammed Çorumi
Şerh-i adâb,Demirbaş No:MSGÜ2309 Risale No:2
 
Seyyid Hafız Hüseyin Çorumi
Delail-i hayrad,Demirbaş No:MSGÜ18364
 
Seyyid Osman Çorumi
Manzume-i akaid,Demirbaş No:MSGÜ1022 Risale No:2
Risale-i manzume, Demirbaş No:MSGÜ1022 Risale No:3
 
Seyyid Osman Müftü Çorumi
Şemail el Nebii hadis-i Tirmizi,Demirbaş NoMSGÜ:3625
 
Şemseddin Abdurrahim Çorumi
Risale-i evsah-ı Besmele,Demirbaş No:MSGÜ3405 Ris. No:2
Şerh-i Besmele, Demirbaş No:MSGÜ3405 Risale No:1
Tefsir-i Sure-i Kadir, Demirbaş No:MSGÜ3405 Risale No:4
Tefsir-i sure-i Rahman, Demirbaş No:MSGÜ3405 Ris. No:3
 
Şemseddin Çorumi
Risale-i bina,Demirbaş No:MSGÜ5396
 
Feyzi Paşa Çorumi
Feyz el-bihar alâ riyaz-ül izan,Demirbaş No:MSGÜ2660
 
Şeyh Ali Çorumi
Şerh-i mukaddeme-i Cezari,D.baş No:MSGÜ3694 Ris. No:2
 
Yaşar Nuri Çorumi
Şeri baha ihbar ellezi min el-kafiye,D.baş No:MSGÜ2694/3
 
Yusuf Bahri b. Mehmed Çorumi
Kar’i-i Kur’anın bilinmesi vacip olan bilgiler,DNo:MSGÜ207/1
Teb.ir et-teysir, Demirbaş No:MSGÜ194
Risale-i fi erkân el-kira’e, Demirbaş No:MSGÜ202 R. No:3
Tuhfet-ül ahbab, Demirbaş No:MSGÜ788 Risale No:4
 
Yusuf Bahri Çorumi
Adab-ı ehli zikir, Demirbaş No:MSGÜ786 Risale No:4
Ahadis-i mütevatire, Demirbaş No:MSGÜ976 Risale No:2
Ahval-i kitap, Demirbaş No:MSGÜ4672 Risale No:2
Ahval-i enbiya, Demirbaş No:MSGÜ3152 Risale No:3
Ata el-feyyaz şifa-i kadı ivaz, Demirbaş No:MSGÜ363
Bahr el-maari, Demirbaş No:MSGÜ2114
Beyan-ı devran-ı sof’i-ye, Demirbaş No:MSGÜ782 R. No:3
Beyan-ı evrad-ı sema, Demirbaş No:MSGÜ786 Risale No:5
Beynel ism-i ve sıfat, Demirbaş No:MSGÜ786 Risale No:6
Daire-i vaka’a, Demirbaş No:MSGÜ786 Risale No:3
Dür’ül muhtar, Demirbaş No:MSGÜ4787 Risale No:1
Durrut tahir fi hakkit-i tekbir, Demirbaş No:MSGÜ214
Ebder ül-mensur, Demirbaş No:MSGÜ3401 Risale No:2
Esrar-name, Demirbaş No:MSGÜ782 Risale No:2
Fezail-i imam-ı ebl halife, Demirbaş No:MSGÜ1564 R. No:1
Füsulü’l beda’i, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:5
Gayret-ül emani, Demirbaş No:MSGÜ3401 Risale No:1
Hal-i Hızır, Demirbaş No:MSGÜ5243
Hasıl-ı mastar, Demirbaş No:MSGÜ3981 Risale No:3
Hasıl-ı mastar, Demirbaş No:MSGÜ3981 Risale No:4
Havra şerh-üs zevra, Demirbaş No:MSGÜ1107 Risale No:1
Haşiye-i dürer, Demirbaş No:MSGÜ4672 Risale No:5
Haşiye-i irem, Demirbaş No:MSGÜ4672 Risale No:6
İcazet-name sureti, Demirbaş No:MSGÜ2673 Risale No:2
İcazet-name, Demirbaş No:MSGÜ3988 Risale No:3
İsbatt-ül sami, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:3
İhtilaf-ı ehli din bil-hadis, Demirbaş No:MSGÜ976 R. No:3
İhtilaf-ı fi-vücuh el-ihtilaf, Demirbaş No:MSGÜ190 Ri. No:1
İzah-ı kavaid, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:6
Kamus-u muhid, Demirbaş No:MSGÜ4511 Risale No:6
Kaside-i nuniyye, Demirbaş No:MSGÜ3684 Risale No:2
Kitab-ı ezkar, Demirbaş No:MSGÜ415 Risale No:1
Kitab-ı usul, Demirbaş No:MSGÜ3981 Risale No:5
Kütüp-ül kıraat, Demirbaş No:MSGÜ3684 Risale No:1
Marifet-ül heyet, Demirbaş No:MSGÜ786 Risale No:2
Mesail-i feraiz, Demirbaş No:MSGÜ1726 Risale No:4
Mevahit-ül ebkar, Demirbaş No:MSGÜ415 Risale No:3
Meşahud-ül esrar-ı kutsiyye, D.baş No:MSGÜ782 Ris. No:1
Miftah-ül selat, Demirbaş No:MSGÜ3152 Risale No:4
Mukaddeme-i Cezeri, Demirbaş No:MSGÜ3684 Risale No:4
Müntehabat-ül eşâr, Demirbaş No:MSGÜ2116 Risale No:1
Neş-i sağir, Demirbaş No:MSGÜ195 Risale No:1
Niz’a beyan-ı ebu Sina ve Farabi, D. No:MSGÜ4672 R. No:3
Refil-ül hiceb, Demirbaş No:MSGÜ3156 Risale No:5
Risale-i akaid, Demirbaş No:MSGÜ976 Risale No:1
Risale-i beyan-ı vahded’i vücud, D.baş No:MSGÜ782 R.No:4
Risale-i dua, Demirbaş No:MSGÜ561
Risale-i el beyan, Demirbaş No:MSGÜ3684 Risale No:5
Risale-i eyyühel veled, Demirbaş NoMSGÜ:3208 R.No:1
Risale-i feyz-ül vâheb,Demirbaş No:MSGÜ3253 Risale No:1
Risale-i hakikat-ı tevhid, Demirbaş No:MSGÜ3150 Ris. No:1
Risale-i kat’ı a fi neşn’i kebir, D.baş No:MSGÜ190 Ris. No:2
Risale-i kazıyye, Demirbaş No:MSGÜ5044 Risale No:7
Risale-i mantık, Demirbaş No:MSGÜ5044 Risale No:8
Risale-i mantık, Demirbaş No:MSGÜ5056 Risale No:3
Risale-i mekaid-i tevsikiyye, D.baş No:MSGÜ786 Ris. No:1
Risale-i muli, Demirbaş No: RisaleMSGÜ786 No:8
Risale-i müntehabat, Demirbaş No:MSGÜ5539 Risale No:10
Risale-i nazm- ulüm, Demirbaş No:MSGÜ3156 Risale No:4
Risale-i şer’i helâl, Demirbaş No:MSGÜ4672 Risale No:4
Risale-i ül-ümmet-d-i tarif, D.baş No:MSGÜ2707 Risale No:1
Risale-i vakf-ı hemze. Demirbaş No:MSGÜ190 Risale No:3
Rükuz-ül Şatıbiyye, Demirbaş No:MSGÜ3684 Risale No:3
Selâvat-ı şerefiyye, Demirbaş No:MSGÜ786 Risale No:7
Şerh-i akreb el tarık, Demirbaş No:MSGÜ3150 Risale No:3
Şerh-i cem-ül cevami, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:2
Şerh-i elifyye, Demirbaş No:MSGÜ2686
Risale-i eşkâl-i te’sis, Demirbaş No:MSGÜ3043 Risale No:2
Şerh-i hizb-i el-emani, D.baş No:MSGÜ202 Risale No:1/2
Şerh-i hizb-i neveviyye, Demirbaş No:MSGÜ627 Risale No:3
Şerh-i hülasa-i hesab, Demirbaş No:MSGÜ3046 Risale No:2
Şerh-i isagoji, Demirbaş No:MSGÜ5032 Risale No:2
Şerh-i kıyas, Demirbaş No:MSGÜ5044 Risale No:6
Şerh-i makamatı Harir’i, D.baş No:MSGÜ1564 Risale No:8
Şerh-i miftah, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:7
Şerh-i mukaddeme-i cezeri, D.baş No:MSGÜ3684 Risale No:6
Şerh-i telhis, Demirbaş No: MSGÜ4787
Şerh-i telhis-i miftah, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:9
Taharet-ül üşur fi kıraat-ı neşir, D.rbaş No:195 R.No:2
Telmis kazide-i bürde, Demirbaş NoMSGÜ:578 Risale No:6
Telmis kaside, Demirbaş No:MSGÜ578 Risale No:7
Telmis kaside-i bürde, Demirbaş No:MSGÜ578 Risale No:8
Tarikad-ı Muhammediyye, Demirbaş No:MSGÜ3156 R.No:7
Tefsir-i Fatiha, Demirbaş No:MSGÜ4787 Risale No:2
Tefsir-i gayat-ül emani, Demirbaş No:MSGÜ4787 Ris. No:3
Telhis-ül miftah, Demirbaş No:MSGÜ2428 Risale No:2
Tercüme-i şerh-i kaside-i Tantaraniyye, Demirbaş No:MSGÜ2097 Risale No:3
Ukud-ül cevahir-i münefe, D.baş No:MSGÜ415 Risale No:2
Usul-ü kavaid, Demirbaş No:MSGÜ1564 Risale No:4
 

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇORUM’DA BASIN TARİHİ

               Çorum'da Basın ile 1997  tarihine kadar detaylı bir çalışma yapılmamıştı. 1991 Çorum İl Yıllığı için Valilik tarafından tarafıma verilen görev  gereği "Bütün İl Halk Kütüphaneleri" ile "İlçe Halk Kütüphaneleri" ile 1991 tarihinde yaptığım yazışmalar  neticesinde ortaya çıkan bu çalışmayı ÇORUM 1997 adlı çalışmamda güncelleyerek bastırmıştım.

 

               Burada bulunan bazı  bilgiler;bazılarınca çalışmamı kaynak göstermeden kullanmaktadırlar. Bu bilgilere ulaşmaları için ya bütün ilçe kütüphanelerini teker teker gezmeleri,yada bu bilgileri hazır bularak ÇORUM 1997 isimli eserimden almaları gerekmektedir. Bu bilgileri kullanmalarına karşı değilim. Her ne hikmetse kaynak olarak da göstermemektedirler. 
                                                        Mahmut Selim GÜRSEL

 

               İlimizin  okumaya  verdiği   önem oldukça  fazladır. İlim ve fikir adamlarımızın çokluğu, yetişmeleri  İçin  Osmanlı Döneminde kültür ve ilim  merkezi  konumunda olan Amasya Sancağına  bağlı  olması  nedeniyle oldukça etkilenmiş ve teşvik  görmüştür, bu   sebepleri sıralarsak :Yazma, okuma Çorum ili için yabancı bir  uğraş değildi. Cumhuriyetin kurulma  döneminde  yaşanmış olan Kurtuluş Savaşının Resmi  bültenleri  halka  iletmek  için  gazeteciliğin  ilk  temeli  kurulmuş   ve bu güne  kadar  sönmeyerek  devamlı gelişmiştir.  Aşağıda  bulunan   çalışmamda  Cumhuriyetin  ilanından  biraz önce başlayan basın tarihini tarihi kronolojisi içerisinde aktarmak istiyorum. 

1921-1950  tarihleri  arasında Çorum'da   basınla ilgili çalışmalar 

               Çorum ilinde  bilinen  ilk     gazete "Ajans" isimli küçük ebatlı ve bülten niteliği  taşıyan  Arap  harfli  taş baskı olarak  basan  Abidin  Efendi   (Çetin) tarafından yayımlandı.<1> Ajansta Türk İstiklâl Savaşı  hakkında  resmi  bültenlerden   alınan haberler  ve duyurular yayınlandı .Çorum halkının  dört gözle yayımlanmasını beklediği  bu bülten  niteliği  taşıyan   gazete pek çok revaçtaydı. <2> Halkın bu ilgisi  üzerine  Çorum  İl Genel  Meclisi  toplantısında  gazete  çıkartılması için istekler  değerlendirildi. İl Genel Meclisi 1 Mayıs 1921  tarihli kararıyla Çorum'a bir il matbaası kurulma kararı aldı. Bu matbaada  " Çorum Gazetesi " adında  haftada  bir Pazartesi  günü ve iki sayfalık Arap  harfli vilayet gazetesi Harf  İnkılabından sonra bir sayfası Arap  harfli, bir sayfası  Latin harfli olarak   haberleri  1934 tarihine kadar çıkartıldı, <1>birkaç sayı 2  sayfa çıkartılan gazete sayfa  adedini 4'e çıkarttı. 1934 yılında    yayım   gününü  Çarşamba  gününe alındı. 1956 tarihinde, haftada  iki güne, 1957 tarihinde ise Pazar günü hariç   her gün  yayımlanmaya   başladı.Çorum Genel Meclisinin  4 Mart 1964 tarihli kararıyla gazetenin kapatılması  kararını aldı, gazete  3000'ci  sayısında  yayım  hayatına  son verdi.<3> 

               1921  tarihinde   Çorum'da  çıkartılan " Çorum Gazetesi"nin revaç bulması, Suheyb   Rumi  ( Karafakioğlu) beyin de  bir  gazete   yayımlama  cesareti   verdi. 1925  Mart'ından   itibaren "Fikret"  isimli 400  tirajlı  Arap  harfli   haftalık  gazeteyi  çıkartmış ve yayımına 62'ci sayıya kadar sürdürmüştür.   Son  sayısı 12   Temmuz  1927  olan   gazetenin sayı ve hafta itibariyle  bazı  haftalar  çıkartılmadığı  görülmektedir. <4> 

               Basınla   ilgili   çalışmalar,Çorum il merkezinde  bu  tarihlerde  devam  ederken, ilçelerde de kendi çapında çalışmalar  yapılmaktaydı.Arşivlerde bulunan basın ile ilgili çalışmalardan örneklere baka cağız : 

               İskilip   bu   çalışmaların   içerisine 1 Nisan 1926 tarihinde, "Kurtuluş" dergisini  yayımladı. Dergi  muallimler (öğretmenler)  birliği  tarafından 15  günde  bir  çıkartılmaya başladı.  Dizgi  ve  baskı işlemleri  Çankırı  matbaasında   yapılmaktaydı.Dergi Arap harfli olup,24'üncü sayıya kadar aynı matbaada basılmıştır. 25'inci sayıdan  itibaren  Çorum Vilayet Matbaasında basılmaya başlandı. Derginin,"Kurtuluş Yolu" İskilip Gençliğinin Sesi ibaresi ilavesiyle  42'inci sayıya kadar yayınlandı. Bu sayıdan sonra  yayımına son verdi. <5>

               Çorum  basın tarihinin önemli ve çalıma alanı  en  geniş  olarak hazırlanan ve bu tarihe kadar da Çorum'da  emsali bulunmayan bir dergi  hazırlığı yapmak üzere, Çorum Halkevi  dil, edebiyat  ve tarih komitesi tarafından  kararlaştırıldı. 15  Nisan 1938 tarihinde  "Çorumlu" Dergisi'nin ilk sayısı çıkartıldı. Yayımlayan komitede   Halkevi  Başkanı  Bedri  Bilginer  başkanlı-ğında,Necat Köseoğlu,Nazmi Tokbuş,Sadi Leb lebicioğlu, Eşref  Ertekin,  İhsan  Sabuncuoğlu, Halit  Koçak  vb.  Makale  ve  çalışmalarını yayımladılar. Çorumlunun içeriği,Çorum  tarihi, güzel  sanatları , ziraat , folklor , halk  oyunları ve cönkler, şiirler,yer adları,gelenek ve görenekler,  bilmeceler  ve maniler gibi çeşitli konular işlenmekte  idi,ayrı yeten  dergide Çorum'la ilgili resimler  ve  vesikalar  bulunmaktaydı. Dergi Çorum  İl  Basımevinde  basılıyordu.  Aylık olarak yayımlanan  dergi  maddi imkansızlıklar   nedeniyle 1946  tarihinde  61'inci  sayıda  yayımına son verdi.<6>

               23  Nisan   1947 tarihinde Çorum Milletvekili  H. Ilgaz başkanlığında,İskilip Halkevi tarafından  mesul  Müdürü  Mahmut   Öztürk,yazı işleri Müdürü Ömer  Tuncay  idaresinde  İskilip Dergisi  Çorum  Basımevinde bastırıldı. Derginin  yayım süresi  belirtilmemiş ve 1.sayı olarak yayımlanmıştır. <7>

               Çorum  ili ve ilçelerinde 1921-1950 tarih leri  arasında tespit edilen dergi,gazeteler haricinde  bazı  materyallerin   basıldığı malumdur. Bunlardan  kütüphanelerin  arşivlerinden bulunanların  bazıları  şunlardır :  Nazmi  Tuğrul'un  Çorum  Tarih ve Coğrafyası Arap harfli 65 sayfa  Çorum Vilayet Matbaası 1921,Çorum Halkevi  Broşürü  40 sayfa  Çorum Vilayet Matbaası 1933,  İhsan  Sabuncuoğlu'nun  Çorum  Maarif Hayatı  Hakkında  Bazı Notlar 48 sayfa  Çorum İl Basımevi  1945 , Nazmi Tombuş'un Çorumlu piyesi 18  sayfa  Çorum Vilayet Matbaası 1945 gibi,1921  - 1950  tarihleri  arasında  Türkiye'de basında özel sektör maalesef çok azdı, incelenirse  İç  Anadolu  basını  daha   iyice tanınmamış, faydalarını kavrayamamıştı. Bu nedenlerden başka özel kitaplar ve dökümler,basan kurum  ve   şahısların  siparişlerinin  neler olduğu hakkında da malumatlar kayıtları tutulmadığından  maalesef  tarafımdan    bulunamamıştır. Özel  arşivleri  de  tarama imkanım olmadığı için bu  çalışmamda bulunacak eksikliklerin  okuyucu  tarafından  tarafıma bildirilmesi durumunda eksik olan kitapların bir daha ki basımda yayın lamam mümkün  olacaktır. 

 

1951-1970 tarihleri arasında Çorum'da basınla ilgili çalışmalar 

23 Nisan 1951  tarihinde İskilip'ten Sesler  adında, sahibi ve sorumlu Müdürü M.Şakir Kuran tarafından aylık  olarak  bir   dergi  çıkartıldı, derginin   basımı Ankara Çankaya Matbaasında  yapıldı ,derginin ömrü uzun sürmedi, yayımını 3  ay yapabildi.<8>

               Aynı  yılın   29   Ağustos 1951 tarihinde Çoru merkez ilçede imtiyaz sahibi,Cahit Angın tarafından  Yeni  Çorum Gazetesi   çıkartılmaya başladı, 29  Ağustos 1951-7 Kasım 1951 tarihleri arasında neşriyat Müdürlüğünü Yaşar Kara bek yaptı ,5 Aralık

             1951-28  Mayıs 1952 tarihleri  arasında  imtiyaz  sahibi ve neşriyat Müdürü olarak Yaşar Karabek bulundu,4 Haziran 1952-  25  Ağustos 1954 tarihleri arasında imtiyaz sahibi ve neşriyat Müdürü Mehmet Şahinci,8 Eylül  1954 -10 Kasım  1954 tarihleri arasında imtiyaz sahibi ve neşriyat Müdürü Yaşar Karabek yapmış,17 Kasım 1954-31 Mayıs 1957  tarihleri  arasında imtiyaz sahibi ve neşriyat Müdürlüğünü Mehmet Şahinci,31 Mayıs 1957 tarihinde gazete yayım  hayatına son vermiştir. <9>

               Nuri  Yavuzer'in   sahibi  olduğu haftalık Akisler   Gazetesi 19 Nisan 1952 tarihinde Mesul  Müdürü  Atıf Eralp yayıma başladı,

             Çorum İl   Basımevinde   basılan  gazete  25  Temmuz 1953  tarihinde  60'ıncı  sayıda  yayımına   son verdi. <10>

             Hür  Çorum   Gazetesi  4 Ağustos 1952 tarihinde  yayımlanmaya  başladı,sahibi ve yayın işleri Müdürü Akif  Leblebici, dizgi ve  baskı Samsun'da yapılan gazete haftanın Salı günle ri yayımlanmaya  başladı,19  Mayıs 1953  tarihinde 19'uncu sayıda yayımına son              verdi .<11>

1954 tarihinde Esnaf  Dernekleri Başkanlığı  tarafından  Esnaftan  Akisler  isimli  haftalık  gazete yayıma başladı,Esnaf Dernekleri Başkanı  Şevki  Demirer adına yayımlanan gazete Çorum İl Basımevinde basılıyordu, 1959   tarihinde yayımına son verildi . <12>

Çorum  merkez  ilçede   1 Mayıs 1955 tarihinde Yeni Adım Gazetesini Ahmet Küreli tarafından  yayımlanmaya    başlandı, idare  Müdürü A. Muzaffer  Artuk  yapıyordu,8 Haziran 1957 tarihinde  yazı  işleri  müdürlüğüne Vahit  Benderli  getirildi,18 Ocak 1958  1-8 Ocak 1958 - 5 Ocak 1964 tarihlerinde   gazetenin  sahipliğini  Ahmet  Emiroğlu üstlendi,bu tarihler sırasında yazı işleri Müdürlüğünü  sırasıyla ; Şerafettin Demirer, Orhan  Çöplü ve Erdal Eralp yaptı,6  Ocak 1964 tarihinden  gazete   ortaklığa  dönüştürüldü, ortaklıkla yönetim 31 Aralık 1965  tarihine  kadar sürdü ve  bu tarihte  3310'cu  sayısı ile gazete yayımına son verdi.<13>

10 Mayıs 1955 tarihinde  "Hür  Yol Gazetesi"  yayıma başladı, Akif Leblebicioğlu gazetenin  sahipliğini   ve yazı işleri Müdürlüğünü yapıyordu,   23  Mayıs 1960-26 Mart 1961 tarihleri arasında idare  Müdürlüğünü N.Sefa Kazancı yürüttü ,27 Mayıs 1961 -31 Haziran 1961    tarihleri  arasında gazete sahibi olarak Muammer  Leblebicioğlunu görmekteyiz gazete  muhabiri olarak ;  Necdet  Onur,Necdet Leblebicioğlu,Oğuz Leblebicioğlu ve Mustafa Taşkıran olarak yazılıdır,Çorum'da  yayımlanan    gazetelerin  isimlerini  yayımlayan ilk gazete olarak görülmektedir,Hür yol gazetesi  20  Kasım 1961   tarihinde   1744'üncü sayısı ile yayım hayatını tamamladı. <14>

11  Ekim 1957 tarihinde   Osman  Eftekin tarafından  " Halkın  Sesi  Hakkın Sesidir Gazetesi" yayıma başladı,yazı işleri Müdürü Galip Er demli ve bir ara  Orhan Çöplü yaptı, gazete  Pazar  günleri  hariç  her   gün çıkarılmakta  idi, 10  Kasım 1961  tarihinde  gazete yayımına son verdi. <15>

1 Ağustos 1958 tarihinde  Ahmet Emiroğlu tarafından  " Bu  Gün Gazetesi " yayıma başlandı, Mesul   Müdür  Faruk  Küreli  tarafından yapılan gazetenin ömrü çok kısa oldu ,31 Ağustos 1959 tarihinde yayımına son verdi. <16>

1 Şubat 1962 tarihinde Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti Ankara Şubesi "Çorumluya Çağrı  Fikir ve Memleket Dergisi"ni   yayımladı,  Dernek adına sahibi Dr.Hilmi Gürsel,yazı işleri   Müdürü  Dr.  Tuncay   Alaybeyoğlu'nu görmekteyiz, elime  üç  sayısı  geçen  derginin  akıbetini öğrenemedim, derginin  yönetiminde, A.Rıza Akaydın, Yılmaz  Arslan,Hasan Öztürk, İhsan  Sancar , sekreter  olarak Yılmaz  Arslan ve Kral Yücel görülmekte  olup, Ankara   Ongun   Kardeşler Matbaasında bastırılmıştır.

 19  Mayıs 1962 tarihinde " Yeni ve  İleriye  Çorum "  Gazetesi  Mehmet Şahinci ve Mustafa  Karakaşlı  tarafından yayımlanmaya başlandı, idare  Müdürü Asaf Erüstün,Yeni Çorum  Matbaasında  basılan  gazete  Pazar günleri  hariç her gün günlük olarak   çıkartılıyordu, 30  Ekim 1962 tarihinde ise yayımına son verdi. <17>

 3   Ocak 1966 tarihinde "Yeni  Gün Gazetesi " yayımına  başlandı,gazete bir ortaklık  olarak  kuruldu, ortaklık  adına  sahibi Ahmet Emiroğlu, sorumlu yazı işleri Müdürü Aydın  Kalelioğlu ,yönetim  Müdürü   A. Muzaffer Artuk , Çorum  Yeni Gün Matbaasında basılan  gazete, 29 Mart 1967  tarihinde A. Muzaffer  Artuk'u Ankara muhabiri,Münir Tümtürk' ü  İstanbul muhabiri,6 Ara lık 1968  tarihinde  ortaklık  adına  sahibi  olarak Pertev  Kalelioğlu , teknik yönetimde, Osman Eftekin  ile  muhabir  olarak Hikmet Uçar'ı görüyoruz,24 Eylül  1969 tarihinde muhabir olarak Şen öz Nalıncı,  30 Temmuz 1970 tarihindenden sonra  ortaklık  adına   sahibi  Aydın  Kalelioğlu, sorumlu yazı işleri müdürü  Münir Tümtürk'ü, 9 Kasım 1970 tarihinden sonra   sorumlu  yazı   işleri  Müdürü  olarak  Hikmat Uçar bulundu,gazete 10 Nisan 1971 tarihinde kapatıldı.<18>

 15  Ağustos  1967 tarihinde   " Çorum Ekspres Gazetesi " yayımına başladı, sahibi Reşat Narok,yazı işleri  Müdürü M. Süreyya Oral, muhabirleri  ;Kemal Ararat,Faik Uğurlu, Ahmet Pekeş, Bilal Narok , Cemal Ercan,13 Ekim 1967  tarihinde  yazı işleri Müdürü Recep Civciv,13 Ekim 1967 tarihinde,yazı işleri Müdürü  İsmail  Turan,20 Haziran 1968 tarihinde, Dursun Çokyakar,1 Ağustos 1968 tarihinde  tekrar  İsmail  Turan yaptı,3 Haziran 1969  tarihinde  ortaklık  adına sahibi ve  genel  yayın Müdürü İsmail Kırdı tarafından çıkartılmaya  devam ederken sorumlu yazı işleri Müdürü Orhan Çöplü getirildi,4 Temmuz 1969 - 11 Temmuz  1969  tarihleri arasında, genel yayın Müdürü Selim Atalay  yazı işleri kurulunda Yusuf Ay ve Erdal Eralp bulundu, 19  Ağustos 1969  - 31   Ekim 1969  tarihleri arasında  neşriyat   Müdürü  Yaşar Köstekçi, 13  Ocak 1971 - 10 Nisan 1971 tarihleri arasında ortaklık  adına  sahibi Nadiye Erenleri görmekteyiz ,12 Nisan 1971 tarihinde ortaklık  adına sahibi olarak Aydın Kalelioğlu, sorumlu  yazı işleri Müdürü Hikmet Uçar,31 Ocak  1972 tarihinde yayımına 1382'inci sayıda son verdi. <19>

1 Ağustos 1968  tarihinde "Çorum'un Sesi Gazetesi " yayıma  girdi, sahibi  Cemal Ercan müessese  Müdürü Reşat Narok,yazı işleri  Müdürü Ahmet Tekeş,muhabirleri; Selahattin Koçak,Ali Rıza Uğurlu yapmaktaydı, gazete Samsun'da basılmakta ve 9 Ağustos 1968  tarihinde muhabirleri arasına Erol Şahinci  ve  Alaaddin Çek katıldı,30 Eylül 1968 tarihinde  52'inci sayıda yayım  hayatına son verdi. Gazenin  orjinal baskı başlığında Çorum'un 1'inci  sayıdan  52'inci sayıya kadar (N)  harfi ters basıldı.<20>

1  Ocak  1969   tarihinde   Halk Eğitim Başkanlığınca "İğdeli Gelin Sanat  ve Kültür Dergisi"ni yayımladı, Halk Eğitim Başkanlığı  adına sahibi ve yayın Müdürü  Hayrettin Koyuncu, Çorum Yeni Gün Matbaasında basılmakta idi,iki ayda  bir yayımlanan dergi 3'üncü sayıda yayımına son verdi.<21>

4 Ocak  1969   tarihinde  yayım süresi belli  olmayan " Yeşil İskilip "  dolma  gecesi özel  sayısı  adında   İskilip  Yüksek  Talebe ve Yardımlaşma Derneği adına Dr. A.Alpas lantarafından  bir  dergi  çıkartıldı , 4  Ocak  1969,14 Mart 1970,6 Mart 1971,Eylül 1970, 6  Mart  1971, 7  Nisan  1971  ve  15  Nisan 1972 tarihlerinde 6 sayı  olarak  yayımlandı. 11   Mayıs    1969  tarihinde   İskilip   Yüksek  Tahsil  ve  Yardımlaşma  Derneği tarafından bülten  niteliğinde  " İskilip "  adı  altında  bir dergi yayımlandı. <22>

Sungurlu'da   1970 tarihinde "Sungurlunun Sesi Gazetesi" yayıma başladı,Sahibi Muammer  Özel  tarafından çıkartılan  gazete, Sungurlu  Hitit  Matbaasında  basılmakta ve yayımını sürdürmektedir.<23>

1950 -1970 yılları arasında Çorum'un basın  hayatı  oldukça yoğun günler yaşadı, gazete ve dergi yayımları  bu yıllar arasında  birbirleri  ile  yarışan özel sektörü görmekteyiz. Uzun ve  kısa  sürelerde  yayım yapıldı, ortaklıklar kuruldu, Çorum'a  kültürel  açıdan bilgi kaynaklığı,fikir babalığı yapılmaya çalışıldı.  Bazıları siyasi, bazıları kültürel,bazıları ekonomik  çıkar  için  yayım  hayatına atılan gazeteler  Çorumlunun ilgi odağı oldu. Bazıları  ortaklık kararı ile isim değiştirerek yayım ömrünü uzatmaya çalıştı. Çorumlu hemşehrilerimizin  basın işi ile  ilgilenmeleri Çorum'a faydalı  oldu,çabalar ve emekler için Çorumlu  olarak  bütün  basın camiasına emek verenleri  saygı  ile  anmak  vazifemiz olmakla beraber, maalesef  bir çoğunu genç nesil tanımamakta ve aramamaktadır.

 

1971 - 1990 TARİHLERİ ARASINDA ÇORUM'DA BASINLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 İmtiyaz  sahibi  Adnan Çubukçu,sorumlu yazı işleri Müdürü  Ahmet  Ertekin'in  yönetiminde "Bizim İskilip " adlı on beş günde bir çıkan gazete yayımlanmaya başladı, Ankara  Güneş   Matbaacılık T.A. Şirketinde  basılan  gazete, 8  Mart 1971  tarihinde, Bizim İskilip ve Bayat'ın Sesi ibaresini ekledi, Eylül 1972  tarihinde   59'uncu sayıda yayımına son verdi. <24> 

Çorum  merkez  ilçede  10  Ocak   1972  tarihinde Çorum Anadolu Basımevinde yayıma başlanan  " Koparan Gazetesi"nin  sahibi  Mehmet  Balaban, yazı işleri  Müdürü Alpaslan  Avcı yönetilmekteydi,11 Ocak 1972 - 18 Ağustos 1972  tarihleri   arasında   genel yönetim    Müdürlüğünü A. Muzaffer  Artuk  ve Münir Tümtürk sıra ile yaptılar,10 Ekim 1975   tarihinden  sonra  Çorum Nural Matbaasında ve 1 Şubat 1977 tarihinde gazete Çorum Gazetesi Basımevin de   basılmaya başladı,5 Temmuz 1979 tarihinde gazetenin sahip  değiştirdiğini görüyoruz , yeni  sahibi  Vahit Benderli tarafından  yayımına  devam  edilen  gazete,24 Ekim 1979 tarihinde  gazete limitet  şirkete dönüştü,şirket adına  Vahit Benderli gazetenin  yayımına  devam edildi,31 Aralık 1980 tarihine kadar gazete  3418 sayı olarak çıktı, 1  Ocak 1980 tarihinde gazeteye sayı vermeden yayımlandı, bu  tarihten sonra  gazete Koparan tesislerinde basılmaya  devam edildi, 2  Ocak  1980 tarihinde gazete yayım sayısını 2402 numarayı  kullandı  ve  bu  sayıyı devam ettirdi,22 Mart 1982 tarihinde şirket  adına  sahibi Ümit  Uzel oldu,sorumlu yazı işleri  Müdürü  Münir  Tümtürk   görüyoruz ,gazete   ilkadım Matbaasında basılmaya devam etti,7 Haziran 1991 tarihinde 4927'inci sayıda yayım hayatına son verdi. <25>

"Çorum   Gazetesi"1 Şubat 1972 tarihinde günlük olarak  yayınlanmaya  başlandı,  gazete ortaklığı adına sahibi Aydın Kalelioğlu,sorumlu yazı işleri Müdürü Hikmet Uçsılmaya devam etti ,7 Mart 1977 tarihinde sahibi Aydın Kalelioğlu,  genel yayın Müdürü Mustafa Yolyapar sorumlu yazı  işleri Müdürü Arif Ünlü yönetiminde,2 Aralık 1979 tarihine  kadar   yayımına devam etti, 3 Aralık 1979 tarihinde kurucu olarak  Aydın Kalelioğlu ,ortaklak adına  sahibi Ahmet Altın ,yayım  yönetmeni  Mahmut Tunaboylu,yazı işleri Müdürü  Müslüm  Tunaboylu  yönetiminde yayımını sürdürdü, 31  Mart  1980  tarihinde ortaklık adına sahibi Yeter Ilıman, 18 Ocak 1981 tarihinde  yazı işleri Müdürü Azmi Öztürk görülmektedir ,22  Mart   1982 tarihine kadar kurucusu olarak ismi yayınlanan Aydın Kalelioğlu'nun ismi bu tarihten sonra  gazetede  görülmemektedir,24 Eylül 1984 tarihinde genel yönetmen  Yücel  Ilıman olarak yayımına devam etti,25 Ekim 1984 tarihinde  yayın  yönetmeni  Bülent  Şenlik yazı işleri  Müdürü    Azmi  Öztürk  tarafından  yayımına  devam eden gazete 9 Ocak 1989 tarihinde yayımına son verdi.<26>

Çorum  Halkevi  yayın    organı  olarak  12  Şubat 1972  tarihinde "Madımak  Gazetesi"   aylık olarak Halkevi Başkanı   Müslüm Tunaboylu,yazı işleri Müdürü Yaşar Köstekçi  yönetiminde  yayımlamaya başladı,birkaç sayı sonra gazete  dergiye  dönüştü ve 12'inci sayısında yayımına son verdi. <27>

Alaca'da   1 Eylül   1972 tarihinde "Hitit Gazetesi " haftalık olarak yayıma başladı, sahibi Semahat Çakar yazı işleri  Müdürü H. Ali Çakar tarafından yönetilen gazete ,Çorum  İstikamet  Matbaası ve Alaca Divan Matbaasında  basıldı,1974 tarihinde yayımına son verdi. <28> 

"Uyanış   Gazetesi"1973 tarihinde yayımlanmaya başladı,CHP gençlik  kolları  başkanlığı sıfatıyla sahipliğini üstlenen    Mehmet  Yolyapar  tarafından  çıkartılan gazete 6'ıncı sayıdan sonra yayım hayatına son verdi. <29>

Sungurlu'da 20 Haziran 1973 tarihinde "Yeni Ufuk Gazetesi" yayımlanmaya başladı, sahibi Memduh Karataş yazı  işleri Müdürü Serap   Karataş  tarafından  yayımlanan  Mehmet  Yolyapar  tarafından  yayımlanan  dergi,   Çorum  Gazetesi Basımevinde basılmaktaydı,1987 tarihinde dergi yayımına son verdi. <30> 

"Gerçek   Gazetesi"sahibi Orhan Uysal tarafından günlük  olarak yayıma başladı,gazete 40'ıncı sayıdan sonra yayımına son verdi. <31>

1 Kasım 1976   tarihinde  "İskilip  Halk  Eğitim Bülteni " adı altında İskilip'te bir bülten yayımlanmaya başladı, Halk Eğitim  Merkezi Müdürlüğü   adına sahibi Mustafa Bilir üstlendi,bülten 8 sayı olarak yayımlandı,1984 tarihinde bülten yayımına bir süre ara verdi,1984 tarihinde sorumlu Müdür ve yazı işleri Müdürlüğünü Mehmet Alkan yürüttü,Mart 1985 tarihinde bülten yayımına son verdi. <32> 

Osmancık'ta  9   Nisan  1979 tarihinde "Güzel Osmancık Gazetesi" yayımlanmaya başladı,sahibi Kadir Fındık tarafından yayımlanan gazete 23 Mayıs 1979 tarihinde yayımına son verdi. <33>

Çorum  Ticaret  ve  Sanayi Odası adına sahibi Vahit Benderli,yazı işleri  Müdürü  Namık Çoban yönetiminde "Çorum  Ticaret ve Sanayi Gazetesi" 1 Şubat 1983 tarihinde yayıma başladı,ilk sayısı Çorum İstikamet Matbaasında basılan gazete  sonraki sayılarında Çorum İlkadım Matbaasında  son üç sayısı ise Çorum İstikamet matbaasında basıldı,gazete 1988 tarihinde kapandı.<34>

1985 tarihinde Çorum Belediyesi tarafın dan "Belde Gazetesi " aylık olarak yayımlanma ya  başladı, Belediye  Başkanı Necdet  Diken'in sahipliği  üstlenilen gazetenin yazı işleri Müdürlüğünü  İhsan  Ozulu,yayın kurulu olarak Osman Aksel  ve Ümit Leblebicioğlu üstlendi,ilk sayısı  Çorum İstikamet Matbaasında basılan gazete  sonradan  Ankara  Mine   Ofsette  basıldı, 30'uncu  sayıdan sonra tekrar istikamet matbaasında  basılan  gazete,1989 tarihinde 33'üncü  sayıda yayımına son verdi. <35>  

"Şirin Osmancık Gazetesi"   25  Haziran 1985 tarihinde Osmancık'ta yayımlanmaya başladı, Sahibi  Mustafa  İnce tarafından çıkartılan gazete   26  Haziran  1987  tarihinde   yayımına son verdi. <36>  

Aylık olarak "Çiftçiye  Haber Bülteni" Eylül  1985 tarihinde T.C. Tarım ve Köy İşleri Baş-kanlığı  Çorum İl Müdürlüğü adına sahibi İmdat  Aydostlu, Mesul Müdür M.Nusret Çırak ve yazı işleri  Müdürü  Erol Aksu yönetiminde yayımlanan bülten, Çorum İlk Adım Basımevinde,sonra Ankara  Meyaş  Matbaasında, daha  sonra Çorum İstikamet matbaasında  basıldı. <37>  

17  Eylül 1985  tarihinde  "Çorum Haber Gazetesi" haftada bir gün olarak yayım hayatına atıldı, sahibi Yaşar Yolyapar,genel yönetmeni   Mehmet Yolyapar,sorumlu yazı işleri  Müdürü  Müslüm Tunaboylu tarafından yönetilen gazete, Ankara  İlk  Öz   Matbaasında  basılmakta idi, 5 Haziran1986 tarihinde gazete Çorum İstikamet  Matbaasında üç sayı basıldıktan  sonra, kendi tesislerinde günlük olarak basılmaya başlandı, gazete Beytaş Basım Yayın ve Ticaret A. Ş.adına  Aydın Çırakoğlu genel yönetmen Mehmet  Yolyapar, sorumlu yazı işleri Müdürü Müslüm  Tunaboylu tarafından  yayımına devam etti,2 Ocak 1988 tarihinde aynı şirket adına sahibi Erturul Akkaya tarafından çıkartılan gazete,9  Haziran 1989 tarihinde aynı şirket adına sahibi Feyyaz Çetintürk,22 Kasım 1993 tarihinde aynı şirket adına  sahibi Nusret Duran,15 Nisan1996 tarihinde aynı şirket adına sahibi K.Battal'ı görmekteyiz ,bu  tarihe   kadar genel Müdür olarak Mehmet  Yolyapar'ın   görev yaptığı gazete yayım hayatına devam etmektedir. <38>

Çorum'da  yayım  hayatı en kısa ömürlü gazete  olarak görülen  "Haberden Habere Çorum 19 Gazetesi" Mayıs 1986 tarihinde  yayımlandı, sahibi  İlhami  Ilıman,genel yayım yönetmeni Sedat Benderli,sorumlu yazı işleri müdürleri  Bülent   Özkaleli  ve  Selma Küçükyardımcı tarafından  iki  sayı  çıkartılan gazete yayımına son verdi.<39>

1986  tarihinde    "Çorum Olay Gazetesi 1'inci sayıda sahipleri Kadir Serdaroğlu ve Muammer Avcı,genel yayın yönetmeni Bülent  Özkaleli,sorumlu yazı işleri Müdürü Selma Küçükyardımcı tarafından Çorum İlkadım basımevinde  basılan gazete  aylık olarak yayıma başladı, 2'inci  sayıda   sahipleri  Celal  Ercan ve Remzi Demirbaş  genel yayım Müdürü Mehmet  Tunaboylu  olarak  9  sayı  yayımlandı  ve  yayımına son verdi. <40>  

"Çaba Dergisi" 1989  tarihinde aylık olarak yayıma başladı,sahibi Sevim Sevici,yazı işleri Müdürü Sadık Eral olarak yayımlanan dergi  Çorum Kardeş Matbaasında  basılıyordu, dergi 4'üncü sayıda yayım hayatına son verdi. <41>

 "İskilip'in  Sesi   Gazetesi"  sahibi Recep Gökçe,yazı işleri Müdürü  Mehmet  Güler,idare amiri Fehmi Yağlı tarafından 4 Ağustos 1987 tarihinde  İskilip'te  çıkartılmaya  başlandı,25 Kasım  1987 tarihinde Çorum Gazetesi tesislerinde, 28'inci  sayıdan sonra Ankara Ercan Matbaasında basılmaya başlandı. <42>

" Yeşil  Belde  İskilip   Belediyesi   Haber Bülteni" 11 Nisan 1988 tarihinde 15 günlük olarak  yayımlanmaya başlandı,Belediye  sahipliğini  Başkanı  Mustafa Çalık'ın yazı işleri Müdürü Azmi  Kaya  üstlendiği   gazete  Ankara  Hüner  Matbaasında basılmaktaydı.<43> 

"Osmancık Sesi  Gazetesi" 23 Ocak 19-89 tarihinde Osmancık'ta yayımlanmaya başladı, sahibi Muttalip Karakaş tarafından yayımlanan gazete yayımına devam etmektedir. <44>

 Çorum İmam Hatip  Lisesi yayını olarak "İdrak Dergisi " 1989 tarihinde 1.'ci sayısı çıkartıldı,İmam Hatip Lisesi Müdürü Yahya Acar  sahipliğini  üstlendiği  derginin  sorumlu   Müdürü Şakir Çıplak yayın kolu rehber öğretmeni Nurettin Yaz, Ekrem   Koç  ve Ali Rıza Erdem tarafından Çorum Aydın Basımevinde yayımlandı. <45>

 

1990 SONRASI ÇORUM'DA BASIN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

 "Toplu Dergisi" Ocak  1990 tarihinde yayınlanmaya  başladı,sahibi Birlik Ajans,yazı işleri Müdürü Ümit Leblebici tarafından aylık olarak  yayımlandı. <46>  

"Çorum  Hakimiyet   Gazetesi"  1 Şubat 1991 tarihinde Sahibi Mustafa Ilıca, yazı  işleri Müdürü  Avukat  Fahri Azkur,halkla ilişkiler  yönetmeni Ahmet İlhan Soyer, idari  ve mali işler yönetmeni  Şevket  Erzen yönetiminde yayımlanmaya  başladı , gazete  Lider  Ofsette basılmakta idi,4 Mart 1991 tarihinde yönetim kurulu başkan  yardımcısı  Ertuğrul   Şahinci'nin  ismi, 17  Şubat  1992  tarihinde  Öztaş adına sahibi Kemal Mesci, yazı işleri ve mali işlerde Şevket Erzen'i  görmekteyiz, 15  Şubat  1992 tarihinde gazetenin  basıldığı  yer  olarak   Oğuz   Ofset 1997  tarihinde ise İlkadım  Matbaasında basılmakta  ve  gazete  yayım  hayatına  devam etmektedir.<47>

"Merhaba  Çorum   Gazetesi"  sahibi ve genel yayın Müdürü Şahin Örgel,yazı işleri Müdürü   İrfan  Sarmaşık  yönetiminde   5    Mayıs 1992 tarihinde yayım hayatına başladı ,2 Temmuz 1992 tarihinde yazı işleri Müdürü  Şermik Örgel, haber  ve  istihbarat  Enver  Özkartal, 8 Temmuz 1992 tarihinde  haber  ve  irtibat Şevket Mete, 1 Ağustos 1992 tarihinde haber Müdürü Nihat Karalar'ı görmekteyiz,10 Eylül1992  tarihinde  17'inci sayıdan sonra gazete ismi olan   Merhaba  Çorum'un    başlığında  bulunan Çorum ibaresi   kaldırılarak  "Merhaba"  olarak yayımlanmaya  başladı,6 Ocak 1993 tarihinde sahibi olarak İbrahim Kuzoluk,genel yayın Müdürü  Şahin  Örgel, yazı   işleri Müdürü  Şermik Örgel görülmektedir, 1 Ağustos 1994 tarihinde genel  yayın  yönetmeni   Zeliha Aşcı , 2  Ocak 1996  tarihinde  genel yayın yönetmeni  Hasan Yıldırım'ı görmekteyiz,gazete yayım hayatına devam etmektedir. <48>

"Mesaj  Gazetesi  sahibi    R. Ufuk Ertekin,  yazı  işleri  Müdürü M. Ali  Kurtuluş  genel Müdürü  Ayşe  Uncu  yönetiminde Mayıs 1992  tarihinde  yayıma  başladı, 11-18  Aralık  1992 tarihinde yayım hayatına son verdi. <49>

"Çorum Adalet  Gazetesi"  sahibi Remzi Demirbaş,genel yayın Müdürü Kadir Sol,yazı işleri Müdürü  Ülkü  Demirbaş, spor  sayfası Sadi  Başıbüyük yönetiminde 25 Eylül 1992 tarihinde yayım hayatına başladı,15 Mayıs 1993 tarihinde  yazı  işleri  Müdürü   olarak  S. Berrin Faydacı'yı  görmekteyiz,20 Temmuz 1993 tarihinde  240'ıncı  sayısında  yayım   hayatı sona  erdi. <50>

"Çevre  Dergisi"  sahibi  Çorum   Çevre Vakfı  Adına Vali Mustafa Yıldırım,Çorum Çevre  Vakfı Müdür Vekili Servet Durdu yönetiminde 3  Aralık 1992 tarihinde yayıma başladı,3'ün cü  sayısında Aralık 1997 tarihinde  sahibi Çorum  Çevre  Vakfı Adına  Vali Atıf Üzelgün,yazı Işleri  Müdürü  Vali  Yardımcısı  Erdoğan Ülker yönetiminde  yayım  hayatına  devam   etmektedir. <51>

"Çorum Altınışık Gazetesi"  sahibi İsmail  Çabuk genel yayın yönetmeni Okan Hergün yönetiminde  18  Aralık 1992 tarihinde haftalık olarak  yayıma  başladı,  47'inci sayıdan sonra yayım hayatına son verdi. <52>  

"Ortaköy  Gazetesi" aylık   olarak çıkartılan  gazete  1993   tarihinde Ortaköy Kaymakamlığı  Özel İdare, Belediye  ve  Köylere Hizmet  Götürme  Birliği  tarafından ortaklaşa olarak yayıma başladı,Sahibini Ortaköy Kaymakamı  Yılmaz Aslan,Müdür,Eğitim Müdürü Durdu Çetin'in üstlendiği gazete Aralık 1993 tarihinde yayımına son verdi. <53>

"Özel  İdare  Dergisi  Gelişen   Çorum" Başkanlağına  Vali Yardımcısı Metin Demirtaş, Özel İdare Müdürü Durdu Çetin üstlendiği dergi 17Haziran1993 tarihinde yayıma başladı.<54>  

"Çorum  Belediyesi "  adı   altında 1994 tarihinde sahipliğini Prof. Dr. Arif Ersoy'un yaptığı aylık dergi yayımlanmaya başladı,belediyenin  hizmetlerini  tanıtan dergi halen yayımlanmaktadır. <55>

"Çorum Lider Gazetesi"  Beyler Ltd. Şir. Adına  sahibi  Kemal Sünnetçi,genel koordinatörü  Orhan  Polat,yazı işleri Müdürü Fahri Azkur yönetiminde 27 Şubat 1995 tarihinde yayıma başladı ,gazete  Tuğra  Ofsette basılmakta iken  Lider Gazetecilik ve Matbaacılıkta  basılmakta  ve  gazete  halen  yayımına devam etmektedir. <56>

"Dost   Haber  Gazetesi"  sahibi  Şahin Örgel,genel Müdür Sadık Örgel,yazı İşleri Müdürü Emine Arslan yönetiminde  19 Ekim1995 tarihinde yayım hayatına başladı,gazete yayımına devam etmekte.

"Objektif Gazetesi" sahibi  Sevinç  Acıpayamlı tarafından  Temmuz 1996  tarihinde  çıkartılan gazete, sonradan dergi haline geldi. Dergi 1 sayı çıktıktan sonra yayımına ara verdi.

"Çorum  Evi  Çekva  (Çorum  Eğitim ve Kültür Vakfı "yayın organı tarafından vakıf adına  sahibi Prof. Dr.  Turan Ilgaz tarafından İstanbul'da vakıf tarafından   bastırılan dergi ücret siz dağıtılmaktadır.

"Gazi  Üniversitesi  Çorum  İlahiyat Fakültesi Öğrenci Dergisi "1996 tarihinde imtiyaz sahibi Aytekin Özel genel yayın yönetmeni  Ekrem  Bilir   yazı işleri   Müdürü  H. Hüseyin Yıldız  yönetiminde çıkartılan dergi Lider Matbaacılıkta basılmakta olup süresi belli değildir.

"Kilim Dergisi" Nisan 1997 tarihinde sahibi Mustafa  Kaçmaz, genel yayın yönetmeni Lokman Erdoğan  tarafından  çıkartılan dergi, 5'inci  sayıda sahibi  R.Erdoğan tarafından çıkartılan dergi yayımına devam etmekte.

1997 Mayıs ayında "Çorum Aktüel  Dergisi" yayımlanmaya  başladı, sahibi Ahmet Kaya tarafından  aktüel   ağırlıklı olarak aylık yayımlandı.

1998  tarihinde “Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Degisi” ni yayımlanması  başladı  ve devam etmektedir. Sahibi ve Mesul Müdürü Mahmut Selim Gürsel olan dergi  23’ünca sayıdan itibaren sanal olarak da okuyucularına 15 gün sonra yayınlandı 63 sayı basılan dergi maddi imkansızlıklardan dolayı basım işi sonlandı,şu an 95  sayısı yayınlanmakta olup her ayın 15’inde güncellenmektedir.

1990 -1998 tarihleri  arasında , Çorum' da yazım  hayatı  bir  patlama gösterdi . Yeni gazeteler yayım hayatına  atıldı, resmi daireler kendi çabaları ile faaliyetlerini yazın haline getirdiler.  Bazı özel şahıslar  kendi görüş ve ideolojilerini   yaymak  için küçük ebatta periyodik  bültenler  yayımlamaya başladı, özel  şirketler reklam  amacıyla da  olsa rehberler   bastırdılar, bazı okullar  yıllıklar düzenlediler, son dönem ile  ayrıntılı  araştırma yapmak için bütün yayım yapanlarla irtibat  kurma güçlüğü çalışmamın son  kısımlarının eksik kalmasına neden olmuş olabilir.

Çorum  Belediyesinin  Çorum'a  ait çalışmaların  basımını  üstlenmesi ilimiz  için  bir onur  kaynağı  olduğu  kanaatinde  olmam  ve olmamız biraz hüsrana uğramış, verilen  çalışmalardan her  ay bir tanesinin  yayımı maalesef gerçekleşememiştir.  Ayrı yeten  kitapların  telif ücreti olarak basılan   kitapların  % 20'sini hazırlayana verilme kararı ise  bence  teşvik için yeterli olacağını  zannetmemekle  beraber hiç yoktan eserini bastıramayan şahısların çalışmalarının  gün ışığına  çıkartılması   açısından olumlu bir girişim olarak görmekteyim.

1997   tarihinde  Çorum  ve İstanbul'da şahsi gayretleriyle de  olsa kitaplarını  bastıran hemşerilerimizin  bu  çalışmaları  Çorum için gurur verici  olmaktadır. Maddi  imkansızlıklar nedeniyle,şiir, hikaye,deneme ve araştırmaların kendi branşlarıyla ilgili teknik konularda birikimleri olanların hazırladıkları  yüzlerce kitap, döküm ve  ön çalışmalarının olduğu kanaatindeyim.

Basın tarihi ile ilgili  çalışmamda, basın için çalışanların  hayat hikayelerini  Çorumlular bölümünde   bulunmasını  arzu ettim. 1996 tarihi içerisin de  imkan bulup gidebildiğim  mahalli basından    isimlerini  ihtiva eden listede  olanların hayat   hikayelerini  şahsen , ulaşamadığım gazetelerden  ise aynı gün ve  tarihli  mektupla istemde  bulundum,maalesef bu güne  kadar hiç bir gazeteden cevap alamadım.

2002 Tarihinde Yine Gürsel Yayınevi tarafından çıkartılan “Sarı Çiğdem Aylık Şiir Defteri” 14 sayı hem basıldı ve hem de sanal olarak basıldı. 14 sayıdan sonra basılmasına son verilen dergi sanal olarak 34  sayısı yayınlanmakta olup her ayın 15’inde güncellenmektedir

Eksiklerimi  kusur  tutmamanız  dilekleriyle Basın Tarihi ile ilgili çalışmamı burada kapatıyorum.

 

 
<1>Abidin efendi ,Çorum Senatörü Alaeddin Çetin'in babasıdır. 
<2>Çorum İl Yıllığı 1972 
<3> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi "Çorum Gazetesi" arşivi 
<4> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi "Fikret Gazetesi” Arşivi
<5> İskilip İlçe Kütüphanesi "Kurtuluş Dergisi" arşivi.
<6> Çorum Hasa Paşa Kütüphanesi Çorumlu Dergisi arşivi
<7> İskilip İlçe Kütüphanesi İskilip Dergisi arşivi
<8> İskilip İlçe Kütüphanesi İskilip'ten Sesler Dergisi arşivi
<9> Çorum Hasan Paşa Kütüp.i Yeni Çorum Gazetesi arşivi
<10> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Akisler Gazetesi arşivi
<11> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Hür Çorum Gazetesi arşivi    
<12> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Esnaftan Akisler arşivi.
<13> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Yeni Adım Gazetesi arşivi.
<14> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Hür Yol Gazetesi arşivi.
<15> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Halkın Sesin Hakkın Sesi Gazetesi arşivi.
<16> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Bu Gün Gazetesi arşivi.
<17> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Yeni ve İleriye Çorum Gazetesi arşivi.
<18> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Yeni Gün  Gazetesi arşivi.
<19> Çorum Hasan P.Küt. Çorum Ekspres Çorum Gazetesi arşivi.
<20> Çorum Hasan Paşa  Küt. Çorum'un Sesi Gazetesi arş.
<21> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi İğdeli Gelin Dergisi arşivi.
<22> İskilip İlçe Kütüphanesi  Yeşil İskilip Dergisi Arşivi.
<23> Sungurlu İlçe Kütüphanesi  Sungurlunun Sesi Gazetesi arşivi.
<24> İskilip Halk Kütüphanesi  "Bizim İskilip "arşivi
<25> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi " Koparan Gazetesi"arşivi
<26> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi "Çorum  Gazetesi"arşivi
<27> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"Madımak  Gazetesi" arşivi
<28> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"Hitit Gazetesi " arşivi
<29> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"Uyanış   Gazetesi" arşivi
<30> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"Yeni Ufuk Gazetesi" arşivi
<31> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"Gerçek  Gazetesi" arşivi
<32> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"İskilip  Halk  Eğitim Bülteni " arşivi
<33> Osmancık Halk Kütüphanesi "Güzel Osmancık Gazetesi"arşivi
<34> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi"Çorum  Ticaret ve Sanayi Gazetesi" arşivi
<35> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi Belde Gazetesi arşivi.
<36> Osmancık İlçe Kütüphanesi Şirin Osmancık Gazetesi arşivi.
<37> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi Çiftçiye Haber Bülteni arşivi.
<38> Çorum Hasan  Paşa Kütüphanesi Çorum Haber Gazetesi arşivi.
<39> Çorum Hasan Paşa  Küt. Haberden Habere Çorum 19 Gaze. Arşivi.
<40> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi Çorum Olay Gazetesi arşivi.
<41> Çorum Hasan Paşa  Kütüphanesi Çaba Dergisi arşivi.
<42> İskilip İlçe Kütüphanesi  İskilip'in Sesi Gazetesi arşivi.
<43> İskilip İlçe kütüphanesi  Yeşil Belde arşivi.
<44> Osmancık İlçe Kütüphanesi  Osmancık Sesi Gazetesi arşivi
<45> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi  İdrak Dergisi arşivi.
<46> Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi Toplu Dergisi arşivi.
<47>Çorum Hasan Paşa Kütüp  Çorum Hakimiyet Gazetesi arşivi.
<48>Çorum İl Halk kütüphanesi Müdürlüğü  Merhaba Gazetesi arşivi.
<49>Çorum İl Halk kütüphanesi Müdürlüğü  Mesaj Gazetesi arşivi.
<50>Çorum İl Halk kütüp. Müdürlüğü  Çorum Adalet Gazetesi arşivi.
<51> Çorum Valiliği Dökümantasyon  merkezi.
<52> Çorum İl Halk kütüphanesi Altınışık Gazetesi arşivi  
<53> Ortaköy Gerçeği ,Kaymakam Yılmaz Aslan  
<54> Çorum Valiliği  Dökümantasyon merkezi  
<55> Çorum İl Halk kütüphanesi  Çorum Belediyesi Dergisi arşivi  
<56> Çorum İl Halk kütüphanesi  Çorum Lider Gazetesi arşivi

 

 

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇORUM HAKKINDA BASILI MATERYAL

Çorum  hakkında  basılı  olan materyallerden bulduklarımı alfabetik  sıra  ile  almaya  çalıştım. Çalışmam haricinde kalan  basılı eserlere ulaşamadığım için bu dizinde bulamayabilirsiniz. Eksik  kalan eserler tarafınızdan tespit edilirse lütfen adresime  bilgi  vermenizi  istirham  ediyorum.  Bu  dizinde  bulunmayan eser ve çalışmalarının sahiplerinden özür dilerim.

Çalışmama kaynak olan Hasan Paşa Kütüphanesi, Ankara Milli Kütüphane  Başkanlığı ile  basında yayımlanmış ilanlardan da bir kaç kitabın  adını  aldım. Aşağı dizinde bulunan kitapların tamamına yakını tarafımdan görülmüştür.
Mahmut Selim GÜRSEL

 

Emekli Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı
Gürsel Yayınevi Sahibi
 

 

MATERYALLER ALFABETİK DİZİN OLARAK VERELMİŞTİR!
ADİL DÜZEN DİYE DİYE
RP’nin Çorum Dosyası ve Günlükler. Araştırma,Murat Acıpayamlı  Basım,Dizgi,Montaj Tuğra Lim.Şti. Çorum 1997,320 S.
 
AKİSLER
Haftalık  Gazete  19 Nisan 1952  Sahibi Nuri Yavuzer
AJANS Anap harfli İlk Çorum  Gazetesi. Sahibi Abidin Efendi (Çetin)
 
ALACA HÖYÜK
Hamdi  Zübeyr Koşay, Ankara 1951.Türk T.K. Basım-evi Türk T.K. Yayınlanı Seri No:21,105S.35 Levha
 
ALACA HÖYÜK HARFİYATI
1935  Çalışmaları  ve  Keşifler  Ait  Rapor. Remzi Arık Ankara 1937  Türk T.K. Basımevi, Türk T.K. Yayınları V Seri No:1 113 S.157 Şekil
ALACA HÖYÜK KLAVUZU
Dr. Hamdi Zübeyr, Ankara  1965 Türk T. K. Basımevi, TC. Milli Eğitim  Bakanlığı  Eski Eserler Genel Müdür-lüğü Seri:1 Sayı 16 30 S.
 
AYLIK OKUL BÜLTENİ
1985 İnkılâp İlkokulu Adına Sahibi Murat Yurttan
 
BELDE
Gazete  1985 Çorum Belediyesi Adına Sahibi Necdet Diken
 
BIRAKIN TARİHİMİZ BİZE KALSIN
Çorum  Ticaret  Odası  Karikatür  Yarışması   Albümü 1996  İstanbul Stil Mat. Çorum Valiliği ile Çorum Tica-ret ve Sanayi Odası,48 S.
 
BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRT TURİZM ENVAN-TERİ Çorum Turizm ve Tanıtma Brosu 1984 25S.

BİR ANADOLU KENTİ İSKİLİP Fügen İLTER Ankara 1992 Türk Tarih Kurumu 1992 114 Sh. 18 plan 218 resim

BİZİM İSKİLİP
Gazete,15 Ocak 1970,Sahibi Adnan Babuççu
 
BOĞAZKÖY REHBERİ
Kurt  Bittel, Dönmez  Ofset  Ankara, Türkçe, İngilizce, Fransizca Boğazköy Müzesi,57 S.
 
BOĞAZKÖY HATTUSAS
Kurt  Bittel, W. Köhl Hammer,Verlag Stutgart 1952 Al-manca Boğazköy Müzese 179 S.
 
BU GÜN GAZETESİ
sahibi Ahmet Emiroğlu 1 Ağustos 1958
 
COĞRAFYA,TARİH,KÜLTÜR DEĞERLERİYLE KA-RADANİZ BÖLGESİ İlker Çakan 1991.Eser Matbaası Samsun,174 S. (Çorum Bölümü 47 S.)
ÇABA DERGİSİ
1989 sahibi Sevim Sevici Çorum Kardeş Matbaası

ÇEKVA Çorum Evi Dergisi

ÇEVRE DERGİSİ
3  Aralık 1992 sahibi  Çorum  Çevre Vakfı Adına Vali Mustafa Yıldırım.
 
ÇİFTÇİYE HABER BÜLTENİ 
 1985 sahibi İmdat Aydostlu Çorum İstikamet mat .
 
ÇORUM
Osman Yalçın 1.Basım İstanbul 1961 Özyürek Yayın-evi, 60 S.  2. Basım 1968  Özyürek  Yayınevi 60+4 S. 3.Basım Özyürek Yayımevi 60+4 S
 
ÇORUM
Çorum  Valiliğince  Hazırlattırılmıştır, Baskı Ünal Mat. San.ve Tic.Ltd. 127 S.
 
ÇORUM ADALET  GAZETESİ 
25 Eylül 1992 sahibi Remzi Demirbaş
 
ÇORUM AĞZINDAN DERLEMELER
Tayyar Kerman Çekva Yayını :1 1997 İstanbul 142 S.
 
ÇORUM AKTÜEL DERGİSİ
1997 Mayıs ,sahibi Ahmet Kaya
 
ÇORUM ALTINIŞIK 
18 Aralık 1992 Gazetesi  sahibi İsmail Çabuk
 
ÇORUM ANA ANATOLİA PİCTURES
Traugott Fuck,İstanbul Boğaziçi Üni. 1968 ,129 S.

ÇORUM ANADOLU GAZETESİ Sahibi Şenay ILIMAN 2003 Haftalık Gazete

ÇORUM BAROSU LİSTESİ
1981-1982 Çorum İstem Basımevi 47 S.
 
ÇORUM BEDEN TERBİYESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SPORUNDE 50.YIL 1923 -1973 Çorum Beden Terbi-yesi Bölge Müdürlüğü 26 S.
 
ÇORUM BELEDİYESİ DERGİSİ
1994  Prof. Dr. Arif Ersoy
 
ÇORUM BELEDİYESİ HİZMET REHBERİ
Çorum  Belediyesi  Eğitim  ve Sosyal İşler Md. Yayın-ları 1.  Bilge Yay.Or.Ltd.Ştd. 1995 88S.
 
ÇORUM 1990
Baskı Desen Matbacılık Ldt.Sti. 180 S.
 
ÇORUM 1997
Mahmut Selim Gürsel Ağustos 1997 Ankara,540 S.
 
ÇORUM ÇANKIRI KIRSAL KALKINMA PROJESİ DE ĞERLENDİRME RAPORU TC.Gıda Tarım ve Hayvan cılık Bakanlığı Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi Md. Ankara 1976 ,3+101 S.
 
ÇORUM ÇANKIRI KIRSAL KALKINMA PROJESİ DE ĞERLENDİRME RAPORU TC.Gıda Tarım ve Hayvan cılık Bakanlığı Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi Md. Ankara 1976 ,111+101 S.
 
ÇORUM ÇANKIRI KIRSAL KALKINMA PROJESİ SOSYO-EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMASI AİLE BAŞKANLIĞI SORU KAĞIDI1976 37.S
ÇORUM ÇEVRESİNDE BULUNAN ESKİ TUNÇ ÇA-ĞI ESERLER   Prof. Dr. Tahsin  Özgüç  Belleten Der-gisi Cilt MLIV Sayı 175
 
ÇORUM EVLİYALARI “Teskire-i Makamat”
1997 Çorum Belediyesi Eğitim ve Soyal işler Müdürlüğü Yayınları Ekrem Erkoç 59+2 S.
 
ÇORUM GENEL NÜFUS SAYIMI
26 Ekim 1975  Ankara 1979 Devlet İstatistik Enstitüsü Mat. XII+44 S.
 
ÇORUM GENEL NÜFUS SAYIMI
26 Ekim 1980  Ankara 1979 Devlet İstatistik Enstitüsü Mat. XIII+86 S.
 
ÇORUM  2003
Mahmut Selim GÜRSEL  Çorum Tarih ve Coğrafyası 36 S.
 
ÇORUM İLİ TOPRAK KAYNAĞI ENVANTER RAPO-RU   1972 Toprat Etütleri ve Haritalama Dairesi Arazi Tasnif  Fen  Heyeti   Müd. Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel Müd. Yay. 275 S.
 
ÇORUM İL YILLIĞI 1967
Ankara Bilgi  ve Dönmez Basımevi 6+344S 53 Resim ve Grafik
 
ÇORUM İL YILLIĞI 1973
Cumhuriyetin 50.Yılında Çorum,Ankara 1973 Ayyıldız Mat. 385 S.
 
ÇORUM 1980 İLİ GENEL SANAYİİ ve İŞ YERLERİ SAYIM SONUÇLARI   Başbakanlık  Devlet    İstatistik Enstitüsü IX+60 S.
 
ÇORUM EKSPRES GAZETESİ
15 Ağustos 1967,sahibi Reşat Narok
 
ÇORUM EVİ ÇEKVA 
sahibi Prof. Dr. Turan Ilgaz
 
ÇORUM GAZETESİ
1 Mayıs 1921 İl Meclisi Adına,
 
ÇORUM GAZETESİ
1 Şubat 1972 Aydın Kalelioğlu Çorum Basımevi
 
ÇORUM HABER GAZETESİ
17 Eylül1985 sahibi Yaşar Yolyapar
 
ÇORUM HAKİMİYET GAZETESİ
1 Şubat 1991 Sahibi Mustafa Ilıca
 
ÇORUM HALKEVİ BROŞÜRÜ
Çorum Vilayet Matbaası1933 40 sayfa
 
ÇORUM İÇİN NE YAPILSA AZDIR
Dört Yılda Benim Yapabildiklerim A.Adnan Türkoğlu 1997
 
ÇORUM İLİ ÇEVRE DERGİSİ
Sahibi Mustafa Yıldırım
 
ÇORUM  İLİ  HALK OYUNLARI KIYAFETLERİ TEK-NİK ÇİZİMLERİ  Yener Altuntaş,Mücella Kahveci, Yücel Şahin Kültür Bakanlığı Halk kütüphaneleri Araştırma ve Geliştirme Genel Müd. Kültür Dizisi 13, 1996
 
ÇORUM İLİ TOPRAK KAYNAĞI
Köy İşleri Bak. Toprak Su Genel Müd. Yayınları 27S.
 
ÇORUM İLİ TRAFİK KAZALARI ve FAALİYET İSTATİSTİĞİ Çorum  Valiliği  Emniyet  Müd. 1983    Çorum İstem Basımevi
 
ÇORUM JEOLOJİK VAZİYETİ HAKKINDA MUHTU-RA Dr. E. Lahn Daktilo,3 sayfa,1 Harita.
 
ÇORUM KIRAÇ KOŞULLARINDA NADAS BUĞDAY EKİM  NÖBETİ  ARASINDA  ARPA  VE  TEK YILLIK BAKLAGİL KARMALARINDAN GÜZLÜK ve YAZLIK EKİM YÖNTEMİYLE OT ÜRETİMİ
Dr.Ali Tan Ankara 1984 31 S.
 
ÇORUM KOÇBEY
Hüseyin,Ertuğrul Şahinci Ank. Arsan Mat.1984 144 S.
 
ÇORUM   KÖY   ENVANTER   ETÜTLERİNE  GÖRE ÇORUM 19 Yarıaçık   Cezaevi  Matbaası .  Köyişleri Bakanlığı Yayını,168+X S.
 
ÇORUM KUŞSARAY
Dr, Hamit  Zübeyr  Türk  Antolojisi  Dergisi    Sayı 15-111966 dan Tıpkı Basım Ankara  Türk  Tarih Kurumu Bas. 89+97 S.
 
ÇORUM LİDER GAZETESİ
27 Şubat 1995 Beyler Ltd. Şir. sahibi Kemal Sünnetçi
 
ÇORUM  MAARİF  HAYATI  HAKKINDA  BAZI NOT-LAR  M.İhsan Sabuncuoğlu Çorum 1945 İl Bası.48 S.
 
ÇORUM  MERKEZ  AHMETOĞLAN  KÖYÜ  HİDRO-ELEKTRİK SANTRALİ Köy İşleri Bakanlığı YSE. Ge-nel  Md. No :126  Grup No:4 1972 Şenyuva Mat.14 S.
 
ÇORUM MESLEK OKULU 100.YIL ÖZEL SAYISI
1981 Çorum Meslek Yüksek Okulu
 
ÇORUM OLAY GAZETESİ
1986  sahipleri  Kadir  Serdaroğlu  ve  Muammer Avcı Çorum İlkadım basımevi
 
ÇORUM 19
Şahinci Kitapevi Yayınları,Ertuğrul Şahinci.
 
ÇORUM ORTA ANADOLU’DA TOPLU TONUT UY-GULAMASI İÇİN KENT ÖLÇEKLERİNDE ÇALIŞMALAR Altuğ Çinici Ankara 1973 Ajans Türk Matbaacılık Sanayi 13+227 S.
 
ÇORUM SANAYİİ VE MESLEKLER REHBERİ
1996 Çorum Deniz Reklam 125+70
 
ÇORUM SANAYİ VE MESLEKLER REHBERİ
1997 Karadeniz Reklam 67+59 S.
 
ÇORUM  STUDİES  AT  NATİONAL URBAN SCHES FOR A HOUSİNG PROJENT İN CANTRAL ANATO-LİA   Altuğ Çinici ankara 1976 Ajans Türk Matbaacılık Sanayi 36 S.
 
ÇORUM  TARİH VE COĞRAFYASI 2003
Mahmut Selim GÜRSEL  Çorum Tarih ve Coğrafyası 36 S.
 
ÇORUM  TARİH VE COĞRAFYASI
Nazmi Tuğrul Çorum Vilayet Matbaası 1921  65 S.
 
ÇORUM TARİHİ
Tayyar Anakök Çorum,Daktilo,176 S.
 
ÇORUM TARİHİ
1985 Çorum Hitit  Festivali Komitesi,Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri,284 S.
 
ÇORUM TARİHİNE AİT DENEMELERİM
M. İhsan  Sabuncuoğlu 1.  kısım 1972 Kardeş Mat.83S.
ÇORUM TARİHİNE AİT DENEMELERİM
M.İhsan Sabuncuoğlu 2.Kısım 1973 Kardeş Mat.187 S.
 
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ
1 Şubat 1983 sahibi Vahit Benderli
 
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KATALOG 1995 Çorum Tic. ve San.Od.ile SG.Dış Ticaret Ltd.Ş.
 
ÇORUM TOPLU OCAK
1980 Sahibi Ümit Leblebici Ankara Mine Ofset
 
ÇORUM  TÜM  ÖĞRETMENLER BİRLEŞME DAYA-NIŞMA  DERNEĞİ  ÇORUM ŞUBESİ KONGRE ÜZE-RİNE GÖRÜŞLERİMİZ Ankara 1977 30 S.
 
ÇORUM TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÖY İŞLERİ BA-KANLIĞI  SU  VE  ELEKTRİK  ÇORUM  GRUP  KÖY YOLLARI,Teksir
 
ÇORUM    TÜRKİYE   CUMHURİYETİ   KÖY  İŞLERİ BAKANLIĞI SU VE ELEKTRİK ÇORUM GRUP KÖY YOLLARI PLANLANMASINDA ÇORUM İLİ
Ankara 1969 YSE. Ofset 36 S.
 
ÇORUM  TÜRKİYE   TİCARET   ODALARI  SANAYİ ODALARI VE  TİCARET  BORSALARI BİRLİĞİ 100. YILDA  ÇORUM  TARİHİ  EKONOMİK  ve   SOSYAL YÖNLERİYLE ADRES REHBERİ Ankara 1981 Ajans Türk Matbaası 195 S.
 
ÇORUM VE KARADENİZ BÖLGESİ
Osman Yalçın 1984 İstanbul Özyürek Mat. 78+1 S.
 
ÇORUM VE YOZGAT KÜTÜPHANELERİNDEN BA-ZI MÜHİM ARAPÇA YAZMALAR Ahmet Ateş 1959 Osman Yalçın Matbaası 32 S.
 
ÇORUM ve TARIM
1994 127 S.
 
ÇORUM VİLAYETİ TEKNİK ZİRAAT TEŞKİLATININ 1954  YILI FAALİYET  RAPORU  VE  1 955  YILI   İŞ PROGRAMI TC. Çorum Valiliği Teknik Ziraat Müdürlü ğü Ankara 1955 Türkiye Mat. Ve Gazetecilik AO. Ye-ni Matbaası 35 S.
 
ÇORUM VİLAYETİNDE BİR TEKNİK RAPOR
Rahmi Kören Daktilo,12 S.
 
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ ve MAHALLİ ŞART-LARI1969  Bayındırlık  Bakanlığı  Yapı  ve İmar İşleri Reisliği  Araştırma ve Geliştirme Dairesi Mahalli Şart-lar Fen Heyeti Müdürlüğü Teksir,2+145 S.
 
ÇORUM YEMEKLERİ Selma GÜRSEL Gürsel Yayınevi Kaynak Eserleri :5 104 Sayfa 2005 Merhaba Ofset Çorum 
 
ÇORUM YÜKSEK  TAHSİL  GENÇLİĞİNİ  KORUMA BİRLİĞİNİN ANA TÜZÜĞÜ Çorum Tahsil Gençliğini Koruma Derneği Ankara 7 S.
ÇORUM’DA CUMHURİYETİN ON BEŞ YILI
İstanbul Resimli Ay Matbaası 110+81 S.
 
ÇORUM’DA YATAN MEŞHUR YATIRLAR Teskire-i Makamat Kaynak Eserler Dizisi Mahmut Selim Gürsel 1987 İstikamet Matbaası 5+127+10 S.
 
ÇORUM’DAN DERLENEN MANİLER
Eşref Ertekin Çorum 1971 Yeni Basımevi 122+4 S.
 
ÇORUM’DAN SESLER 38 ŞAİR 139 ŞİİR
Çorum 1959 Yeni Adım Matbası 210 S.
 
ÇORUMLU DERGİSİ        
1938 Çorum Halkevi Halkevi Başkanı Bedri Bilginer Çorum  İl Basımevinde
 
ÇORUMLU 2000 AYLIK KÜLTÜR SANAT TARİH VE EDEBİYAT DERGİSİ
1998 Çorum Gürsel Yayınevi Sahibi Mahmut Selim GÜRSEL
 
ÇORUMLU PİYESİ
Nazmi Tombuş Çorum Vilayet Matbaası 1945 18 S.
 
ÇORUMLU TEKE TEK GAZETESİ
Mahmut Selim GÜRSEL Çorum 2002 
 
ÇORUMLULAR VE ÇORUM'A HİZMET EDENLER
Mahmut Selim GÜRSEL Gürsel Yayınevi 2008 1. Baskı  2010 2. Baskı
 
ÇORUMLUYA ÇAĞRI FİKİR VE MEMLEKET DER-GİSİ 1 Şubat 1962 sahibi Yüksek Tahsil Talebe Cemi yeti Ankara Şubesi
 
ÇORUM’UN COĞRAFİ VAZİYETİ
Çorum Maarif Müdürülüğü 1932 50 S.
 
ÇORUM’UN SESİ GAZETESİ
6 Ağustos 1968,Sahibi Cemal Ercan Samsun Demok-rasinin Sesi Matbaası
ESNAFTAN AKİSLER GAZETESİ
1954 sahibi Esnaf Der. Başkanlığı Çorum İl Bas.
 
FİKRET GAZETESİ
1925 Suheyb Rumi ( Karafakioğlu)
 
FRÜHE KARAMİK VO BOĞAZKÖY
Wınfried Orthmenn Verlag Gabr Menn Berlin Alman-ca Boğazköy Müzesi 1963 51 S.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTE-Sİ  ÖĞRENCİ DERGİSİ 1996  sahibi Aytekin Özel,
 
GEÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE  KAYMAKAM GÖZÜYLE ORTAKÖY GERÇEĞİ  ANILAR  Kaymakam   Yılmaz Arslan 1994 Kaymakamlık Hiz. Birliği Yayını 270 S.
 
GERÇEK  GAZETESİ
1976 sahibi Orhan Uysal
 
GÖNÜLDEN DAMLA DAMLA
1994-1995 Çorum Atatürk Lisesi Öğrenci Şiirleri Anto lojisi 1995 Aydın Ofset
 
GÜZEL OSMANCIK GAZETESİ
9 Nisan 1979 sahibi Kadir Fındık
 
HABERDEN HABERE ÇORUM 19 GAZETESİ
1986 sahibi İlhami Ilıman
 
HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR GAZETESİ
11 Ekim 1957 sahibi Osman Eftekin
 
HİTİT GAZETESİ
Alaca’da 1 Eylül 1972 sahibi Semahat Çakar,Çorum İstikamet Matbaası
HÜR ÇORUM GAZETESİ
4 Ağustos 1952,sahibi Akif Leblebici
 
HÜR YOL GAZETESİ
10 Mayıs 1955 sahibi Akif Leblebicioğlu
 
İDRAK DERGİSİ
1989 sahibi  Yahya Acar Çorum Aydın Basımevi
İĞDELİ GELİN SANAT VE KÜLTÜR DERGİSİ
1 Ocak 1969 Halk Eğitim Baş. adına sahibi Hayrettin Koyuncu,Çorum Yeni Gün Matbaası
 
İLİMİZ 19
Rahmi Beşikçi-M. Recep Beşikçi 1977 Ankara Bahar Matbaası 126 S.
 
İSKİLİP DERGİSİ
1947 H. Ilgaz  İskilip Halkevi Çorum Basımevi
 
İSKİLİP DOLMA GECESİ
İskilip Yüksek Yahsil ve Yardımlaşma Derneği
 
İSKİLİP GAZETESİ SAHİBİ
Ali Genç Şener Matbaası
 
İSKİLİP GECESİ
Özel Sayı,İskilip Yük.Tahsil ve Yardımlaşma Derneği.
 
İSKİLİP HALK EĞİTİM BÜLTENİ
1 Kasım 1976 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına sahibi Mustafa Bilir
 
İSKİLİP’İN SESİ GAZETESİ
4 Ağustos 1987  sahibi Recep Gökçe An.Ercan Mat.
 
İSKİLİP’TEN SESLER DERGİSİ 
23 .4.1951sahibi M.Şakir Kuran Ankara Çankaya Mat.
 
KALKINMADA ÇORUM MODELİ
Ziya Baydur Çorum Belediyesi Yayımları 2. 1997
 
KİLİM DERGİSİ 
Nisan 1997 sahibi Mustafa Kaçmaz,
 
KOPARAN GAZETESİ
10 Ocak 1972 Çorum Anadolu Basımevi sahibi Meh-met Balaban
KÖYLÜNÜN SESİ
6 Mayıs 1972 Sahibi Atıf Leblebicioğlu
 
KURTULUŞ DERGİSİ 
1Nisan 1926 Çankırı matbaasında muallimler birliği
 
KURTULUŞ YOLU
Çorum Vilayet Matbaası 1927 Arap Harfli Türkçe İski-lip Halk Kütüphanesi
 
KÜLTÜR VE SANATTA ÇORUM’UN SESİ
Sahibi Aydın Yürüten Otağ Matbacılık Koll.Şti.
MAARİF HAYATI HAKKINDA BAZI NOTLAR
İhsan Sabuncuoğlu Çorum İl Basımevi1945 48 sayfa
 
MADIMAK GAZETESİ
12 Şubat 1972 Halkevi Başkanı Müslüm Tunaboylu
 
MENAKIB-I KOYUN BABA  Mahmut Selim GÜRSELGürsel Yayınevi  Kaynak Eserleri Dizini :4160 Sh. Merhaba Ofset 23/7/2004
 
MERHABA ÇORUM GAZETESİ
5 Mayıs 1992sahibi  Şahin Örgel
 
MERZİFON GAZETESİ
18 Şubat 1957 Sahibi Akif Leblebicioğlu
 
MESAJ GAZETESİ
Mayıs 1992 sahibi R. Ufuk Ertekin
 
MESLEKİ KÜLTÜR DERGİSİ
Çorum Meslek Okulu Adına İrfan Çağlar
 
OBJEKTİF GAZETESİ
Temmuz 1996 sahibi L.Sevinç Acıpayamlı
 
OBJEKTİF DERGİSİ
1997 Sahibi L.Sevinç Acıpayamlı
OCAK DERGİSİ
1975 Maden İş Sen. sahibi Mehmet Kocatüfek
14.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ÇORUMLU ŞAİRLER
Abdullah Ercan 1991,Hitit Festival Komitesi 525 S.
 
ORTAKÖY GAZETESİ
1993 Sahibini Ortaköy Kaymakamı Yılmaz Aslan
 
OSMANCIK Gazetesi
1966 Öğretmenler Sendikası
 
OSMANCIK SESİ GAZETESİ
23 Ocak 1989 sahibi Muttalip Karakaş
 
ÖZEL İDARE DERGİSİ GELİŞEN ÇORUM
17 Haziran 1993  Vali Yardımcısı Metin Demirtaş
SARI ÇİĞDEM ŞİİR DEFTERİ
Gürsel Yayınevi 2002 Şiir Dergisi
SUNGURLU POSTASI GAZETESİ
13.12.1966 Sahibi Vahit Malkoç Sungurlu Malkoç Mat
 
SUNGURLU MİLLİ EĞİTİMİN SESİ DERGİSİ
1996 Sahibi Ömer Lütfi Çırak
 
SUNGURLU’NUN SESİ GAZETESİ
1970 Sahibi Muammer Özel Sungurlu Hitit Matbaası
 
ŞİRİN OSMANCIK GAZETESİ
25 Haziran 1985 Sahibi Mustafa İnce
 
ŞU BİZİM ÇORUM (Devane Hatıraları)
Mustafa Özçatalbaş 1996 152 S.
 
TERAKKİ POSTASI GAZETESİ
28 Mayıs 1956 Sahibi Muzaffer Çağlayan Çoru İl Bas
 
TESKERE-İ MAKAMAT
Ali İzzet Efendi Arap harfli Matbu 46 S.
 
TOPLU DERGİSİ
1990,sahibi Birlik Ajans
ULUSLARARASI 1. HİTİTOLOJİ KONGRESİ BİLDİ-RİLERİ Ünal Ofset Ankara 253 S.
 
UYANIŞ GAZETESİ
1973 CHP gençlik kolları Baş.  Mehmet Yolyapar
 
VURGU GAZETESİ
13 Ağustos 1975 İskilip Sahibi Kemal Beşikçi
 
YAZILIKAYA
Kültür ve Sanat Dergisi Çorum Haber Gaz eki 1966
 
YENİ ADIM GAZETESİ
sahibi Ahmet Küreli 1 Mayıs 1955
 
YENİ ÇORUM GAZETESİ 
sahibi,Cahit Angın29 Ağustos 1951
 
YENİ GÜN GAZETESİ
3 Ocak 1966 sahibi Ahmed Emiroğlu Çorum Yeni
 
YENİ UFUK GAZETESİ
20 Haziran 1973  Sungurlu  sahibi  Memduh  Karataş Sungurlu Yeni Ufuk Matbaası
 
YENİ VE İLERİYE ÇORUM GAZETESİ
19 Mayıs 1962 sahibi Mehmet Şahinci ve Mustafa Karakaşlı Yeni Çorum Matbaası
 
YEŞİL  BELDE  İSKİLİP BELEDİYESİ HABER BÜL-TENİ  11 Nisan 1988 Mustafa Çalık
 
YEŞİL İSKİLİP DERGİSİ
4 Ocak 1969 İskilip Yüksek Talebe ve Yardımlaşma Derneği adına Dr. A. Alpaslan

    SAYFA  BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR

SANAL KİTAPLARIMIZ DİZİNİNE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

GÜRSEL YAYINEVİ SİTE BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

1

 
 Hukuka, Yasalara, Telif  ve Kişilik Haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

1

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

1