DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

 

MUTASARRIFLAR VE VALİLER

            Çorum’un idari yapısında görev yapan kimseler hakkında 1998 tarihinde yaptığım araştırmalarım içi boşa uğraştığımı,valilerle belediye reislerinin hayatları bizleri alakadar etmez diye bazı kimseler tarafından bana ima yolu ile yada alay ettiler boş bir çalışma diyenler,bu çalışmaların benzerlerini yapamamakla beraber buna sonraki yıllarda bu bilgilere benzer çalışmaların içerisine girdiler.

            Bu ilk çalışmam 1997 adlı kitabımda yayınlandı. Bu çalışmamda daha da geliştirmek istediysem de araştırma vaktim olmadığında geliştiremedim. Sadece bu CD de Çorum Hakimiyet Gazetesinin verdiği resimlerle Çorum’da görev yapan valilerin  hayatlarını zenginleştirdim.

            Çorum idari yönden,bazı devletlere baş şehirlik yapmış <1> sonraki devirlerde Satarap’larca <2>,valilerce <3>,emirlerce<4>, sancak beyleri,kadı,mutasarrıf <5> ve valilerle<6> idare edilmiştir.

            Bu araştırmamda;çeşitli kaynaklardan faydalanarak Hicri 1240 tarihine kadar inebildim. Bu çalışmam başka araştırmacılara kaynak veya örnek olur temennisindeyim.

            Kaynakçamın temelini rahmetli Noter İhsan Sabuncuoğlu’nun hazırladığı “Çorum >Tarihine Ait Derlemelerim”,Salnameler (yıllık),Şeriye Sicili ve Vilayet Dokümantasyon salonunda bulunan Mutasarrıf ve Vali resimlerinin altlarındaki bilgilerden edindim.

            1997 tarihinde “Çorum 1997” adlı çalışmamda önsözü de bulunan Sayın Valimiz  bu bölüm için tarafıma “Bu bilgiler bize çok lazım oluyor,nereden buldun diyince;efendim her hafta girdiğiniz salonda bulunan resimlerin altından” demiştim de gülüşmüştük.

            Aşağıda resimleri de bulunan bizi idare edenlerin hayatını sizlere sunuyorum.

SEYİD SAİD:

Sivas,Çorum,Divriği sancaklarının Mutasarrıfı olarak isminin geçtiğini İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir

AHMET PAŞA:

           Hicri 1240-1243 tarihleri arasında Sancak Mutasarrıfı olarak Çorum’da bulunduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

MEHMET PAŞA:

          Hicri 1243 tarihinde Sivas Valisi Mehmet Paşaya Çorum sancağı mutasarrıflığı ihale olunduğu bilirtilmektedir. Şeriye Sicili 88. sayfa İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

YUSUF:

Hicri 1245 tarihinde Çorum Mutasarrıfı isminin Yusuf olduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

MEHMET RÜŞTÜ PAŞA:

         Hicri 1245 tarihinde Çorum sancağı,Trabzon Valisi ve Diyarbakır ve Rıtka Valisi ve aynı zamanda Muş Sancağı Mutasarrıfı Sadri sabık Mehmet Paşaya tevci olunuyor. İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

OSMAN PAŞA:

          Hicri 1248 tarihinde,Trabzon Valisi ve Canik Mutasarrıfı,Osman Paşaya;Sivas Eyaleti,Amasya ve Diyarbakır Sancaklarına ilaveten Çorum Sancağı da tevdi olunduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

ESAD PAŞA:

            Hicri 1256 tarihinde,Sivas Müşiri Esat Paşaya Çorum Sancağı tevdi olunduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

İSMET PAŞA:

Hicri 1259 tarihinde Ankara,Çankırı ve Çorum Sancakları tedvi olunduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

AKİF PAŞA:

Hicri 1270 Amasya ve Çorum Sancakları Mutasarrıfı Salih Paşaya tahvili. İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

Salih PAŞA HİCRİ 1270:

         Amasya ve Çorum Sancakları Mutasarrıfı Salih Paşanın tahvili. İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.

MAHMUT BEY:

             Hicri1307  senesine ait salnameden: Ankara vilayetine ait Çorum kazası Kaymakamı Mahmut Bey bilgisi bulunmaktadır

RÜŞTÜ PAŞA:

Rumi 1310 Çorum tekrar sancak oluyor ve Mutasarrıflığına Rüştü Paşa tayin ediliyor.

AHMET RAŞİT BEY:

            Ankara Vilayeti Hicri 1311 senesine ait salnameden:Çorum Kaymakamı Ahmet Raşit Bey.

 

MAHMUT CELALETTİN

            17 Aralık 1913-23 Aralık 1913

NURETTİN BEY

            23 Aralık 1913-27 Nisan 1915 İhsan Sabuncuoğlu kitabında: Çorum’a telefon santralini kurarak kazalar ve karakollar arası irtibatı temin etmiş,Çorum Parkını ağaçlandırmıştır. Ulu Camii’nin şimdiki kuzey kapısında bir taş mektep bulunmaktaydı. Mutasarrıf Nurettin Bey bu taş mektebi yıktırdı. Şimdiki İstiklal Mektebinin yerinde Süleyman Fevzi Paşa Kütüphanesi bulunuyordu. Kütüphane yıkılarak 1913-1915 tarihleri arasında İstiklal Mektebi yaptırıldı. İstiklal Mektebi o devrin anlayışına göre Sanat Okulu olarak yapılmış,Milli Mücadele yıllarında Öğretmen Mektebi olarak kullanılmış,Cumhuriyetin ilanından sonra ilkokul olarak görevine devam etmiştir. Şimdi yenilenerek 2003 yılında hizmete açılan Çorum Müzesi olan bina Nurettin Bey zamanında boş arsaya Hastane olarak yaptırılmış,Sakarya Savaşı yaralıları bu hastanede tedavi ettirilmiştir. Bu bina yatılı Ziraat Mektebi,Yatılı Sağlık Okulu,Erkek Sanat Okulu ve Ticaret lisesi,Ticaret Lisesi yeni binasına taşınınca tekrar Erkek Sanat Okulu olarak kullanılmış. Bina uzun müddet boş kaldıktan sonra Müze Müdürlüğüne devredilmiş,talihsiz bir yangın geçiren bina tamamen ahşap kısımlarının yanması ile harap hale gelmiş,Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü yenilenmesi için ödenek göndermiş ancak 2003 yılında tamamen yenilenmiş olarak Müze olarak açılmıştır.

            Nurettin Bey;Kaymakçı,Eskiekin,Aliki,Elvançelebi ve Mecitözü kazasını Amasya ilinden alınarak Çorum’a bağlanmasını sağlamış,Ankara vilayetinden de ayrılarak Çorum’un ayrı bir il olması için çaba göstermiş. Çorum Hastanesi için de tıbbi cihazlar alınmasına vesile olmuştur. Çorum’da iken istifa ederek İl yapılacak yerlerin tespiti komisyonunda görev almış,Çorum’un il olması için çok emeği geçmiştir.

GALİP BEY

Çorum 23 Mayıs-3 Ocak 1918 İ. Sabuncuoğlu Galip Bey için; Ermeni tehciri Galip Bey zamanında oldu.Çorum’ da Ermeniler 80 hane kadar bulunmakta idiler. Galip Bey’in tedbirleriyle bu 80 ha ne Ermeni burunları bile kanamadan Suriye’ye gönderilmişlerdir.

FETHİ BEY

28 Ocak l918-15 Ocak 1918 İ. Sabuncuoğlu. Fethi Bey için; Döner koltukta oturur,ıslık çalmasını seven şişman bir zat idi demektedir zamanlarda asker kaçakları ülkenin her tarafında olduğu gibi Çorum’da da bulunmaktaydı. Bir gün odasına girdiğimde karşısında oturan Jandarma komutanı Binbaşıya ”Oğlum memlekette çocuk doğmaz oldu, idare edin şu kaçakları dediğini duymuştum.

SÜLEYMAN BEY

 16 Kasım 1918-5 Nisan 1919 İ Sabuncuoğlu. Süleyman Bey için Gayretli, asayişçi,inzabadçı idi.Balkan harbinden önce taşlıca sancağında önemli işler başarmış olduğu için, Sadrazam Talat Paşa’nın arzusu ile Çorum’a tayin edilmişti .Kördede namıyla maruf seksen kişilik Tunceli Çorum arasında mekik dokuyan çeteyi takip ederek İskilip’in İbik Köyü civarında çeteyi imha etmiştir. Çorum çevresinde asayişi sağlamıştır.

SEMİH FETHİ BEY

6 Nisan 1919 -13 Eyül 1919 İ. Sabuncuoğlu. Semih Fethi bey için;ilk geldiğinde İttihat ve Terakki taraftarlarını ezmek, dağıtmak ve sindirme politikası gütmüştü. Kalemi ve hitabeti yüksekti. Kuvay-i Milli hareketi Semih Fethi Bey zamanında başladı.Havza tamimi,Erzurum Kongresi ile bilgiler Semih Fethi Bey zamanında Çorum’a ulaştı.

ABDURRAHMAN

Çorum 1 KASIM 1919- l3 Mayıs 1920 1973 il yıllığı Çorum’da Mutasarrıf olarak bulunmuştur.

A. CEMAL BARDAKÇI

Çorum 13 Mayıs 1920- 29 Eylül1921 ve 26 Ekim 1929-15 Nisan 1933 Burhaniye doğumludur. 1909 tarihinde Mülkiyeyi bitirdi,Bursa Maiyet Memurluğu, Mihalcik,Kalecik kaymakamlığında bulundu 1920 tarihinde Mustafa Kemal tarafından Çorum Mutasarrıf Vekilliğine gönderildi. 13 Mayıs 1920 -28 Ekim 1929 tarihleri arasında Çorum Mutasarrıf vekili olarak bulundu.İ. Sabuncu oğlu tarafından Cemal Bardakçı için; Halkın ruhuna inmeyi başaran,halka kendisini sevdiren bir şahıstı. Mutasarrıf vekili olarak gelmiş,asıl Mutasarrıf olmuştu. İlk gidişinde sevilerek, sayılarak uğurlandı.İkinci gelişinde Vali unvanı ile Çorum’a geldi. İkinci gelişinde zevkperest yaşamıştır. Beke hamamı kaplıca sefaları başta idi. Anadolu İsyanları adında yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Çorumluların Milli Mücadele günlerindeki hizmet ve gayretlerini nalıncı kesen gibi kendisine mal etmiştir.

BAHA

Çorum 10 Ekim 1921-29 Kasım 1923 Çorum İl Yıllığında, 10 Ekim 1921 -29 Kasım 1923 tarihleri arasında Çorum Vali si olarak görev yaptı.

 

AHMET CEVDET ERTUĞRUL

Çorum 19 Aralık 1923-30 Mayıs 1926 1879 tarihinde Turgutlu Manisa da doğdu. 1903 Mülkiye mezunudur. Sivas Maiyet Memurluğundan sonra çeşitli ilerde Kaymakamlıkta bulundu,1920 Zonguldak Mutasarrıf Vekilliği, Ömerli,Develi Kaymakamlığı, 19 Aralık 1923 - 30 Mayıs 1926 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Ardından Artvin, Kars,Rize Valiliğinde bulundu

İSMAİL ADİL GÜVEN

Çorum 30 Ocak 1928-26 Ekim 1929; 1877 Akka’da doğdu. 1902 Bursa Maiyet Müdürlüğünde ve çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.1918 tarihinden sonra Beyazıt, Çankırı,Bilecik (Ertuğrul) sancakları mutasarrıflığı 1928 2.sınıf Mülkiye Müfettişliği, Kastamonu,Çankırı ve Ordu Valiliği,30 Ocak 1928 - 26 Ekim 1929 tarihleri arasında Çorum Vali’ si olarak görev yaptı. 26 Mart 1943 tarihinde vefat etti.

ARİF HİKMET AYKAÇ

Çorum 2 Mayıs 1933-31 Mayıs 1935  Mayıs 1933 -31 Mayıs 1935 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İ.Sabuncucğlu,Arif Hikmet için;hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe değiştirildiği kanununun ilk uygulama haftası Cuma günü kalp sektesinden ölmüştü. Cenazesi ertesi gün kaldırılarak Ulu mezarın doruk kısmına defin edildi. Bildiğim Çorum’a yaptığı en önemli işi, Çorum Sungurlu arasında Yılgınözünde eski şosede kargır bir köprüye önem vererek yaptırmış olmasıdır.

O. ZİYA TEKELİ

Çorum 14 Mart 1936-19 Temmuz 1937  1309 tarihinde Hukuk 332 mezunudur, Pavli Mülkiye Müdürü, Tefenni,Nazilli Kaymalığı,Aydın,Niğde,Kocaeli,Afyon ve 14 Mart 1936 -19 Temmuz 1937 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı. İ. Sabuncuoğlu  O. Ziya Tekeli için;Orta boylu gayretli bir adamdı.Çorum Ankara arası,Yozgat Yerköy üzerinden gidiliyordu. Tekeli gelir gelmez gayrete geçti. Sungurlu Çerikli arası yolu ve menfezleri yaptırdı. Çorum Çerikli arası yolu açmış oldu.

M. SÜREYYA YURDAKUL

Çorum 23 Temmuz 1937-24 Kasım 1938> 1920 tarihinde İstanbul’da doğdu.Mekteb-i Harbiye mezunudur. Ordunun çeşitli kademelerinde çalıştı.1927 tarihinden sonra, Sinop, Çanakkale, Burdur ve 23 Temmuz 1937-24 Kasım 1938 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı. İ.Sabuncu, Süreyya Yurdakul için: Aslan Albay Mütekaidi (Emeklisi) idi. Hem Vali ve hem o zamanki tek parti olan CH Partisi Vilayet Başkanı idi,her kuvvet elinde demekti.Çorumlu Dergisini çıkartanlara taktirname vermişti.

 

 SALİH RIZA KILIÇ

12 Aralık 1938-21 Ocak 1939;1899 tarihinde İstanbul’da doğdu.Hukuk Fakültesi mezunudur.1916 tarihinde Topçu Jandarma Subayı olarak göreve başladı. Muhtelif kıtalarda hizmet gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu.12 Aralık 1938-21 Ocak 1939 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı, Sinop, Kırklareli Valiliklerinde bulundu.İ.Sabuncuoğlu Salih Kılıç için;Genç görünüşlü centilmen bir zat idi.Çorum için önemli bir işe başlamış sonunu getirememişti,Melik Gazi semtinden gelen sel,yatağı saat kulesi yanından geçerdi. Mürsel vadisinden gelen sel ise eski Vali konağı olan şimdiki Zafer İlkokulunun yanından geçip, şimdi açık otopark olan ekin pazarı olan yeri basardı.Sıklık deresi selleri ise, Cezaevi önünden geçerek giderdi.Yağışlı mevsimlerde Çorum’u her gün sel basardı.Vali bu sel derdine Vilayet ve Belediye çapında çalışarak çare bulma çalıştı. Sel sularının akacağı kanal için girişimleri halkın şikayetleri yüzünden yapılamadı.Vali Çorum’a parlak geldi sönük gitti

MUZAFFER AKALIN

Çorum 2 Mayıs 1941-26 E 1943 1318 tarihinde Osmaniye’de doğdu.1922 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesin den mezun oldu.Çeşitli yerlerde Nahiye Müdürlüğü, Kaymakamlık,Mülkiye Müfettişliği yaptı.2 Mayıs 1941 -26 Eylül 1943 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yaptı. 1946 tarihinde Kastamonu Millet Vekili oldu. İ. Sabuncuoğlu Muzaffer Akalın için; Tam bir kanun ve nizam adamı idi. İkinci Cihan Harbi’nin heyecanlı ve yokluk devri idi. Ekmek gaz yağı,kaput bezi ve emsali mallar vesikaya tabii tutulmuştu. Vali Muzaffer Akalın’dan ekmek vesikası istedim. Noterler gayri mahdut varidat sahipleridir. mahdut geliri olanlardan başkasına ekmek vesikası veremem diyerek talebimi ret etti.1946 tarihinde, Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürü olan Vali’yi makamında ziyarete gittik.

 

SAHİP ÖRGE

Çorum 27 Eylül 1943-25 Kasım 1946;1310 tarihin de İstanbul Üsküdar’da doğdu.1330 Mülkiye mezunudur. Ünye, Fatsa,Nizip kaymakamlıkları,Mülkiye Müfettişliği;Kütahya,Antalya,İçel,27 Eylül 1943-25 Kasım 1946 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Çankırı Valisi olarak Çorumdan ayrıldı.İ.Sabuncuoğlu. Sahip Örge için;50 yıl içerisinde gelmiş geçmiş Vali’lerin en kıymetli ve gayretlilerinden birisidir. Bir çok ticari malın satış fiyatlarının tespiti Vilayet makamına aitti. Fiyatların tayinini Çorum’un hayrına kullanmış, Çorum’u kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğini kurmuş,bu dernek kanalıyla Çorum’un imarına ve sokakların parkelenmesini sağlamış, Alpagut,Dodurga Linyit işletmelerinin daha verimli hale getirmiş, Kızılırmak üzerine ahşap Dodurga köprüsü yaptırmış,Çorum tarafında bulunan Dedesi Köylerini İskilip Kazasından alıp Çorum Merkez Kazaya bağlanmasını sağlamıştır. 25 Kasım 1946 tarihinde Çankırı Valisi olarak Çorum’dan ayrılmıştır.

NİYAZİ MERGEN

Çorum 30 Kasım 1947-11 Temmuz 1949 :1303 tarihinde Serez’de doğdu.1327 Tarihinde Mülkiyeden mezun oldu. Nahiye Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Mülkiye Müfettişliğinde bulundu. Edirne ,Gümüşhane Ağrı,Niğde ve 30 Kasım 1947 -17 Temmuz1949 tarihleri arasında Çorum Vali olarak görev yaptı. İ. Sabuncuoğlu; Masa adamı olmaktan ziyade, iş adamı idi Şimdiki Vali evini bu zat yaptırdı.(2002’te yeniden yapıldı) Bir gece olsun içinde istirahat kendisine nasip olmadı.Önemli bir hizmeti de eski Hükümet Konağı maili inhidam’dır diyerek yıktırmasıdır Çorum’ dan 17 Temmuz 1949 tarihinde ayrıldı.

RECAİ TÜRELİ

Çorum 6 Ağustos 1949-24 Haziran 1950 1327 tarihinde Yanya da doğdu.l 929 tarihinde Mülkiyeden mezun oldu. İstanbul Maiyet Memurluğu,Uluborlu,Çapakçur,Silifke.Sarıyer Kaymakamlığı, Mülkiye Müfettişliğinde bulundu.Çankırı ,Maraş Erzincan ve 6 Ağustos 1949-24 Haziran 1950 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

RAŞİT  DEMİRTAŞ

Çorum 26 Temmuz 1950-3 Ocak 1951 1318 tarihinde Gerede’de doğdu.1927 tarihinde Mülkiyeden mezun oldu. İzmir Maiyet Memurluğu,Datça,Fethiye,Şemdinli,Sarıhan Kaymakamlığında bulundu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü. Mülkiye Müfettişliği, Niğde,Kayseri,Elazığ  ve 2 Temmuz 1950- 3 Ocak 1951 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.

EŞREF ERKUT

Çorum 14 Mayıs 1951-3 Ocak 1953;1322 tarihin ıls Edirne’de doğdu.1930 tarihinde Mülkiyeden mezun oldu Heybeli Ada Nahiye Müdürlüğü,Çivril,Mudanya,Bafra,Malkara,Adalar,Ödemiş kaymakamlığında bulundu. 14 Mayıs1951- 3 Ocak 1953 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İ. Sabuncuoğlu, Eşref Erkut için Vilayet binası yıkık olduğundan, şimdiki Belediye binasında Vali Makamı bulunuyordu. Eşref Erkut döneminde yeni Vilayet binası yeri tespit için eski yerinde yapılması tezini savunanlar olmuş, Eşref Erkut ve bazı hemşerilerimizin  Vilayet binasının şimdiki yerinde yapılmasının uygun olacağı tezi savunulmuştu. Reisi Cumhur Celal BAYAR’ın Çorum ziyaretinde konusu açılmış BAYAR’ın şimdiki Vilayet binasının yerinde yapılmasının uygun olacağını söylemesi üzerine Vilayet binası buraya yapılması kararı alınmıştı.3 Ocak 1953 tarihinde Çorum’dan ayrıldı.

 RÜŞTÜ ÜLKEN

26 Haziran 1953-29 Temmuz 1957;1307 tahinde Fitorina’da doğdu.1937 tarihinde Hukuk Fakültesinden mezun oldu İzmir 5. İskan Müdürlüğü Tevfiz Katipliği, İzmir 5.sevk ve iaşe Memurluğu,İskan Müdürlüğü vekaleti,Çal,Tire,Fatih kaymakamlığı,26 Haziran 1953-29 Temmuz 1957 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İ.Sabuncuoğlu,Rüştü Ülgen için;Eski tabire göre alim,yeni tabire göre bilgin bir adam idi. Fakat mutedil tabiatlı idi hitabet ve yazısı güzeldi. En mühim işi olarak, Dodurga Kömür Ocağı İşletmesini satma kararı ve teşebbüsüdür

CEVAT ÇAPANOĞLU

Çorum 31 Temmuz 1957- 9 Haziran 1960 1322 tarihinde Nevrakop’ta doğdu. 1939 Hukuk Fakültesi mezunu Çeşitli Devlet hizmetlerinde bulundu,Eminönü,Hasköy Nahiye Müdürlüğü, Meriç,Muradiye,İmroz Kaymakamlığı ve 3l Temmuz 1957-9 Haziran 1960 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İ.Sabuncuoğlu, Cevat Çapanoğlu için; İstanbul Vali Muavinliğinden Çorum’a geldi. Yapıcı bir adamdı. Gelişinin ertesi günü,o zamanki Tahtalı sokağını Osmancık caddesini bir düzene sokmak için gayrete geçti. Vilayette bulunan Valilik makam odası o geldiğinde 12 metrekarelik bir odaydı. Yanında bulunan intizar odasını kaldırtıp makam odası ile birleştirip teşrif ettirdi,kışla civarındaki,Milli Mücadele Şehitleri abidesini yeniden yaptırdı . Atatürk heykelini parkın içerisinden kaldırtıp Vali konağının önüne getirtti. Park’ın çevresinde bulunan yolları genişletti. 27 Mayıs 1960İhtilalinin  ertesi günü Valilik makamını Askeri Vali’ye bıraktı.

 CELALETTİN ÜNSELİ

Çorum 13 Ekim 1960-7 Haziran 1961;1320 tarihinde Karadeniz Ereğli’sinde doğdu.1932 tarihinde Mülkiyeyi bitirdi Maiyet Memurluğu,Gördes,Karaman,Nazmiye,Çine,Tire Kaymakamlığı yaptı,13 Ekim 1960-7 Haziran 1961 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.

AHMET NAFİZ DEMİRÖZ

Çorum 7 Ocak 1961 -7 Eylül 1982 1930  tarihinde Afyon’da doğdu. l951 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İdari Şube Memurluğu, Konya Maiyet Memurluğu, çeşitli yerlerde Kaymakamlık yaptı, 1963 - 1970 tarihleri arasında Mülkiye Müfettişliği,1971 Rize Valisi, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Muavinliği, Merkez Valiliği 7 Ocak 1981 -7 Eylül 1982 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.VD.M.

 MEHMET VARİNLİ

Çorum 27 Temmuz 1964-29 Nisan 1965  1331 tarihinde Kayseri’de doğdu.1938 tarihinde Mülkiye mezunudur. Çankırı ,Erzurum, Trabzon Maiyet Memurluğu, Dağbaşı Nahiye Müdürlüğü, Karapınar , Tuzluca Kaymakamlığı, 13 Temmuz 1960 -27 Eylül 1960 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. 27 Temmuz 1960- 29 Nisan 1960 tarihleri arasında ikinci sefer Vali olarak bulundu. 27 Mayıs ihtilali döneminde Belediye Başkanlıkları boşaltılarak yerlerine Vali görevlendirilmiştir. İ. Sabuncuoğlu: Mehmet Varinli için; Çorum’a Vali ve Belediye Reisi olarak geldi. Çorum’da mühim imar hamleleri yapmıştır. Kaldığı üç ay zarfında,Saat kulesi meydanındaki ahşap dükkanları kaldırmış ve meydanı genişletmiştir. Osmancık caddesini, Tahtalıdan Sarılık semline kadar yol açtırmıştır. Emiramet semtinde sokak genişletmesi yapmış. Çiftçi Malları Koruma dairsince İmam Hatip in ilerisindeki selleğı üzerine köprü yaptırmalarını emretmiş ve köprü yapılmıştı.Devlet Şurası Azası olarak Ankara’ya alındı.Mefrıııet Varinli’nin Vali olarak Çorum’a ikinci gelişi 2 Temmuz1964 tarihinde olmuştur.

NUSRET BADUNÇ

Çorum 6 Eylül 1965- 21 Ocak 1966.  1920  tarihinde Malkarada doğdu.Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.Çeşitli yörelerde Kaymakamlık Vali Muavinliği yaptı.Bitlis, Bolu, Uşak, Adıyaman, 6 Eylül1965 -21 Ocak 1966 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

CELAL TURGUT GÜVENÇ

Çorum 25 Ekim 1968 -15 Eylül 1970. 1923 tarihinde Diyarbakır’da doğdu - Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Diyarbakır Maiyet Memurluğu,Kaymakam vekilliği, Kaymakamlık, Mülki ye Müfettişliği, Bitlis Valiliği ve 25 Ekim 1968-15 Eylül 1970 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.V.D.M.

CELALETTİN TUFEKÇİ

Çorum 9 Temmuz 1971- 6 Temmuz1973. 1925 tarihinde Van’da doğdu.Siyasal Bilgiler mezunudur. Emniyet teşkilatında çalıştı. Kocaeli Maiyet Memurluğu, Kaymakam Vekilliği, Kaymakamlık, Mülki Müfettiş, Giresun,Çanakkale ve 9 Temmuz 1971 -6 Temmuz 1973 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.V.D.M

 ZİYA ÇOKER

Çorum 7 Temmuz 1973 - 8 Ağustos 1974 .1923 tarihinde Sivas’ta doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.Çorum Maiyet Memurluğu ve çeşitli yerlerde Kaymakam Vekilliği,1955-1958 tarihleri arasında Etibank’ta çalıştı. 1958 tarihinde Mülkiye Müfettişi oldu, 7 Temmuz 1973- 8 Ağustos 1974 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Çorum’dan Bakanlık kadrosuna tayin oldu.

1973 Çorum İl Yıllığında, 7 Temmuz 1973 tarihinde Çorum’da Vali olarak göreve başlayan Ziya Çoker,1923 tarihinde babasının memuriyette bulunduğu Sivas’ta doğdu İlkokulu İstanbul’da bitirdi.Haydarpaşa Lisesine devam etti, Balıkesir Lisesinden mezun oldu,1947 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İstanbul,Aydın ve Çorum Maiyet Memurluğunda ,Kulp, Viranşehir, Denk ve Maden Kaymakamlıklarını yaptı. 1958 tarihinde Mülkiye Müfettişi oldu. 1961 tarihinde A.B. Devletlerinde üç ay İngiltere’de bir yıl mesleki tetkiklerde bulundu.1961 -1963 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.1967 tarihinde İçişleri hizmet ve teşkilatını yenileme projesini Müdür olarak yönetti. 1970 tarihinde İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü yaptı. 12 Mart 1971 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla teşkil edilen İdari Reform Danışma kurul üyeliğine .1971 tarihi sonlarında İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcılığında bulundu .Genel İdare ve Mahalli İdarelerle ilgili çeşitli basılmış eserleri bulunmaktadır.

CEMİL  POLATSOY (Vekil)

Çorum 1974-1975.  1974 -1975 tarihleri arasında Çorum Vali’liğinde bulundu.V.D.M

ERTUĞRUL SÜER

Çorum 16 Şubat 1974 - 29 Temmuz 1975 / 17 Ocak 1977- 17 Şubat 1979  1332 tarihinde Niğde’de doğdu 1939 tarihinde Siyasal Bilgiler Okulu mezunudur. 1936 tarihinde Devlet Memurluğuna girdi. Perşembe Nahiye Müdürlüğü, Datça, Borçka Kaymakamlık yaptı.16 Şubat 1974-29 Temmuz 1975 tarihlerinde birinci defa, 17 Ocak 1977- 17 Şubat 1979 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.V.D.M

ADİL AKTAN

Çorum 29 Temmuz 1977- 25 Ekim 1979. 1918 tarihinde Antep’te doğdu. Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Malatya Maiyet Memurluğu,Kaymakamlık,Mülki Müfettişliğinde bulundu. Rize, Yozgat 29 Temmuz 1977-25 Ekim 1979 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. 1977-1979 tarihinde Çorum’dan ayrıldı V.D.M

Rafet ÜCELLİ

Çorum 1 Aralık1979 -1 Haziran 1980;1932 tarihin de Balıkesir’de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Balıkesir Maiyet Memurluğu, Bigadiç,Konya Ereğlisi,Bozkır, Kaymakam vekilliği, Sarız, Sultanhisar, Doğubeyazıt Kaymakamlığı,Muş Vali Muavinliği, Mülkiye Müfettişliği, Kütahya VaIisi 9 Aralık1979- 1 Haziran 1980 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.V.D.M.

 YÜKSEL ÇAVUŞOGLU

Çorum 1 Haziran 1980 - Eylül 1980.  Muğla Urla Karabören köyünde doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.Muğla Maiyet Memurluğu, Kaymakamlık,Özlük İşleri Genel Müdürlüğü,1 Haziran 1980-10 Eylül 1980 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.V.D.M.

DURSUN TOPRAK

Çorum 3 Eylül 1980 - 2 Ocak 1981.1932 tarihinde Sarıkamış’ta doğdu. 1951 Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1955 tarihinde Kayseri Maiyet Memurluğu, Refaiye Bucak Müdürlüğü,Tomarza, Develi,Sarız Kaymakam Vekilliği, Keçiborlu, Yahyalı, Kemaliye,Pınarbaşı, Karataş, Of,Gölpazarı,Kızılcahamam Kaymakamlığı, 3 Eylül1980 - 2 Ocak 1981 Çorum Valisi olarak görev yaptı.V.D.M

AHMET ÖZER

Çorum 1982- 1984.1935 tarihinde Ordu’da doğdu,1958 tarihi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Çeşme İlçe Kaymalığı, Mülkiye Müfettişliği, Elazığ Valiliği, Müsteşar Yardımcılığı,Bingöl Valiliği,1970 TODAİ Eden mezun oldu. 13 Eylül 1982 4 Şubat 1984 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.VDM.

FİKRET KOÇAK

Çorum 4 Şubat 1984 - Aralık 1985. 1925 tarihin de Artvin Yusufeli’nde doğdu 1950 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakülteni bitirdi. Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık, Manisa Vali Yardımcılığı, Sivas,Gaziantep,4 Şubat 1984 -17 Aralık 1985 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.Bu tarihte Merkez Vali’si olarak atandı.V.D.M

ADNAN DARENDERLİLER

Çorum22 Aralık 1986-12 Ağustos 1988. 1929 tarihinde Amasya’da doğdu. 1953 tarihin de Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli ilçe Kaymakamlığı, Ağrı Valiliği, Özlük İşleri Genel Müdürlüğü,Merkez Valiliği,Bolu,Kahramanmaraş, 22 Aralık 1986 -12 Ağustos 1988 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Van’ Vali olarak atanmıştır.V.D.M.

 ŞEVKET  EKİNCİ

Çorum 15 Ağustos 1988 - 17 Şubat 1992 . 1939 Burdur Tefenni’de doğdu. 1986 Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli İlçelerde Kaymakamlık yaptı. Personel Genel Müdür Yardımcılığı Konya ve İzmir Vali Yardımcılığı, Ağrı, 15 Ağustos 1988 -17 Şubat 1992 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Merkez Valisi olarak atamıştır.VD.M

 

MUSTAFA YILDIRIM

Çorum 21 Şubat 1992-  21 Şubat 1992 tarihleri arasında Çorum’da Vali olarak göreve başlayan Mustafa Yıldırım,1945 tarihinde Artvin Ardanuç ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Ardanuç’ta tamamladı. Liseyi Yatılı olarak Kars’ta bitiri. 1963  tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1967 tarihinde mezun oldu. 1967 tarihin de Artvin’de Kaymakamlık stajına başladı. Meydancık Bucak Müdürlüğü ve Şavşat kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1969 tarihinde Ulus kaymakamı olarak görevine devam etti. 1972 tarihinde Eruh Kaymakamlığında bulundu. l976 tarilıinde Yedek Subay olarak askerlik yaptı. 1976-1980 tarihleri arasında Asaleten Sultanhisar Kaymakamlığı döneminde Söke ve Sultanhisar Kaymakamlıklarını vekaleten yürüttü. 1980 tarihi başlarında Elbistan Kaymakamlığı ve 2 yıl kadar Belediye Başkanlığı görevini ifa etti. 1981 tarihinde Federal Almanya’ya inceleme için gönderildi. Ağustos 1982 tarihinde Kızılcahamam Kaymakamlığını,23 Eylül 1983 tarihinde Alaşelıir Kaymakam olarak atandı. 25 Aralık1986 tarihinde Bitlis Vali’si oldu. 17Ağustos 1988  tarihinde Kırşehir’e Vali olarak atandı 1989 tarihinde A B Devletlerine bir aylık ziyarette bulundu .1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine inceleme gezisinde bulundu. 21 Şubat 1992 tarihinde Çorum Vali’si olarak atandı

ATIL ÜZELGÜN

            28 Ekim 1997 Şubat 2003 tarihinde Balıkesir Valiliğine atanmıştır
           1946 tarihinde Adana’da doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 1964 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ne girerek 1968 tarihinde mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığında göreve başlayarak Kaymakamlık stajını Adana’da tamamladı..
29 Ekim 1970’de Vezirköprü Kaymakamlığına atanmış,askerlik görevini Nisan 1972-Ekim 1973 tarihleri arasında İstanbul ve Erzincan’da Yedek Subay olarak yapmıştır.
1973 tarihinde Öğretmen E. Zeren Üzelgün ile evlenmiştir.
Ekim 1973 tarihinden Ağustos 1976 tarihine kadar Elazığ Sivrice Kaymakamlığında bulunmuştur.
1976 Tarihinde İlimiz Ortaköy İlçesine Kaymakam olarak atanmıştır.   
1979 Tarihi Ağustos ayında İç İşleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanarak 1993 tarihine kadar bu görevde bulunmuştur.
18 Nisan 1993 tarihinde Tunceli’ye Vali olmuş,28 Ekim 1997 tarihine kadar bu görevde kalmıştır.
28 Ekim 1997 tarihinde Çorum valiliğine atanmış, Şubat 2003 tarihinde Balıkesir Valiliğine atanmıştır.
Atıl Üzelgün iki çocuk sahibidir.
Mahalli İdareler konusunda çalışma yapmak üzere yurt dışına da gitmiş bulunan Atıl Üzelgün’ün Mahalli İdareler üzerine İçişleri Bakanlığınca bastırılmış araştırmaları bulunmaktadır.

ERHAN TANJU

            18 Şubat 2003 tarihinde de Çorum valiliğine atandı. 18 Eylül 2004 tarihinde Çorum Valilğinde Amasya Valiliğine tayin oldu.

            1948 tarihinde Mersin’de doğdu. 1966 tarihinde Mersin Tevfik Gür Lisesini bitirdi. 1970 Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev aldı.
            1973-1974 tarihleri arasında TRT Yurt Dışı Yayınlar Dairesinde çalıştı. 1974 tarihinde aydın Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırası ile: Artova,Kumluca,Safranbolu ve Sincan ilçelerinde Kaymakam Vekilliği,daha sonra da Yeşilhisar,Arapkir,Şiran ve Nallıhan Kaymakamlıklarında bulundu.
            1984 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine,1988 Tarihinde Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. Bu görevi yürütürken 1991 tarihinde Gaziantep Valiliğini,1992 tarihinde Merkez Valiliğine,1996 Burdur Valiliğine,1997 Kasım ayında Merkez Valiliğine,1998 tarihinde Giresun Valiliğine,2000 tarihinde Gaziantep Valiliğine ve 18 Şubat 2003 tarihinde de Çorum valiliğine atandı.
            Yönetim Mevzuatı isimli bir kitabı yayınlanmıştır. Erhan Tanju evli ve iki çocuk sahibidir. 18 Eylül 2004 tarihinde Çorum Valilğinde Amasya Valiliğine tayin oldu.

HÜSEYİN POROY

1949 yılında Samsun’da doğdu. İlkokulu Samsun Gazi Osman Paşa İlkokulunda, ortaokulu yine Samsun 19 Mayıs Lisesi orta kısımda, liseyi gene Samsun 19 mayıs Lisesinde, üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirdi. Kaymakamlık sınavına girdi. Onu kazandı ve kaymakam oldu.
Görev yaptığı yerler, kaymakamlık stajı Mersin,  bir yıl kaymakam vekilliği Sakarya ili Kaynarca ilçesi, kısa bir süre kaymakamlık görevi yaptığı Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi.
Sonra askere gitti. Askerlik dönüşü Yozgat Sarıkaya’da kaymakamlık yaptı. Buradan Elazığ ili Karakoçan ilçesine, Artvin vali yardımcılığından sonra bir yıl Amerika staja gitti.
Balıkesir ili Susurluk ilçesi kaymakamlığı,Gaziantep Şehitkamil ilçesi kaymakamlığı,İzmir Vali Yardımcılığı ile İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.  Amasya valisi iken Çorum Valisi olarak atandı.20 Eylül 2004 Tarihinde Çorum'da göreve başladı. 16 Mart 2007 tarihinde Danıştay Üyeliğine başlamak üzere görevden ayrıldı.

MUSTAFA TOPRAK

               1964 Erzincan doğumlu. İlk, orta, lise öğrenimini Erzincan’da tamamladı. 1982’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi, İktisat Bölümü’nden 1986’da mezun oldu. 1987’de kaymakam adayı olarak mesleğe adımını attı. Mersin’de kaymakam adayı oldu. 1988-1989 tarihleri arasında İngiltere'de dil eğitimi için bulundu. ve Kütahya Emet’te kaymakam vekili olarak görev yaptı, bir yıl İngiltere’de bulundu. 1990-92 yılında Kayseri’nin İncesu ilçesine kaymakam oldu. 1992-94 Ağrı Taşlıçay, 1994-97 Bitlis Ahlat kaymakamlıklarından sonra 1997-2001 yılları arasında Rize Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. 2001’de Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı. Daha sonra Başmüfettiş oldu. 2003 yılı Mart ayında Turizm Bakanlığında danışman, 2 yıla yakın bir süreyle Sosyal Hizmetler, Aile, Kadın ve Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakanlını Başdanışmanı oldu. 2005 yılı Şubat ayından beri İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri iken  05/03/2007 Tarih ve 2007/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Çorum Valiliğine atandı. 23/03/2007 tarihinden bu yana Çorum Valiliği görevinde olup, Avukat Selime TOPRAK ile evli ve iki kızı bulunmaktadır. 6 Mart 2007 tarihinde göreve başladı. 2010 tarihinde

NURULLAH ÇAKIR

1964 Yılı, Simav (Kütahya) doğumlu olan Çakır, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kaymakamlık sınavını kazanarak (1989) Denizli kaymakam adayı olarak göreve başlayan Çakır,1(bir) yılı İngiltere’de olmak üzere 3 (üç) yıllık staj döneminin ardından sırasıyla; Çeltik (Konya) Kaymakamlığı, Ovacık (Karabük) Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Çatalzeytin (Kastamonu) Kaymakamlığı, Kastamonu Vali Yardımcılığı, Doğubayazıt  (Ağrı) Kaymakamlığı, Kaş Kaymakamlığı (Antalya), İstanbul Vali Yardımcılığı, Kastamonu Valiliği ve Karabük Valiliği görevlerinde bulundu. 31 Mayıs 2010tarihinde göreve başlamış ve14/02/2012 tarihinde görevden ayrılmıştır

Doğubayazıt kaymakamlığı döneminde gerçekleştirdiği projelerle (Kız Çocuklarının Okullaşması, Dezavantajlı Guruplara Yönelik Çalışmalar, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası, Devlet-Vatandaş İşbirliğinde Altyapı Çalışmaları, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar) Türk İdareciler Derneği’nce Meslek Başarı Ödülü’ne (2005) layık görüldü. Ayrıca yerelde yaşam kalitesini yükselten bu örnek çalışmalara ilişkin Bakanlar kuruluna birifing sundu.

2005 - 2007 Tarihleri arasında Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü görevinde bulundu. Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Akademisi Danışma Kurulu üyesi olan Vali ÇAKIR; alanında ilk kez organize edilen “Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt“ (2004),”Kastamonu Ahşap Heykel Sempozyumu”(2007),”Karabük Metal Heykel Sempozyumu”(2009)  ile “Safranbolu Saat Kulesi ve Zamanölçerler Sempozyumu”(2010) gibi akademik organizasyonlara öncülük etmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Vali ÇAKIR, İngilizce bilmektedir.

 

 

SABRİ BAŞKÖY

    1964 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

    1989 yılında avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosundan ruhsatnamesini aldı.

    1989’da Trabzon Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı ve bu dönemde İçişleri Bakanlığınca inceleme ve eğitim amacıyla bir yıl süreyle İngiltere'ye gönderildi.

            1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bilim Dalında "Türk Hukukunda Memurların Yargılanması" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

            1994 yılında Adalet Bakanlığından Noterlik Belgesini aldı.

            Staj döneminde Kaymakam Vekili olarak Arhavi ve Kavak ilçelerinde çalıştı.

            Adaylıktan sonra sırasıyla; Çankırı-Atkaracalar, Kastamonu-Şenpazar, Iğdır-Karakoyunlu, Mardin-Yeşilli ve Nusaybin (vekaleten) ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçelerinde Kaymakam olarak çalıştı ve ardından Yozgat Vali Yardımcısı, Tokat Erbaa Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

            Yozgat Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulunda dört dönem Personel Yönetimi ve Kamu Yönetimi derslerine öğretim görevlisi olarak girdi.

            İnsan Hakları, Mülki İdare Amirleri Kamu Diplomasisi, Sınır İl ve İlçeler (Sınır Mevzuatı), Mülki İdare Amirleri Genel Konular, Seferberlik ve Savaş Halinde Mülki İdare Amirleri Hizmetleri, Acil Durum Kamp Yönetimi, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Mülki İdare Amirleri Semineri, İnsan Hakları Bağlamında Mülki İdare Amirleri Kolluk Denetim ve Gözetim Kapasitesinin Arttırılması, Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi, Nezarethanelerin Denetimi, Avrupa İnsan Hakları Standartları, Terörle Mücadele ve İfade Özgürlüğü seminerlerinden sertifika aldı. Milli Güvenlik Akademisi 57. dönem mezunudur.

            Yaptığı hizmetlerin anısına;

            1-Nusaybin Belediye Meclisinin Fahri Hemşehrilik Beratı (1997),

            2-Nusaybin Belediye Meclisinin Caddeye Ad Verme Sertifikası (1997),

            3-Ceylanpınar Belediye Meclisinin Fahri Hemşehrilik Beratı (1999),

            4-Ceylanpınar Belediye Meclisinin Caddeye Ad Verme Sertifikası (1999),

             5-Erbaa Belediyesinin Fahri Hemşehrilik Beratı (2008),

            6-Erbaa Belediye Meclisinin Kent Parkına İsim Verilmesi Sertifikası (2008),

            ile onurlandırıldı.

            Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Vakfı, Ulusal İnovasyon Girişimi, Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilciliği ve Dünya Gazetesi işbirliği ile 23, 24 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve 131 projenin yarıştığı “Katılımcı Yerel Kalkınmada İyi Örnekler Konferansında”, Erbaa Kaymakamı Sabri BAŞKÖY’ün sunumunu yaptığı "Erbaa Yatırım Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma Projesi”; kalkınmaya yönelik, katılımcı bir anlayışla sürdürülen iyi örnek olarak belirlenip, “Başarı Ödülü” ile ödüllendirildi.

            Meslek yaşamında bu zamana kadar, başarılı çalışmalarından dolayı, Amirleri tarafından onyedi kez takdirname ve teşekkürname verilmek suretiyle taltif edildi.

            Türk İdare Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi ve Gümrük Dünyası dergilerinde yayınlanmış, yönetim ve hukuk alanlarında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

            Bunlardan başka;

            a) "Açıklamalı-Örnekli-İçtihatlı (4483 Sayılı) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması",

            b) "Açıklamalı-İçtihatlı Sınır Anlaşmazlıkları-Mülki Ayrılma ve Birleşmeler-Köy Kurulması, Kaldırılması ve İsimlerinin Değiştirilmesi-Belediye Kurulması ve İsimlerinin Değiştirilmesi-Mahalle Kurulması ve İsimlerinin Değiştirilmesi İşlemleri",

            c) "(Sistematik ve Kronolojik Olarak Düzenlenmiş) Memurlar ile İlgili Danıştay Kararları",

            d) "(Sistematik ve Kronolojik Olarak Düzenlenmiş) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulanması ile ilgili Danıştay Kararları”

            adlı yayınlanmış dört kitabı vardır.

            Birinci Sınıf Mülki İdare Amiridir ve halen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

            İyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli ve iki çocuk babasıdır. 3 Ağustos 2012 Çorum Valisi olarak atandı. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile Merkez valisi oldu.

 

 

 

Ahmet KARA
Merkez Valisi Ahmet Kara, 15 Eylül 2014 tarihli ve 2014/6780 sayılı Kararname gereğince Çorum Valiliğine atandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Edirne İl Maiyet memurluğu, Sarıgöl, Uludere, Kurucaşile kaymakam vekillikleri, Akdağmadeni kaymakamlığı ve belediye başkanlığı, Adıyaman İl Hukuk İşleri Müdürlüğü, Hınıs, Çal kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye Başmüfettişliği, Başbakanlık Başmüşavirliği, vekaleten Müsteşar Yardımcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 11 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Merkez Vali olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile merkeze atanmıştır. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile Çorum valiliğine atandı.

 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR
 
Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM
 Hukuka, Yasalara, Telif  ve Kişilik Haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

1