DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

 

İÇİNDEKİLER
Mahmut Selim GÜRSEL TAKDİM
Hayat Hikayesi
ÇORUM TARİHİ İÇİN KAYNAKÇA

 

1

 
 
 
 
Çalışma TELİF ESERİDİR izin almadan kullanmayınız!
Hazırlayan Mahmut Selim GÜRSEL
corumlu2000@gmail.com
Sitemiz ve yazarlarımız;hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

 01

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KİTAP ismi  Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

TAKDİM           

Bir kitabın doğması, o kitabı yazmaya kalkan kişinin amacına ve bilgi birikimine göre değerlendirilmesi uygun olarak görülmelidir.

            Elinizde bulunan bu çalışmanın sizlere ulaşması için günlerini veren bu çabası için şükranlarımı sunarken, bu çalışmada da benim ufacık bir katkımın da bulunması beni bahtiyar etmiştir.

            Bu çalışma ile sizlerde bazı bilgileri edinmiş ve faydalanmış olarak uzun yılların birikimlerinden aydınlanacağınızı göreceksiniz.

            Bilgi; yazılmadıkça kaybolmaya açık birikimlerdir. Her insan bir kitaptır; onu okumamız gereklidir.

            Tanımadığımız ve anlamadığımız kişiler hakkında nasıl kararlar veremezsek; bir çalışmayı da incelemeden, okumadan karar veremeyiz. 

Mahmut Selim GÜRSEL  

BU ÇALIŞMA TELİF ESERİDİR İZİN ALMADAN KULLANMAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

 02

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

Mahmut Selim GÜRSEL
GÜRSEL YAYINEVİ ve ÇORUMLU DERGİSİ SAHİBİ
 
1947 tarihinde babamın subay olarak bulunduğu Erzurum'da bir at arabasında doğum evine giderken doğmuşum. Babam  Eminsu Ali Rıza Gürsel, annem ise Fahriye hanımefendi idi. 
İlkokula İskenderun'da başladım. Ankara' da bitirdim. Ankara Yenimahalle Orta okulunun birinci  sömestrsinde  babamın  emekli olmasından dolayı 1960 yılında Çorum'a gelince Atatürk Ortaokuluna devam ettim. Babamın "oku da oğlum ceketimi satar seni  okuturum" diyerek bana yaptığı nasihatleri ters tepki  yaptı. İlkokul sıralarında okuyarak pilot olmanın düşlerini kurardım. Bu hayalim gerçekleşmedi. Babamın baskısı karşısında babama okumuyorum diyerek okulu birinci sınıfta bıraktım. Marangoz çırağı olarak Azmi Başar ustanın yanına girdim.  Askere gidene kadar ustanın yanında çalıştım. 1967 tarihin de askerlik dönüşü, 28 Mart 1969 Ankara  Emniyet   Müdürlüğüne teknisyen  olarak göreve  başladım.  Ortaokulu dışarıdan 2 yılda bitirdim 09 Ekim 1972  tarihinde polis memuru olarak Ankara'da altıncı şube ve kara kollarda çalıştım. 16 Eylül  1973  tarihinde  Selma (Kurşuncu) Hanımefendi ile evlendim.  10 Temmuz 1978 yılında ayında naklen Çorum İl Halk Kütüphanesine Memur olarak geçtim.  Dışarıdan  Çorum Ticaret Lisesini iki yılda bitirdim. Kendi kendime Osmanlıcayı öğrenmeye uğraştım, Hat sanatı ile biraz ilgilendim 150 ye yakın Ser levham var, Çorum Güzel Sanatlar Galerisinde  ve Kütüphane salonlarında bu levhaları sergiledim.  03 Ağustos 1988 tarihinde İl Halk Kütüphanesi Müdür yardımcılığına atandım. 
            1990  tarihinde ilk kitabım olan Dewey Onlu Tasnif isimli kütüphanelerdeki kitapların tasnifi yapılan kitabı 10 yıllık bir araştırma ve çalışma iye "Alfabetik Onlu Tasnif Fihristi (Dewey)" kitap haline getirip Kültür Bakanlığına sundum.   Kitabımdan Türkiye'deki bütün kütüphanelere dağıtılmak  üzere 1000 adet satın aldılar.
Marangozluk,oymacılık, polis memurluğu,memurluk  ve  idarecilik yaptım. Her çalıştığım meslekte çeşitli önemli olaylar oldu ise de son çalıştığım kurumda  bence en önemli bir hatıramı anlatmak istiyorum: Kütüphanedeki çalışmalarım  ve " El  Yazması Kitapların Çorum'da kalması için verdiğim  çabalar neticesinde  Bitlis Tatvan’a tayin edilme olayım beni çok yıktı. Fakat bu  üzüntümün  boş olduğunu  zamanla  gördüm. Rabb’imin  izni  ile Hacca gitmek nasip oldu, iki kitap daha yayımladım ve elinizde bulunan bu derginin çıkmasına vesile oldum. Mesleklerin  insanlara sağladığı maddi avantaj olarak,evinizi geçindirecek, namerde muhtaç  etmeyecek  avantajından  başka,manevi olarak;sizin yaptığınız işlerle ilgili karşılaştığınız problemleri değerlendirirseniz avantajların neler olabileceğini hayat okulundan  öğrenmiş  oldum.
1993 yılında Türkiye'deki bütün kütüphanelerde bulunan " El Yazması " kitapların Ankara Milli Kütüphanesine toplanma kararı veren Kültür Bakanlığına karşı Çorumlu hemşerilerimi haber dar ettim, mahalli radyodan ve gazeteler ile parti il Başkanlarını ile Millet Vekilimiz Adnan Türkoğlu ve Belediye Başkanımız rahmetli Turan Kılıççıolu'nun destekleri ve diğer kuruluşların da katkısı ile "El Yazma kitapları" Çorum'da kaldı. Açık öğretim için üniversite sınavlarına girip kazandım. İkinci sınıfta iken Çorum'a tam teşekküllü bilgisayar ortamında bir kütüphane kazandırmaktır. Yazma kitapların korunması ve Çorum'da kalması için yaptığım girişimim yüzünden 25 Nisan 1994 tarihinde Tatvan Bitlis'e Müdür olarak tayinim çıktı, tayin edildiğim yere gitmeyerek emekliliğimi istedim.
1994 Tarihinde nasip oldu eşimle birlikte Hacı olduk.
27 Mayıs 1998 tarihinde Çorum'da ilk Kültür Bakanlığından tescilli "Gürsel Yayınevi" tarafımdan açıldı.
Yazı yazmaya beni  kimse  teşvik  etmedi   Kütüphane için hazırladığım  kitap beni  yazmaya teşvik etti. Yazılarım mahalli basında yayımlandı. Yazılarımdan dolayı bir ödül almadım; fakat kitapları ve bu dergi benim için en büyük ödüldür. 
Yayımlanmış çalışmalarım : 
" Alfabetik Onlu Tasnif Fihristi (Dewey) Haziran 1991 ", 
"Çorum 97 1997"
"Çorum'da Yatan Meşhur Yatırlar Haziran 1997- 2. basım 1998",
" Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi Temmuz 1998,
" Sarı Çiğdem Şiir Defteri  Mart 2002" ,  
“Çorum 2002” adlı basılmış çalışmalarım bulunmaktadır. 
"Menakıb-ı Koyun Baba 2004"
"Çorum Yemekleri 2004 Eşimin Çalışması"
"Hacım Ağustos 2007"
"Çorumlular ve Çorum'a Hizmet Edenler Temmuz 2008"
 
Bakanlığa sunulmuş;"Alfabetik Türk ve Yabancı Yazarlar Fihristi" ve "Ne Nerede Başlıklı Arama Fihristi" basım için  hazır  beklemektedir.  Yazılarım  daha çok araştırma dalı ile makale türüdür. Tiyatro çalışmalarım,şiir ve  hikaye denemelerim bulunmaktadır.   Şu anda dergimde yazılarım çıkıyor. Benim okuyucularıma  diyeceklerim  şudur ki. Doğru bildiğiniz konuları savunun. Bu  savunmanız  size belki tepkiler getirecektir. Bu  tepkileri inceleyerek doğru olup olmadığını araştırın. 
 Saygılarımla. 
  
BU ÇALIŞMA TELİF ESERİDİR İZİN ALMADAN KULLANMAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

 03

1

ÇORUM TARİHİ İÇİN KAYNAKLAR
<1> El hac Sinan b. Mustafa namında bir zatın
Çorum’da Esireddün  mahallesinde  kendi  ismi ile  müsemma olarak yaptırdığı muallim hane için Çorum’da  on   yedi dükkan ve o zamanlar kaza olan Temürlü Karahisar’ın Bayram karyesinden kendisine ait dörtte birini ve  İskilip kazasının Viran Seki karyesi ile Akkil, Akseki, Amed Fakihi, İnehacı, Hacıköy,Derciler, Bezirgan, Kayaağzı  köylerinin  keza kendisine ait sekizde birini vakf eylediği, tevliyet evvela kendisine ve vefatından sonra da evlatlarına tahsis olunuyor.         
İradın evvela Darüttalim rekabetsinde ve artanları onda biri mütevelliye ve yevmiye iki dirhem mual- lime  yevmiye  bir  dirhem  halifeye  verilmesi, vakfiye Hicri  1158 tarihinde bir fermanla ve 1209 ve 1226 tarihli iki kıta beratla tastik olunuyor. 1209 tarihli beratta mualimhanede  muallimi  sübyan  olarak  Mahmud ve Ahmed kardeşlerden zikrediliyor.
<2> Hicri 1004 (Miladi 1595) tarihli vakfiye
Hacı  Mehmed  kızı Zehra namındaki bir kadın, Darikura  ismiyle Çorum’da Sabuncuoğlu mahallesin-de bir mektep açıyor ve buna sekiz dükkan ve bin dir-hem  vakfediyor. Bu  darükura’da  okutacak muallime yevmiye beş dirhem verilmesini  işaret ediyor.Tevliyat evvela kendisine sonra sülbiyle kızına sonra evladına tahsis  olunuyor.  Baba  kardeşi Esime hatunun evlatlarına da  nazır tayin ediyor. Gerek mütevelliye ve gerek  nazıra  birer  miktar  hisse  tefik olunuyor. Eseme hatun Koca Mehmed Paşanın kızıdır.
<3>Şeriye Mahkemesi Sicil Defteri 34.sayfada :
Hicri 1271 (Miladi 1654)  tarihli  Çorum Sofular mahallesinde sakin muallimi sübyan Bekir efendi Mec lisi  şehirde  tekrir-i  kelam ederek (Kendi malından ifraz ve tayin ettiği beş yüz kuruşu vakfeledim ve şöyle şart tayin eyledim ki meblağı mezburunun ribhi mahal leyi mezburede vaki Çırak Hoca Mektebi demekle maruf Mektebi Muallimi sübyan olan zate verile)
<4> Şeriye Mahkemesi sicil defteri 74.sayfada:
Hicri 1258 (M.1932) tarihli ,Şeraiy-i şiar Çorum ve  Karahisar Temurlu  ve  faziletli  diğer  Keskin-i  ve İnallı ve Keskin kazalarının mezkuz zat muvabbi efendile-rine :..Herkes çoluk  çocuklarını  mektebe verip tahsili ilmuhale kemal  mertebe  sayulayussa olunmak ve bu babda  iytiraz ve tesahül ve fer derece müsamaha te-cahül  eden olur ise o makulüler derhal terbiye ve tertip kılınmak hususuna fuzuyat ifadeyi Hazretli Padişa-hı  olunduğundan  bahsen  emirler  verilmektedir. Ah-med Halid imzasıyla tastik edilmiştir.
<5> Şeriye Mahkemesi sicil defteri 96. Sayfa:
Hicri 1270  (M.1853) tarihli Çorum Akpınar mahallesi ahalisinden  El-Hac  Ali Efendi  b.  Mahmud’un muhtelif  kitaplarını  ve  bir  menzil  hanesini vakfettiği (Mahallei  mezkurede  vaki  menzili  Mahmud  mezkur dershane  ve mektep olup safifül beyan kitaplar dolap içende mevzuan hıfz olunup...)denilmektedir.
<6> Şeriye Mahkemesi sicil defteri 59. Sayfa:
Hicri  1277  (M. 1860)  tarihli  Emine  binti Hacı Hüseyin nam hatun tarafından beş yüz kırk kuruş vak fedilerek  meblağı  mezburun nısfı Gülalibey mahalle-sinde vaki Ömer Nebci Medresesi der unundaki şadır vanın tamiri ve terminine ve nısfı anari dahi medrese-yi  mezkur  ede  Hafız-ı  Kütüp  olan kimseye tayin ve tahsis edüp meblağı mezburu mütevelli ettiği zata tev di edilmiş olduğu belirtilmektedir.
<7>
Çorum kasabasının ihya kerderi olan medrese-i meskurenin müderrisi bulunan zevata senevi 400 kuruş taamı baha ve derunundaki talebei umuma senevi 600 kuruş ve içlerinden imamete ehil olup imamet hiz metini  eda eden  kimseye  talebei  meskure hissesinden  maada  yine  senevi  600  kuruş  ve  yine talebei meskurei   hissesinden gayri bevvabına senevi 20 kuruş  ve  kasabai meskurei vaki ihyasına muaffak olduğu maileziz çeşmesi su yolcusuna senevi 60 kuruş ciheti  nazariyet  tayin  ve çeşmei meskurunun ve cereyan eden mai leziz merkumun ledeliktiza tamir ve terminine ve zeyl meskurda tafsil ve zikrolunan hususati sairenini  254  senei tarihinde....Çorumlu Dergisi sayı 15 sayfa 201
<8> Hacı  Ali Efendi Kurdzade Süleyman Ağa Med-resesi:
Emir  Ahmed  mahallesinde 14 odalı olarak ya-pılmıştır,    müderrislerinden   Leblebicizade  Hacı  Ali Efendi  tarafından  medreseye  4  oda  ilave ettirilmiş, ayrı yeten sokak tarafı hududunda  yontulmuş  taştan muntazam  bir  metin kütüphane binası,cenup tarafın-da da ahşap bir cami ve şadırvan yaptırmıştır. Çorum lu Dergisi Sayı 10,sayfa 13
<9> Medreseler Çorumlu Dergisinden 28 sayfa 4 ve 5. Sayfalar:
Çorum  sancağı  Karahisar nahiyesinde Cemal Efendi Medresesi Hicri 1101 Miladi 1689
Çorum Sultan Murad Camii şerifinin avlusunda vaki medrese Hicri 1214 Miladi 1799
İskilip’te  Hacıbey  Medresesi Müderrisliği ile il-gili Hicri 1181 Miladi 1767
Çorum’da  Muzafferiye  Medresesi Müderrisliği ile ilgili Hicri 1176 Miladi 1762
Çorum’da  Muzafferiye  Medresesi  Hicri   1192 Miladi 1778
Çorum’da Muzafferiye Medresesi ile  ilgili  Hicri 1216 Miladi 1801
Çorum’da  Hacı  Nurullah  mahallesi  müceddi-den bina olunan dersane ve mektep Hicri 1219 Miladi 1804
Çorum’da Ölçekzade Hasan Ağa’nın bina eyle-diği medrese Hicri 1247 Miladi 1831
Çorum Karahizar kazasında Hüseyniye Medresesine tayin hakkında Hicri 1213 Miladi 1803
Çorum Burhan Kethüda Camii bitişiğindeki mektep Hicri 1218 Miladi 1803
Çorum Gülalibey Mahallesinde  Ömer Naci Efendinin bina ettirdiği medrese Hicri 1221 Miladi 1806
Çorum Kaymakamı Ahmed Paşanın bina ettirdiği medrese ve zaviye Hicri 1259 Miladi 1843
Çorum’da Abdülfettah Bey Medresesi Hicri 1245 Miladi 1829
Çorum’da Ahmed Hulusi Paşanın bina eylediği medrese Hicri 1262 Miladi 1845
Çorum’da Şerife Fatma Hatunun bina eylediği medrese Hicri 1262 Miladi 1845
<10> 1317 Hicri Miladi 1899 Senesine Ait Salname:
Nezareti Maarif-i umumiyye sayfa  951.  Çorum
mekteb-i  rüştisi; muallimi evvel Ali Rıza Efendi, mual-limi sani Fazıl Efendi,muallimi salis Galip Efendi,Rik’a muallimi  Fazil  Efendi, Sülüs muallimi Emrullah Efen-di, talebe  adedi ; 109, hademe adedi; 1,İskilip kazası rüştisi,muallimi evvel İsmail Hakkı Efendi,Muallimi Sa ni  Abdulkadir Efendi,Rik’a ve Sülüs muallimi Hüseyin Efendi, talebe  adedi ; 23, hademe  adedi;1. Sungurlu mekteb-i  rüştisi  muallimi evvel Mustafa Şevket Efen-di,hat muallimi Rıza Efendi,sahife 954
 
Çorum’da Medreseler
Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Camii Kebir
Camii Kebir Avlusu
Osman Efendi
Süleyman Feyzi Paşa
Çöplü Mahallesi
Mustafa Efendi
Ölçekoğlu
Çöplü Mahallesi
Hasan Efendi
Muzaffer Bey
Medrese Mahallesi
Şamlızade Abdullah
Kurdoğlu
Emir Ahmed Mahalle
Ahmed ve Nuri efen.
Hacı Osman Efendi
Hacı Nasrullah Mah.
Mustafa Efendi
Abdulbaki Paşa
Şeyheyyüp Mahallesi
Ahmed Efendi
Hulusi Paşa
Hacırecep Mahallesi
Şerif Efendi
Hafız Paşa
Gülalibey Mahallesi
İbrahim Efendi
Kırklar
Sağrıcı Mahallesi
Ahmed Arif Efendi
 
 
Sungurlu’da Medreseler
Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Camii Kebir
Zir Mahallesi
Müftü  Efendi
Hilmi Efendi
Bala Mahallesi
Şakir Efendi
Osman Efendi
Bala Mahallesi
Osman Efendi
Hacı Mustafa Efendi
Bala Mahallesi
Hacı Mustafa Efendi
Mantıkcızade
Başpınar Mahallesi
Hafız Osman Efendi
Ahmed Efendi
Bala Mahallesi
Ahmed Efendi
Hasan efendi
Evci Karyesi
Hasan Efendi
Hüsnü Efendi
Yahşili Karyesi
Hasan Efendi
Ali Efendi
Tirkeşen Karyesi
Ali Efendi
Camii Şerif
Leha Karyesi
Hacı Şeyh Sülüyman
Halil Bey
Çöplü Karyesi
İsmail Efendi
 
 
İskilip’da Medreseler
Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Hacı Mustafa Efendi
Ezikoğlu Mahallesi
Ömer Efendi
Şeyh Habib Efendi
Dabakhane Mahallesi
Münir Efendi
Serbest Ahmed Ağa
Kaleboğazı Mahallesi
Hasan Efendi
Hacıbey
Alibey Mahallesi
Şükrü Efendi
Terzi Bekir Efendi
Hacıpiri Mahallesi
Hacı Ahmed Efendi
Ebussuud Medresesi
Meydan Mahallesi
Ahmed Efendi
Nur-u Osmaniye
Alibey Mahallesi
Abdullah Efendi
Hamidiyye
Temenna Mahallesi
Ali Efendi
Hacı Ali Ağa
Karaviran Karyesi
Ali Efendi
 
 
Osmancık’da Medreseler
Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Amaret
Güney Mahallesi
Hafız Abdullah Ef.
Mukbil Ağa
Hafız Abdullah Mah.
Hafız Abdullah Ef.
Kadı Farahşae
Kadı Farahşae Mah.
Hafız Abdullah Ef.
Kızıl Hasanzade
Camii Kebir Mahallesi
Nafız Abdullah Ef.
 
 
Kütüphaneler
 
Kütüphane İsmi
Mahali
Banisi
Tesis T.H.
Çorum
Süleyman Feyzi
Çöplü Mahallesi
Süleyman Feyzi Pa.
1201
Çorum
Feyziye-i İrfaniye
Emirahmet Mah
Hacı Ahmed Efendi
1309
Çorum
Hacı Hasan Pa.
Camii Kebir avl.
Hacı Hasan Paşa
1314
İskilip
Hocazade
Ekizoğlu Mah.
Hacı Mustafa Ef.
1150
İskilip
Şeyh Hasip
Dabağane Mah.
Şeyh Hasan Efendi
1150
İskilip
Camii Kebir
Çarşı Derunu
Serbestzade Ahmed
1261
İskilip
Hacıbey
Alibey Mahallesi
Hacıbey Hazretleri
1150
İskilip
Terzi Bekir Ağa
Hacıpiri Mah.
Terzi Bekir Ağa
1238
Sungurlu
Camii Kebir
Camii Keb.Deru.
İbrahim Efendi
1309
 
<11> 1320 Hicri (M.1902) Senesi Ankara Salnamesi:
Çorum  Sancağı mutasarrıfı Cemal Bey,Müftü Tahir Efendi , mektebi  idadi  Müdürü  Abdülcelil  Efendi, muallimleri Ali Rıza Efendi,Mahmud Efendi,Fazıl Efendi,Mehmed Galip Efendi,Ahmed Efendi, Mübaşir Nuri Efendi.....
             Çorum  Kasabası şirin bir kasaba 123 kilometre murabbada gayet güzel bir ovanın şarki cenubunda Melik Gazi denilen büyükçe  bir  tepenin  eteğinde  mebni, bu  ovanın her tarafı dağlarla muhatcit ve menaziri latiftir. Çorum emsari kadiminden olup kasabanın  ciheti  cenubiyesinde  ve mürtafi mahallerinde atik ve sun’i bir kal’ası  ve kal’anın derununda 20 haneden ibaret bir de mahallesi vardır. Kable teşkilat Liva ittihaz edilmiş iken teşkilattan sonra ikinci  sınıf Kaymakamlıkla idare olunup 1310 senesinde lüzum ve ehemniyeti mevkiyesine mebni İskilip,Osmancık,Sungurlu kazalarıyla, Hüseyinabat ve Kargı nahiyelerinin raptıyle tekrar Liva teşkil edilmiştir. Derunu  kasabada,Selçuklular zamanında inşaa ve ahiren  mücedded  edilecek  surette  Cennet  Mekan  Sultan Murad-ı Rabbi Hazretleri tarafından tamir ve ihya buyurulmuş kargir ve bü yük bir camii şerif ve avlusunda iki şadırvan bir çeşme ve 25 odadan  ibaret medrese ve müşir Hacı Hasan Paşa Hazretleri tarafından tesis ve inşaa buyurulan kargir bir kütüphane vardır. Bu camii şerifinin ahşaptan mamul minber ve kapıları ile taştan masnu mihrap  ve minaresi sanatı mimariye noktai nazarından gayet kıymetlidir. Bundan  başka nefsi kasabada 25 camii,21 mescid yapılmıştır. Başlıca iki   kütüphanesi daha vardır. Süleyman Feyzi Paşanın kütüphanesindeki  kitapların  meyanında  gayet  müsenna ve mükemmel Mushaf-ı Şerif ve Tefsir-i Şerif vardır ki emsali na mevcut olmağla mabihüliftihardır. Camii  Kebirdeki  medrese  dairesinden başka  10  medrese  devairi  ve  1316 senesinde kürşat edilen bir  bab maktebi idadi  mülkitte 75 şakirt ve ünas,mektebi rüştiyesinde 72  talibat  ve 6  bab  mekatibi  ibtidayesinden karnidi mektebinde 103,tefeyyüz mektebinde 125,burhani terakki mektebinde 90 mek tebi ......ebed de 85 kadirdan mektebinde 145,irfan mektebinde 85 şakird olup,bundan başka 6 bab sübyan mektebi ve 2 bab Ermeni mektebi  ve Rum mektepleri ve bir Ermeni kilisesi vardır. Kasabada  125 çeşme,üçü çift,biri tek 4 hamam,1051 dükkan ve mağaza 13 han ,25 kahvehane, 3 kıraathane, 73 debag hane , 411 bağçe, 5862 bağ ve cehrilik,3 dakik fabrikası,120 değirmen ve nefsi kasa bada 48 mahnilata münkesem olup,kasabada 4268 hanede 8611 zükür  müslüm, 8469  ünas müslüm,657 ünas Ermeni,149 rum,14 protestan,22 katolik  (toplam) 17992 (nüfus) 30386  maa  hüseyin abat kurusında sukut 29041 ünas ki kasaba  kurası 77419 nüfusa havidir...
                Mahsusatı araziye mütevelli buğday sa’ir,burçak, mercimek,nohut, zeyrek,mendir, pirinç,afyon,maa,haşşaş,mısır buğdayı, darı , bakla,pamuk,baldırcan, patates,kavun, karpuz, fasulye,domates, pırasa, lahana, turp, havuç, hıyar, soğan, sarımsak,fevakiden kiraz,mütenevi üzüm,elma,armut, zerdali,erik, üveyz,ceviz,badem ve  mahsulatı sınayesinden alâ çamaşırlık bez, tosya takliti şal kuşak, yünden  mamul aba ve siyah şalvar,kilim,seccade ve bunlara mahsus tahminen 2000 tezgah vardır. Ünas mektebi rüştiyesinde talibat ve sair erkek ve kadınlardan rabet edenlere öğretilmek üze re, Burdur  Sancağından  bir  alacacı  ustası celbedilerek elbiselik nefis alaca iymaline mübaşeret edilmiştir. Avanil  nuhasiyle  timurdan  edevatı  ziraiye  iymal  olunmakta  ve  debağhanede  yapılan gön ve sahtiyen Kayseri vesaire mahallere gönderilmektedir....    
                 Kasabada  haftada  iki  defa Pazar ve Pazartesi günleri hayvan pazarı ve zahire ahzuliyesi için Pazar kurulmaktadır.
Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.

 

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 
 

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR
 
Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM
 Hukuka, Yasalara, Telif  ve Kişilik Haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.