DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

 

 

İÇİNDEKİLER
Mahmut Selim GÜRSEL TAKDİM
Mahmut Selim GÜRSEL
 

İSKİLİP İLÇESİ

 
Çalışma TELİF ESERİDİR izin almadan kullanmayınız!
Hazırlayan Mahmut Selim GÜRSEL
corumlu2000@gmail.com
Sitemiz ve yazarlarımız;hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

 01

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KİTAP ismi  Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

TAKDİM           

Bir kitabın doğması, o kitabı yazmaya kalkan kişinin amacına ve bilgi birikimine göre değerlendirilmesi uygun olarak görülmelidir.

            Elinizde bulunan bu çalışmanın sizlere ulaşması için günlerini veren bu çabası için şükranlarımı sunarken, bu çalışmada da benim ufacık bir katkımın da bulunması beni bahtiyar etmiştir.

            Bu çalışma ile sizlerde bazı bilgileri edinmiş ve faydalanmış olarak uzun yılların birikimlerinden aydınlanacağınızı göreceksiniz.

            Bilgi; yazılmadıkça kaybolmaya açık birikimlerdir. Her insan bir kitaptır; onu okumamız gereklidir.

            Tanımadığımız ve anlamadığımız kişiler hakkında nasıl kararlar veremezsek; bir çalışmayı da incelemeden, okumadan karar veremeyiz. 

Mahmut Selim GÜRSEL  

BU ÇALIŞMA TELİF ESERİDİR İZİN ALMADAN KULLANMAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

 02

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

Mahmut Selim GÜRSEL
GÜRSEL YAYINEVİ ve ÇORUMLU DERGİSİ SAHİBİ
 
1947 tarihinde babamın subay olarak bulunduğu Erzurum'da bir at arabasında doğum evine giderken doğmuşum. Babam  Eminsu Ali Rıza Gürsel, annem ise Fahriye hanımefendi idi. 
İlkokula İskenderun'da başladım. Ankara' da bitirdim. Ankara Yenimahalle Orta okulunun birinci  sömestrsinde  babamın  emekli olmasından dolayı 1960 yılında Çorum'a gelince Atatürk Ortaokuluna devam ettim. Babamın "oku da oğlum ceketimi satar seni  okuturum" diyerek bana yaptığı nasihatleri ters tepki  yaptı. İlkokul sıralarında okuyarak pilot olmanın düşlerini kurardım. Bu hayalim gerçekleşmedi. Babamın baskısı karşısında babama okumuyorum diyerek okulu birinci sınıfta bıraktım. Marangoz çırağı olarak Azmi Başar ustanın yanına girdim.  Askere gidene kadar ustanın yanında çalıştım. 1967 tarihin de askerlik dönüşü, 28 Mart 1969 Ankara  Emniyet   Müdürlüğüne teknisyen  olarak göreve  başladım.  Ortaokulu dışarıdan 2 yılda bitirdim 09 Ekim 1972  tarihinde polis memuru olarak Ankara'da altıncı şube ve kara kollarda çalıştım. 16 Eylül  1973  tarihinde  Selma (Kurşuncu) Hanımefendi ile evlendim.  10 Temmuz 1978 yılında ayında naklen Çorum İl Halk Kütüphanesine Memur olarak geçtim.  Dışarıdan  Çorum Ticaret Lisesini iki yılda bitirdim. Kendi kendime Osmanlıcayı öğrenmeye uğraştım, Hat sanatı ile biraz ilgilendim 150 ye yakın Ser levham var, Çorum Güzel Sanatlar Galerisinde  ve Kütüphane salonlarında bu levhaları sergiledim.  03 Ağustos 1988 tarihinde İl Halk Kütüphanesi Müdür yardımcılığına atandım. 
            1990  tarihinde ilk kitabım olan Dewey Onlu Tasnif isimli kütüphanelerdeki kitapların tasnifi yapılan kitabı 10 yıllık bir araştırma ve çalışma iye "Alfabetik Onlu Tasnif Fihristi (Dewey)" kitap haline getirip Kültür Bakanlığına sundum.   Kitabımdan Türkiye'deki bütün kütüphanelere dağıtılmak  üzere 1000 adet satın aldılar.
Marangozluk,oymacılık, polis memurluğu,memurluk  ve  idarecilik yaptım. Her çalıştığım meslekte çeşitli önemli olaylar oldu ise de son çalıştığım kurumda  bence en önemli bir hatıramı anlatmak istiyorum: Kütüphanedeki çalışmalarım  ve " El  Yazması Kitapların Çorum'da kalması için verdiğim  çabalar neticesinde  Bitlis Tatvan’a tayin edilme olayım beni çok yıktı. Fakat bu  üzüntümün  boş olduğunu  zamanla  gördüm. Rabb’imin  izni  ile Hacca gitmek nasip oldu, iki kitap daha yayımladım ve elinizde bulunan bu derginin çıkmasına vesile oldum. Mesleklerin  insanlara sağladığı maddi avantaj olarak,evinizi geçindirecek, namerde muhtaç  etmeyecek  avantajından  başka,manevi olarak;sizin yaptığınız işlerle ilgili karşılaştığınız problemleri değerlendirirseniz avantajların neler olabileceğini hayat okulundan  öğrenmiş  oldum.
1993 yılında Türkiye'deki bütün kütüphanelerde bulunan " El Yazması " kitapların Ankara Milli Kütüphanesine toplanma kararı veren Kültür Bakanlığına karşı Çorumlu hemşerilerimi haber dar ettim, mahalli radyodan ve gazeteler ile parti il Başkanlarını ile Millet Vekilimiz Adnan Türkoğlu ve Belediye Başkanımız rahmetli Turan Kılıççıolu'nun destekleri ve diğer kuruluşların da katkısı ile "El Yazma kitapları" Çorum'da kaldı. Açık öğretim için üniversite sınavlarına girip kazandım. İkinci sınıfta iken Çorum'a tam teşekküllü bilgisayar ortamında bir kütüphane kazandırmaktır. Yazma kitapların korunması ve Çorum'da kalması için yaptığım girişimim yüzünden 25 Nisan 1994 tarihinde Tatvan Bitlis'e Müdür olarak tayinim çıktı, tayin edildiğim yere gitmeyerek emekliliğimi istedim.
1994 Tarihinde nasip oldu eşimle birlikte Hacı olduk.
27 Mayıs 1998 tarihinde Çorum'da ilk Kültür Bakanlığından tescilli "Gürsel Yayınevi" tarafımdan açıldı.
Yazı yazmaya beni  kimse  teşvik  etmedi   Kütüphane için hazırladığım  kitap beni  yazmaya teşvik etti. Yazılarım mahalli basında yayımlandı. Yazılarımdan dolayı bir ödül almadım; fakat kitapları ve bu dergi benim için en büyük ödüldür. 
Yayımlanmış çalışmalarım : 
" Alfabetik Onlu Tasnif Fihristi (Dewey) Haziran 1991 ", 
"Çorum 97 1997"
"Çorum'da Yatan Meşhur Yatırlar Haziran 1997- 2. basım 1998",
" Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi Temmuz 1998,
" Sarı Çiğdem Şiir Defteri  Mart 2002" ,  
“Çorum 2002” adlı basılmış çalışmalarım bulunmaktadır. 
"Menakıb-ı Koyun Baba 2004"
"Çorum Yemekleri 2004 Eşimin Çalışması"
"Hacım Ağustos 2007"
"Çorumlular ve Çorum'a Hizmet Edenler Temmuz 2008"
 
Bakanlığa sunulmuş;"Alfabetik Türk ve Yabancı Yazarlar Fihristi" ve "Ne Nerede Başlıklı Arama Fihristi" basım için  hazır  beklemektedir.  Yazılarım  daha çok araştırma dalı ile makale türüdür. Tiyatro çalışmalarım,şiir ve  hikaye denemelerim bulunmaktadır.   Şu anda dergimde yazılarım çıkıyor. Benim okuyucularıma  diyeceklerim  şudur ki. Doğru bildiğiniz konuları savunun. Bu  savunmanız  size belki tepkiler getirecektir. Bu  tepkileri inceleyerek doğru olup olmadığını araştırın. 
 Saygılarımla. 
  
BU ÇALIŞMA TELİF ESERİDİR İZİN ALMADAN KULLANMAYINIZ!

BİR ÖNCEKİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

BİR SONRA Kİ Sayfaya dönmek için tıklayınız

 03

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İSKİLİP İLÇESİ
KISA TARİHİ
           Adının “Asklephos” Sağlık ilahının adından aldığı zannedilmektedir. İskilip tarihi seyri içerisinde birçok Anadolu devletleri zamanında varlığını sürdürmüş, Helenistik çağda gelişmiş, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde önemini yitirmemiştir.1890 tarihinde Amasya Sancağına bağlanmış, bir süre Yozgat ve Ankara Sancağına bağlı kaldıktan sonra Çorum Sancağına bağlanmıştır.
 
EVLİYA CELEBİ’YE GÖRE İSKİLİP:
Selçukilerden Sultan Aleaddin fethidir. Badetıu 817 de uşerayı etrak elinden Çelebi Sultan Mehmed Han zapt etmiştir. Çünkü bu hayali eşkıyası Temur vakayii malurnesinde hep isyan edüb Temüre iltahak ve sonra nice memalik ve kular zapt eylemiş iselerse de Çelebi Mehmed Han tahriri üzere Sivas eyaletinde Çorum hakinde Aseletnal saadetteki Şeyhülislamlara has tayin olunmasına ebvabi mahsulatı cümle Şeybülislamlara vasıl olur, 150 akçelik şerif hakkıdır, Sipahi kethuda yeri yeniçeri serdarı, şehir subaşısı,şehir kethüdası vardır
 
EŞKALİ KALEİ İSKİLİP
Evce periyveste olmuş bir guhü bülendin ta zirvel alğsında burcu dendanları sengi tıraşide ile bina edilmiş müsed desiyüşşekil bir kalayı alidir. Varuşu bir dereli, bağlı, bağçeli yerde vaki olmuş olub mamur hanelerle müyezzen amma haneleri ol kadar vasi değildir. Uleması gayet kesret üzre olmağla her camide medrese ve müderrisini ve talebeden musannifini vardır. Burası zevku hava yeri olmayub ilim ve hilim yeridir. Reşid necip sıbyanı,300 kadar hafızı Kuranı ve 40 kadar mektebi sıbyanı ebcedhanı vardır. Çarşıda bedestanı yoktur. Çarşuda şair şehir çarşuları gibi müzeyyen ve muntazam değildir. Türk şehri ise de halkı umumiyetle halktan münzevidir. Hatta Murtaza Paşaya efendimizi kondurmk murad ettilerse Paşa reayasına rağmen üç gün meksederek müft ve meccanen yiyib içib,kondu göçtü
 
ZİYARETGAHLAR
Eşşeyhülkebir (Muhiddin Ül-iskilibi) aşağı şehir haricinde olub ziyarelgahı hasu amdır. Maksatı reisleri bu şehirdir. Eş-şeyh (Musluhiddin Attar) bu aziz (Akşeııseddin)’nin halifelerindendir. Keskin ve havalisinde medfun (Hamza Şami), (Abdurrahman-ü Mısıri), (Karahisarı Sahib)’te medfun (Abdürrahman-ü Mısri),(lbrahim Tennuri) işte bu dört halife Akşemseddin’in iznile halvete girip ilkin (İbrahim Tennuri) sahibi seccade olmuştur. Sonra bu Mushhiddin İskilibi pişrayı tank oldu,Bu şeyh 40,000 müride malik kutbiyde ermiş Ekmelindendir şehir içre medfun olub ziyaretgahı hassüamdır. Muhiddirı İskilibiye (Şeyh Yavsi) derler. Müeilifınden (Ali Kuşcu)nun dağmadı Ebussusud merhumun cedridir. 903 senesinde merhum olub burada defnedilmiştir.
 
İSKİLİP BELEDİYESİ
(Kaynak İskilip Belediye Başkanı Mehmet Lokum, İskilip Haber Koordinatörü Ali Arıcı, İskilip Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Balcı)
Belediye Kuruluşu Cumhuriyetten önce 1872 tarihinde kurulmuştur. Şu anda Belediye bünyesinde 13 birim hizmet görmektedir. 1953 tarihinde elektrik, 1950 tarihinde de su şebekesi kurulmuş 1986 tarihinde İller Bankasınca yeni su şebekesi yaptırılmıştır. 4 adet su deposu mevcut olup çeşitli kaynaklardan ilçeye su gelmektedir, ayrıca 7 adet su kuyusundan ihtiyaç halinde su verilmektedir. İtfaiye teşkilatı 1872 tarihinde kurulmuş olup şu anda 4 itfaiye aracı bulunmaktadır. İş makineleri olarak; 4 kepçe,1 grayder,1 kanal kazıcı,l kompresör, 1adet jeneratör ile 4 damperli kamyon 5 normal kasalı kamyon, 5 traktör,1 et dağıtım ile 5 binek arabası vardır.
1973 tarihinde ilçe içe içerisinde Belediye tarafından otobüs seferleri başlatılmıştır. l948 tarihin de yapılan imar planı ihtiyacı karşılamayınca yeni imar planı 1973 tarihinde uygulamaya konmuştur. 46 Memur personeli 96 kadrolu işçisi ile 30 mevsimlik işçi çalışmaktadır. Belediye’nin kültür faaliyeti oldukça etkindir Belediye 2000 tirajlı Belediye Haber Bülteni adlı 8 sayfalık aylık yayını vardır. Geleneksel İskilip Kültür ve Tanıtım Şölenini her yıl düzenlemektedir. Belediye Kültür ve Sinema salonu vardır
 
İSKİLİP HAKKINDA KISA BİLGİLER
İskilip;Çorum’un en eski ilçelerinden birisidir.
 Merkez ilçeye 45 kilometre uzaklıkta olup Çorum-Kastamonu arasında bulunmaktadır.
Yüz ölçümü 1187 kilometre kilometrekaredir.
Deniz seviyesinden 720 metre yükseklikte bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu %45 olup,51855 nüfusa sahiptir. Bu nüfusun 19709 ilçe merkezinde,32146’sı ise İskilip’e bağlı yerleşim alanlarında yaşamaktadırlar.
İskilip’in ekonomisi tarım ve küçük el sanatları ile ticarete dayanır.
 İskilip’in içinden geçen Meydan Çayı diğer birkaç derenin suyunu alarak Kızılırmak’a dökülür. Tarım çoğunlukla Kızılırmak çevresinde yapılır.
 
GELENEKSEL İSKİLİP KÜLTÜR ve TANITIM ETKİNLİKLERİ:
1988 tarihinde Geleneksel Yağlı ve Karakucak Güreşleri” olarak düzenlenen
1991,1993 ve 1994 tarihlerinde çeşitli atlarla düzenlenmiştir. l994 tarihinden itibaren “Geleneksel İskilip Kültür ve Tanıtma“ olarak 30 Ağustos-3 Eylül arasında kültür,folklor,spor,eğlence ve yarışmalar şeklinde kutlanmaktadır.
 
ELMABELİ YAYLASI:
İlçeye 13 kilometre mesafede Tosya yolu üzerindedir. Yolu asfaltlı olan yayla, Karagöz ve Susekisi köyü civarında bulunmaktadır.1200 metre yüksekliktedir. 1977 tarihinde İskilip Belediyesi ve Köy Muhtarlığınca ortaklaşa turistik 3 katlı Motel 77 adında bir bina inşa ettirmişse de bina boş durmaktadır. Seyyar piknik masaları, ocaklar ile içme suyu bulunan yayla çam ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır
 
İSKİLİP KALESİ:
100 metre yükseklikte bir kaya kütlesi üzerine kurulmuştur 1985 tarihleri arasında restore edilmiştir. Kalenin yapım tarihi eskilere dayanmaktadır. Kalenin Hitit döneminde yapıldığı, sonradan Frig’ler ve, Bizanslar zamanında kullanıldığı Evliya Çelebi Seyahatnamesinde: Evce periyveste olmuş bir guhü bülendin ta zirvel alğsında burcu dendanları sengi tıraşide ile bina edilmiş müsed desiyüşşekil bir kalayı alidir. Varuşu bir dereli, bağlı, bağçeli yerde vaki olmuş olub mamur hanelerle müyezzen amma haneleri ol kadar vasi değildir. Uleması gayet kesret üzre olmağla her camide medrese ve müderrisini ve talebeden musannifini vardır. Burası zevku hava yeri olmayub ilim ve hilim yeridir. Reşid necip sıbyanı,300 kadar hafızı Kuranı ve 40 kadar mektebi sıbyanı ebcedhanı vardır. Çarşıda bedestanı yoktur. Çarşuda şair şehir çarşuları gibi müzeyyen ve muntazam değildir. Türk şehri ise de halkı umumiyetle halktan münzevidir. Hatta Murtaza Paşaya efendimizi kondurmk murad ettilerse Paşa reayasına rağmen üç gün meksederek müft ve meccanen yiyib içib,kondu göçtü”.Kalenin üç tarafı sarp kayalık olup yalnız,Kuzey Batı kısımı girişe elverişlidir Güneye bakan bir kapısı vardır. Kule burçları bulunmaktadır. 100 kişilik yeraltı zindanı mevcut olup halk tarafından doldurulmuştur. Kalenin iki tane gizli geçidi bulunmaktadır. Bu geçitlerde zamanla dolmuş kullanılmaz vaziyettedir. Kale içerisinde 30’a yakın ev mevcuttur.
  
KAYA MEZARLARI:
İskilip kalesinin Güneyinde bulunan üç adet kayaya oyulmuş mezar bulunmaktadır. Boğa başlıklı Kaya mezarı, Kayanın 3 metre yüksekliğine oyulmuş olan mezar cephesinde bulunan iki sütununun yüksekliği 2.66 santimdir. Sütün üst başlıkları boğa şeklindedir. Sütunların üzerinde bulunan alınlıkta, iki adet karşılıklı uçar vaziyette kanatlı eros kabartması bulunmaktadır. Eyvanı 3 metre olup 4.75 X1.40 ölçüsündedir. Mezar odası 0.80X 0. 80 ebadında bir kapı girişi vardır. Mezarda 2 ölü sediri bulunmaktadır.
Boğa Başlıklı mezarın 100 metre Batısında diğer iki kaya mezar bulunmaktadır. Üst üste olan bu mezarların alttaki mezarda ölü sediri bulunmamaktadır. Üste bulunan mezar ise iki sütunlu üçgen alınlığı bulunmaktadır. İçerisinde ölü sediri vardır
  
 MAĞARALAR;
İlçe Merkezinde; iki adet mağara girişi bulunmaktadır. Kaleye giden  gizli yol olduğu zannedilen bu mağaralar toprakla doludur.
  
KAYAMAKANI PINARI:
2 kilometre dışarısında bulunan Kayma kam Pınarı olarak bilinen yerin yakınlarında bulunmaktadır Mağara’nın ağzı çaya bakmaktadır. Mağara girişinde iki koridora ayrılır. Birisi 50 basamaklı taş merdivenle çıkılarak mağaranın bulunduğu kayanın üzerine çıkılmaktadır, ikinci koridor ise 30 metre sonra zamanla kapanmıştır,halk arasında söylenen,bu koridorun 3 kilometre uzunluğun da olduğu ve ilçe merkezinde bulunan kaleye ulaştığı rivayeti vardır.
  
 DOĞANGİR KÖYÜ YOLU ÜZERİ:
Mağara girişi 50 metre yükseklikte bulun maktadır.Mağara giriş kısmında çeşitli figürler görülmektedir. Bu mağaraya ait olduğu zannedilen aydınlatma pencereleri vardır. Ayrıca mağaranın üst tarafında 10 adet mağara gözükmektedir. Bu mağaraların tamamı şimdiye kadar araştırılmamıştır.
 
CAMİLER
 
AKŞEMSEDDİN CAMİİ:
Sakarya Mahalle’sinde bulunmaktadır. 3 katlı betonarme binadır.1992 tarihinde yapılmıştır.
 
AKŞEMSEDDİN CAMİİ:
Evlik köyündeki camii Akşemseddin’in oğlu tarafından yaptırılan tarihi niteliği olan bu camii yanında Akşernseddin’in oğlunun türbesi vardır
  
ARAP CAMİİ:
Tabakhane Mahallesinde Arap Dede tarafından yaptırılan camii taş temelli kerpiç binadır. 1953 tarihinde camii tamamiyle yenilenmiştir.
  
AŞAĞITASLI (HACI MÜRSEL) CAMİİ:
Ulaştepe Mahallesindedir.Yeni yapıyla büyütülmüştür. Eski bina taş örgülüdür. Yeni kısmı kerpiç örgü olup ahşap kubbe ile örtülmüştür.
  
DÜVÜK CAMİİ :
BAKINIZ ULU Camii.
  
BÜYÜKTAŞ KADI AĞA CAMİİ:
1750 tarihinde yapılmıştır. Taş temel üzerine kerpiç binadır. Kubbelidir. Saçtan minare’si vardır.
  
CAFERGAZİ SAKARYA CAMİİ:
Sakarya Mahallesinde, taş temel üzerine kerpiç binadır. Tek şerefeli saç minaresi vardır.
  
ÇAVUS SOKAĞI MESCİDİ:
1953 tarihinde ibadete açılmıştır. Saç kaplı minaresi vardır.
  
CUVAL CAMİİ:
Çavuş Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kerpiç duvarlı,ahşap hartıllıdır. Camii ahşap tavanlıdır.
  
EBUS’SUUD CAMİİ:
Ulaştepe Mahallesinde bulunmaktadır. 1990 tarihinde ibadete açılmıştır. Betonarme binadır.Minaresi vardır.
  
EKİZ CAMİİ:
Meydan Mahalle’sinde bulunmaktadır.Betonarme bina,camii kiremitle örtülü,minaresi demirdendir.1987 tarihinde ibadete açıldı.
  
EKİZOĞLU HACI İBRAHİM MEKKELİ CAMİİ:
Meydan Çayı kenarında Ekizoğlu Sokağı köşesinde bulunmaktadır.Bina zamanla yenileştirilmiştir
  
HANÖNÜ (KÖPRÜBAŞI) CAMİİ:
18-19. y.yüzyıllar arasında inşa edildiği zannedilmektedir. Hacıpiri Mahallesi’nde bulunmaktadır İskilip’in Ağzıbüyük köyündeki bir vatandaş tarafından taş temel üzerine kerpiç duvar ahşap olarak yaptırılmıştır. Kubbesi yoktur. Çatı kiremit’le kaplıdır. Tavan çok güzel oyma işlemelidir İskilip camileri içinde en uzun minareli camii bu cami’dir. 72 merdivenle çıkılmaktadır Pencere şekli ayrı bir güzelliğe sahiptir.
  
KADİR EFENDİ CAMİİ:
Mutaflar Mahallesinde bulunmaktadır. Çay boyu kenarındadır. 1990 tarihinde minaresi dışında tüm yapı betonarme alarak yapılmıştır,şerefeli saç minare bulunmaktadır.
  
KALE CAMİİ:
Kale çıkış yolunda bulunmaktadır 1956 tarihinde ibadete açılmıştır. Minaresi vardır.
  
KAYA KOPARAN CAMİİ:
Kayakoparan adlı bir kişinin yaptırdığ (Kayakopan Çayboyu camii) Meydan çayı kenarında bulunmaktadır. Bina kerpi olup,gizli kubbeli,çatısı kiremit kaplıdır. Son cemaat kısmı,ahşap tavanlı dır. Mihrap 20.yy. Kütahya çinisi ile kaplıdır.
  
KİPRİTÇİ CAMİİ:
Bahabey Mahallesinde bulunan camii 1986 tarihinde yıkılarak betonarme olarak yaptırılmıştır. İki şerefeli minaresi vardır.
  
MEYDAN ÇAMİİ (HACI MAHIMUD CAMİİ):
Meydan Mahallesinde bulunmaktadır.Yığma kerpiç binadır. Ahşap örtük çatıdır.
  
MUTAFLAR (HACI ŞABAN) CAMİİ:
Mutaflar Mahallesi Mutaflar sokağında bulunmaktadır. Aynı isimle anılan çeşmenin karşısındadır. Taş temel üzerine kerpiç örülüdür.Çatı kiremitle örtülmüştür. Ahşap mahfeli, alçı mihrap bulunmaktadır. Camii ahşap kapısında “Kapıyı hayır ve iyilik sahibi Cücükoğlu Mehmed Sapte eşiyle vakfetti Maşallah sene,H1232 tarihi bulunmaktadır. Tamir görmüş olup tamir sırasında 2 şerefeli minare yapılmıştır
  
MÜFTÜ HACI FEYZULLAH CAMİİ:
Müftü Hacı Feyzullah efendi tarafından yaptırılmıştır İlçe’nin yüksek bir tepesindedir. Hacıpiri Mahalle’sinde bulunmakta,taş temelli,kerpiç yapıdır.Saç külahlı minaresi ahşaptır.
  
PAZAR BAŞI CAMİİ.
Pazarbaşı Köprüsü karşısında bulunmaktadır. 19.y.y. yapılan camii yenilenmiştir.
  
SEYLI MUHİDDİN YAVSİ CAMİİ:
Ebussuud’un babası Şeyh Yavsi tarafından tek kubbeli olarak yaptırılmıştır. Meydan Mahallesi’nde bulunana camii, İlçenin en eski camisidir. Ebussuud tarafından ekleme yaptırılarak camii büyütülmüştür. Camii yanında Ebussuud tarafından yaptırılan babasının türbesi vardır. Türbe ile camii bütünleşmiştir. Cami’nin yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. 15.yy-16.yy da yapıldığı tahmin edilmektedir. Bina taş ve tuğladan yapılmıştır. Son cemaat bölümü sonradan ahşapla kapatılmıştır. Kubbelerin üzeri kurşunla kaplıdır. İki kubbe bulunmaktadır. Türbe kubbe ile örtülüdür. Güneyde bahçe içinde Şeyh Yavsi eşi, Ali Kuşçunun kızı Ebussuud efendi annesi Sultan Hatun türbesi bulunmaktadır. 1996 tarihinde belediyece onarım gören caminin aslına bir zarar verilmemiştir. Şeyh Yavsi tarafından diktiği söylenen ulu bir karaağaç hala bulunmaktadır.
  
TABAKHANE (ŞEYH HABİBİ ) CAMİİ:
Tabakhane Mahallesinde bulunmaktadır. Duvarları taştandır.Şeyh Muhiddin Yavsi’nin damadı Şeyh Habib tarafından yaptırılan bu camii, XV. yüzyıl eseridir. 1914 (H.1333) tarihinde onarım görmüştür. Kubbesi ahşaptır. Kapı taş yontma ile süslenmiştir. Çok yüksek kubbe’si vardır.
  
TEMENNA CAMİİ:
1971 tarihinde ibadete açıldı. Taş duyarlı bina kırma çatılıdır. Minaresi mevcuttur.
  
TOKATLI CAMİİ:
Taş temel üzerine kerpiç yapıdır. Üzeri kırma çatı ile örtülüdür.
  
ULU CAMİ (BÜYÜK CAMİİ) (Düvük Camii):
İlçenin merkezindedir. Serbest isimli bir İskilipli vatandaşın öncülüğünde halk tarafından yaptırılmıştır. Kitabesinde 1841 tarihinde yapıldığı, Mimarı Çördükoğlu Hasan’dır. Çorum Ulu Camii örnek alınmıştır. Taş temel üzerine kerpiç örgülüdür. Gizli kubbelidir. Çatı kiremit kaplıdır. Giriş kapısı üzerinde “Vakit gelmeden önce namaz için, ölümden önce de tövbe için acele edin“ ifadesi bulunmaktadır. İçinde çini üzerine Kufi yazılar yazılmış ayetler bulunmakladır. Mihrabı ayrıca çinilerle süslenmiştir. Minaresi taştan tek şerefelidir. İki Minare daha önce yapılan camiden kalmıştır. Şadırvanı 1909 tarihli çini kaplıdır.
  
ULUDERE CAMİİ (HACI AHMED CAMİİ):
Şeyh Seydi Mahmud tarafındin kerpiç yapıdır.110-120 yıllıktır. Alçı mihraplı bina,1975 tarihinde tuğla ile örülerek yenilenmiştir. Hacı Ahmed’in mezarı camii yanındadır. Camii Hacı Ahmed olarak tanınmaktadır
  
YENİ CAMİİ:
Yeni camii Caddesi ile Ali Bey Sokağının kesiştiği yerde bulunan camii iki yüz yıl önce Kazasker Cafer efendi tarafından yaptırılmıştır. Duvarların ana bölümünde taş,son cemaat bölümü ise tuğla ile örülmüştür. Duvarlar içinde yer yer eski yapıya ait olduğunu sandığımız mermer sütunlar görülür. Minare tuğla ile örülmüştür. Caminin içi 10.50 mX 10.50 m. ölçüdedir. Camii tek kubbelidir.
  
YUKARI TESTİ CAMİİ (FAZLIOĞİU CAMİİ):
Ulaştepe Mahallesinde bulunmaktadır. Ahşap duvar yığma kerpiç binadır.1785 tarihinde yapılmıştır.Camii ahşap tavanlıdır.
 
YATIRLAR
 
ACIPÜLLÜ :  İskilip Yerli köyünde yatmaktadır.
  
ADI BİLİNMEYEN BİR ZAT TÜRBESİ:  İskilip Hallı köyünde Ali bey mezarlığında türbesinde yatmaktadır.
  
ADI BİLİNMEYEN BİR ZATIN TÜRBESİ:  İskilip Halli köyünde Çeş tepesinde yatmaktadır,
  
ADI BİLİNMEYEN BİR ZATIN TÜRBESİ:  İskilip Hallı köyünde Semüşler mezarlığında yatmaktadır.
 
ADI BİLİNMEYEN BİR ZATIN TÜRBESİ: İskilip Merkez İlçe Kalesinde yatmaktadır
  
ADI BİLİNMEYEN BİR ZATIN TÜRBESİ:  İskilip Merkez ilçede Yivlik tepesinde yatmaktadır.
  
ADI BİLİNMEYEN BİR ZATIN TÜRBESİ:  Yerli köyünde yatmaktadır.
  
ÇAKMAK DEDE:  Merkez ilçede yatmaktadır.
  
DEDELİK:  İskilip Harun köyünde yatmaktadır
  
GÜLBABA TÜRBESİ:  İskilip Merkez İlçede bulunmaktadır.
  
HACI KARANİ:  İskilip Merkez ilçede yatmaktadır.
  
İBİK ERENLER:  İbik köyünde yatmaktadır.
  
KIRKKIZLAR TÜRBESİ:  Merkez ilçede bulunmaktadır.
  
NEFES DEDE:  İskilip Yerli köyünde yatmaktadır.
  
NURUL HÜDA:  İskilip Evlik köyünde yatmaktadır.
 
İSKİLİP İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
8 Aralık 1924 tarihinde medrese kütüphanelerinden gelen 525 el yazması ve 1400 matbu kitap ile, Hacı Bey Medresesinin bir odasında İskilip Halk Kütüphanesi hizmete girmiştir.
1933 tarihinde, Halkevi bitişiğinde İskilip halkının maddi desteği ile yapılan ahşap ve tek salonlu binaya taşınmış, sonradan 1965 tarihinde belediyeye ait çarşı Camii karşısındaki o zamanki sebze hali binasının 3’üncü katına taşınmış ve bu binada 1972 tarihinde bir çocuk okuma salonu açıl mıştır. 1987 tarihinde Ebu’us-suud Efendi Caddesinde yeni yapılan 3 katlı kendi binasına taşınmıştır. Bina 1046 m2 lik arsa üzerine 1392 m2 kullanım alanı ile, Çocuk Bölümü, yetişkinler bölümü ve İare (ödünç) servisi ile hizmet vermektedir. Kütüphanede el yazması ve Arap harfli matbu eserler vardır.
2002 tarihli istatistiklere göre ; 36.669 kitap kayıtlı bulunmaktadır. Kütüphane Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Çorum İl Halk Kütüphanesi bağlı Müdürlük olarak çalışmaktadır.
 
ÇEŞMELER:
 
ALİ BEY ÇEŞMESİ(1):  Ali Bey sokağında bulunmaktadır.H.1228-(1813) tarihinde yapıldığı kitabesinde yazılıdır. Kesme taştan yapılmıştır.
  
ALİ BEY ÇEŞMESİ (2): Ali sokağında bulunmaktadır.1843 tarihinde yapıldığı, 1967 tarihinde onarım gördüğü kitabesinde yazılıdır.Düzgün taş duvar örülü olup kırma çatısı tuğla ile örtülüdür.
  
BÜYÜK TAŞ ÇEŞMESİ: Kesme taştan yapılmış olan çeşmenin kitabe sindeki tarih okunamamakla birlikte XlX.yy. ortalarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
  
CAFER GAZİ ÇEŞMESİ:  Sakarya caddesi üzerinde bulunmaktadır. Yapını ve onarım kitabesi bulunmaktadır. Yapımı 1818 onarımı 1699 tarihi yazılıdır.Taş örme olan çeşme iki bölümlüdür.
  
ÇATLAK DERE ÇEŞMESİ:  Çatlar dere sokağının köşesinde bulunmaktadır. Kitabesinde 1866 tarihinde yapıldığı,1885 tarihinde onarım gördüğü yazılıdır. Kitabe Kemer üzerine işlenmiştir.
 
ÇAVUŞ ÇEŞMESİ:  Çavuş mahallesindedir.1900 tarihinde onarım yapıldığı kitabesinde yazmaktadır.
  
ÇUVAL ÇEŞMESİ: Çavuş mahallesinde bulunmaktadır 1840 tarihinde Mehmed Ağa adında bir şahıs tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır.1953 tarihinde büyük bir onarım görmüştür. Üç kemerli olan çeşme moloz taştan yapılmıştır.
  
ESKİ TOSYA ÇEŞMESİ:  Sakarya caddesinde bulunmaktadır. H.1242 M.1827 tarihi kitabesinde yazmaktadır. Kesme taştan yapılı olan çeşmenin Ahşap çatısı ve saçağı bulunmaktadır. Yuvarlak bir rozet kabartması mevcuttur
  
KALE DİBİ ÇEŞMESİ: Boğazı mahallesindedir. Kitabesinde 1866 tarihinde yapıldığı , 1977 tarihinde onarıldığı belirtilmektedir.Kesme taştan yapılmıştır.
  
MUTAFLAR ÇEŞMESİ: Mutaflar mahallesinde bulunmaktadır. Kitabesi yoktur XIX.yy, ortalarında yapıldığı tahmin edilmektedir
  
SEMERCİLER ÇEŞMESİ: Kale yolunda Semerciler çarşısında bulunmaktadır. Kitabesinde yapım tarihi 1826 olarak belirlenmiştir. Kesme taştan yapılmıştır.
 
TEMENNA ÇEŞMESİ: Sakarya caddesinde bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. 1892 tarihinde yapılmış olan çeşmenin rozet yıldızı 6 kollu bir motifle bezenmiştir.
 
 
MEDRESELER

İskilip’da Medreseler

Medresenin ismi

Mahalli

Müderrisi

Hacı Mustafa Efendi

Ezikoğlu Mahallesi

Ömer Efendi

Şeyh Habib Efendi

Dabakhane Mahallesi

Münir Efendi

Serbest Ahmed Ağa

Kaleboğazı Mahallesi

Hasan Efendi

Hacıbey

Alibey Mahallesi

Şükrü Efendi

Terzi Bekir Efendi

Hacıpiri Mahallesi

Hacı Ahmed Efendi

Ebussuud Medresesi

Meydan Mahallesi

Ahmed Efendi

Nur-u Osmaniye

Alibey Mahallesi

Abdullah Efendi

Hamidiyye

Temenna Mahallesi

Ali Efendi

Hacı Ali Ağa

Karaviran Karyesi

Ali Efendi

     
BELEDİYE BAŞKANI Ali SÜLÜK 90-364-212 3000
Bahabey İbrahim TABAKOĞLU
Büyüktaş Sait LEKEALMAZ 0 533 771 93 13
Çavuş Ali SİNGER 0 536 239 50 34
Ekizoğlu Halil KİRAZ 0 542 664 34 54
Erenler Murat SAK 0 533 646 59 93
Hacıpiri Erol MASTAN 0 543 603 89 54
Kaleboğazı Rüstem KILPELİT 0 538 648 43 64
Meydan Alaattin ÇOĞAL
Mutaflar Hamdi GENÇCAN 0 538 314 60 81
Sakarya Metin ÇIKRIK
Tabakhane Ali SARAR
Ulaştepe Yunüs KIRKICI 0 534 245 10 44
Uludere İbrahim İPEKCİ
Yenicami Cengiz ARSLAN

İSKİLİP BANDOSU ARŞİVİMİZDE BULUNMAKTADIR

fOTOĞRAFLAR iSKİLİP BELEDİYESİ ARŞİVİ

KÖYLER VE MUHTARLARI
İSKİLİP
AHLATCIK İmdat ÇAKIR
AHMETÇE Cafer AKÇAY
AKÇASU Kemal SAVUŞ
AKPINAR Osman KARASLAN
ALUÇ Halil KARAGÖZ
ASARCIK İsmail ÇÖRDÜK
AŞAĞIÖRENSEKİ Hasan ULUDAĞ
AŞAĞIŞEYHLER Gürsel ÖZTÜRK
AVHATYAKASI Mehmet DAŞCI
BAŞMAKÇI Sadık KUŞCU
BEYOĞLAN Hasan KORKMAZ
ÇATKARA Adil BOZKURT
ÇAVUŞOĞLU Hasan VURAL
ÇETMİ Ahmet YILMAZ
ÇOMU Enbiya ÇÖPATLAMAZ
ÇUKURKÖY Mustafa ÜÇOK
DAĞKIYISI Şakir KARTALCI
DEREKARGIN MUSTAFA BOZKURT
DERESEKİ Nuri AKÇAY
DOĞANGİR İsa SARIDOĞAN
ELMALI Bayram DERE
ESKİKÖY Mustafa KARA
GÖLKÖY Halil KİRAZ
GÜNEYALIÇ Sadık KULA
HACIHALİL İbrahim KOÇYİĞİT
HALLI Selahattin TÜRKMEN
HARUNKÖY Osman BOZDAĞ
İBİK Mehmet ABAZ
İKİKESE Bayram KARASLAN
İKİPINAR Ali GÜLER
KARAAĞAÇ Mehmet ORUÇ
KARABURUN Kazım İPEK
KARAÇUKUR Dursun ÇETİNKAYA
KARAGÖZ Murat KÜRT
KARLIK Ümit BOSTANCI
KARMIŞ Süleyman KOCA
KAVAKKÖY Adem KATIRCI
KAYAAĞZI Battal ÜZÜLMEZ
KILIÇDERE Nurettin KOYUN
KIZILCABAYIR Kemal ELİSERT
KURTLUÖZÜ Musa GÖKÇE
KURUSARAY Yunus YALÇIN
KUZKÖY Yusuf KARAKOÇ
KUZULUK Ali KARACA
MUSULAR Mahir KÖSE
ONAÇ Yakup GÜLEK
ÖRÜBAĞ Ahmet TOPRAK
SARAYCIK İlyas DİLER
SARIKAVAK Mustafa ÇAKIR
SEKİ Adem ÖZTÜRK
SEYİRÇAY Yakup SAĞIR
SOĞUCAK Ali ÖZLEL
SORKUN Mehmet KÖRÇOBAN
SUHİLAN Sebahattin TÜRK
ŞEHİRKURUÇAY Murat MENTEŞ
ŞEYHKÖY Adem BODUR
YALAK Ünal BEKTAŞ
YALAKÇAY Adem ŞENTÜRK
YANOĞLAN Abdullah KÖROĞLU
YAVU Adem YILMAZ
YAYLACIKSEKİ Hüseyin ÖZCAN
YENİCE Ali AÇIKGÖZ
YERLİ Hasan GÖKTAŞ
YUKARIÖRENSEKİ Osman KAYILI

KİTAP BAŞINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

DİKKAT ! BU BİLGİ TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE YAYINEVİMİZDEN  İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR
 
Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM
 Hukuka, Yasalara, Telif  ve Kişilik Haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.