BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

1

Aşağıdaki dizinler ile tıklayarak üye olmadan sayfalara girebilir ve inceleyebilirsiniz!

1

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

GÜRSEL YAYINEVİ SİTE BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEVREMİZ DERGİSİ ARŞİVİNE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİRLİLİK; ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KİRLENEN O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ!

 

ÇORUMLUNUN SAĞLIK İLE OYNANDI!

Konu:  ÇEVRE SAĞLIĞI
 
İlgi:     T.C. Çorum Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Başlıklı
Sayı M.19.0.ÇOR.0.26.314.99/1380 sayı ile Yağmur Suyu Bağlantısı Konulu tebligat
Halk Sağlığını tehlikeye atma, Çevre kirliliği ve Görüntü Kirliliği, önleme ile ilgili Kanun ve Kanun Maddeleri ile yönetmenlikler vb.
 
Bilgi: Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan TEBLİGAT. Çorum Merkez İlçede bulunan bütün binalara dağıtılan tebligatta: İlgide belirtilen ve aşağıda izah ettiğim Cadde ve sokakların Yağmur Suyu Bağlantısı ile kirletilerek Çorum Merkez İlçede oturan Çorumluların sağlıkları tehlikeye atılmış yağmur suları tahliyesi için kullanılan boruların kesilerek alt kısımlarına takılan boru ile görüntü kirliliği sağlanmıştır. Aşağıda Çorum Bahçelievler mahallesinin bir kısmının görüntüleri resimlerle anlatılmaktadır.
 
            Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Alper Zahir İmzalı T.C. Çorum Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Başlıklı  Sayı M.19.0.ÇOR.0.26.314.99/1380 sayı ile  Konu: Yağmur Suyu Bağlantısı
 
“Yukarıda adresi bulunan binanızın çatı ve bahçe yağmur suyundan kanalizasyon bağlantısı olanların iptal edilerek 30 gün içende çatı ve bahçe yağmur sularının yola, bahçenize veya varsa yağmur suyu şebekesine deşarj edilmesi gerekmektedir.”
Denilmiş ve:
“Yağmur suyu bağlantılarınızı kanalizasyon şebekesinden iptal etmediğiniz takdirde Belediyemiz Meclisinin kararı gereğince tarafınızdan atık su bedeli ve idari ceza işlemi yapılacaktır.”
Bu bilgi ışığında ceza yemeyelim, diyen apartman yönetimleri veya ev sahipleri tarafından yağmur suyu borularının alt kısımları kestirilerek kalın PVC borular ile çatı bağlantıları çeşitli yerlere verilerek cezadan kurtulma girişiminde bulunmuşlardır.
Bu işlemler için verilen TEBLİGAT ta ÇORUM’DA İNSANLARIN barındıkları evlere ruhsat veren, kanalizasyonunu bağlayan Çorum Belediyesi çok önemli bir hususu görememişler ya da ÇORUM MERKEZ İLÇEDE OTURANLARIN SAĞLIKLARI ile ilgili olacakları kasıtlı ya da bilgisi olmayan idare olarak işleme koymuşlardır.

M 1- (çatı ve bahçe yağmur sularının yola).. Verilmesinde DİKKAT edilmeyen en büyük HATA ne yazık ki binaların çatı yağmur sularının çatıdan aşağıya indirilirken yapılan projelerde BALKONLAR bu indirme borularından faydalanmış ve BALKON ATIK SULARI da bu borular ile tebligat öncesi kanalizasyonlara deşarj edilirken YOLA deşarj edilmesi için Belediye bu tebligat ile emretmektedir.

 

Bu uygulamanın zararları neler olabilir:
I) Balkon temizliğinde evlerin balkonları su ile yıkayarak YAĞMUR SUYU BAĞLANTISI ile yola ve kaldırımlara verilmeye başlanmıştır. Aşağıda çeşitli yerlerde bu su atıklarının resimleri bulunmaktadır.
a)Bu balkon atıklar kışın soğuk etkisi ile donarak olası trafik kazalarına ve insanların kayarak yaralanma ve sakatlanmalarına sebebiyet verecektir. Belediye bu sebepten dolayı ihmal ve sebepten dolayı sorumlu olacaktır.
b)Bu balkon atıkları bazı meskenlerde kaldırımların üzerine akması için hazırlanmıştır. Apartmanın herhangi bir balkonunun yıkanması sırasında atık su yağmur suyu borusu bağlantısı gereği buradan deşarj edilirken oradan geçen vatandaşları hijyenden yoksun su ile ıslatılarak kirletilecektir.
c) (Tüberküloz, Boğmaca, Difteri ve Legionella bakterileri, Streptokok ve Meningokoklar bu grupta en sık görülen bakterilerdir. Zatürre'ye neden olan tüm bakteri, virus ve mantarlar da hava yoluyla bulaşır. Stafilokoklar ile Şarbon, Ruam, Veba, Bruselloz ve Q Yangısı bazı durumlarda hava yoluyla da bulaşabilir.  )
İnsan tükürüğünde yaklaşık 600 değişik mikrop bulunduğunu, 1 santimetreküp tükürüğün yaklaşık 250 milyon mikrop taşıdığını ve Hastalık durumunda tükürüğün taşıdığı mikrop sayısını artacağını, yere veya balkona tükürme ile verem, kronik bronşit, zatürree ve grip gibi hastalıkların başkalarına bulaşabileceği bilinmektedir.
Diyelim bu balkonlardan birisinin sahibi Hava ve tozdan bulaşan hastalığının ileri derecesinden muzdarip. Balkonuna hava almak için çıktı. Öksürük krizi gelmesi ile gayri tabii hasta mikrobu veya bakteriyi taşıyan balgam ve tükürük veya kusması üzerine balkon yıkanarak bu virüs veya bakteriler yapılan bağlantılar kanalı ile yaya kaldırımlarına ve yollara inecekler. Hava yaz ise su kuruyarak zararlılar toza karışacaklar. Bu toz ya rüzgâr yardımı ya da trafikte akan araçların tozu kaldırması ile de orada bulunanlara ulaşacaktır.
Örnek verecek olursak:
Çorum Göğüs Hastanesi Ocak-Şubat-Mart ayları verileri:
1261 Yatan Hasta Sayısı
22 081 Poliklinik sayısı
http://www.corumghh.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=370&IcerikId=0&Tip=0
 
Çorum Göğüs Hastanesi Nisan Mayıs Haziran ayları verileri:
1189 Yatan Hasta Sayısı
16 732 Poliklinik sayısı
http://www.corumghh.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=371&IcerikId=0&Tip=0
 
Çorum Göğüs Hastanesi Temmuz Ağustos Eylül ayları verileri:
251 Yatan Hasta Sayısı
13 122 Poliklinik sayısı
http://www.corumghh.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=372&IcerikId=0&Tip=0
 
Çorum Göğüs Hastanesi Eylül Ekim Kasım verileri yüklenmemiş durumda.
http://www.verem.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar/raporlar/turkiyede_verem_savasi_2010_raporu.pdf
Türkiye’de Verem Savaşı 2010 Raporu 40. Sayfa
Çorum 2005 =129
Çorum 2006 =104
Çorum 2007 =108
Çorum 2008 =  88
Son verilere göre hasta sayısının azalması ve hastanede yatanların sayısının azalması ters tepkiye mi sebebiyet vermiş olabilir mi?

 

II) Eski sistemde ise balkon ve apartman veya çatı bağlantıları doğrudan kanalizasyona ulaştığından yukarıda bahsi geçen kısaca belirttiğim a-b-c maddelerinin hiç birisi meydana gelmiyordu. Bu yollara ve bahçeye atık su deşarjı ile bu bulaşıcı hastalıklara ve çevre kirliliğine Çorum Belediyesi ön ayak olmuş bulunmaktadır.
 
III) yukarıda bilgi verilenler “Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklar
Kirletme yasağı: 8. Madde: Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili
Yönetmenliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Denilmesine rağmen Çorum Belediyesi EK SU ARITMA BEDELİ ile vatandaşı karşı karşıya koymaktadır.
ÇEVRE KANUNU  Kanun Numarası  : 2872
Atık su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları,
Atık su altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,
 
M 2- (çatı ve bahçe yağmur sularının bahçenize varsa yağmur suyu)  Meydana gelecek kirletmenin sorumluluğu ve uygulanacak cezaların kime ödettirileceği:
Çevre Kanunu:
Kirletenin sorumluluğu:
Madde 28 – (Değişik: 3/3/1988 - 3416/8.md.)
Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.
Çevresel Kirlilik Etmenleri
1-Hava Kirliliği
2-Toprak Kirliliği
3-Su Kirliliği
4-Gürültü Kirliliği 
Konu tanımı Çevre Kanunu içerisinde şöyle belirtilmektedir: “Çevre Kirliliği: Çevre kirliliği ise insanı ve diğer canlıları olumsuz yönde etkileyecek ve/veya yok edecek çevre koşullarıdır.”
Ayrıca Çorum’da yapılan bu uygulama sağlık ve çevre kirliliği haricinde ayrıca “Görüntü Kirliliği” denilen olguyu da aşağıda resimlerle göstermeye çalışacağım.
Kirletenin sorumluluğu çerçevesinde resimlerde yolları kirleten mi sorumlu olacaktır?
Yoksa bu kirlenmeye sebebiyet veren Çorum Belediyesinin birimleri mi sorumlu olacaktır?
Çevre Kanunu: Cezai hükümler
İdari nitelikteki cezalar: Madde 20
i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen  yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.
s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 100 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu Yetkilidir.
M 3- Benim oturduğum semt olan ve Çorum’un en yüksek emlak vergisini ödeyen bir yer olarak ve Çorum’un en popüler semtinin aşağıda google’den kopyaladığım yerleşim alanı üzerinde konumuzla ilgile bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.
Yukarıda gördüğünüz gibi 1 den 8 ze kadar rakam ve abcdefg harfleri ile işaretlenmiş yerler görmektesiniz.
Yukarıda M (madde) 1 de belirttiğim (çatı ve bahçe yağmur sularının yola) Deşarj edilmesi sonucu resimde çatıları gözüken apartmanların hemen hemem hepsi çatılarının ve balkonlarının atık sularını Belediyenin emri gereği sokağa deşarj etmeye başlamışlardır.
Balkon ve çatı atık sularının deşarjı Bahçelievler Mahallesinin 1 caddesinde atık su kanalizasyonu yapılmış olmasına rağmen bütün apartmanlar sokağa akıtılmaktadır. Resimde a-b-c olarak gözüken yerde bulunan atık su kanalı Şenyurt Caddesinde 3 adet kanalizasyon ızgara bulunmaktadır. Bu ızgaralar 2. yol ayrımlarında biri si de yolunda bulunmaktadır. Sağda gözüken ızgaranın yanında PTT telefon alt yapı kapağı ve Şenyurt Caddesinin üzerinde bir PTT kapağı da atık su ve yağmur sularını içeriye alabilecek şekilde yapılandırılmış bulunmaktadır. Bu üçünün de içerisi yaprak, kağıt ve diğer atıklarla dolmuş bulunmaktadır. 

1-2 Arası  Şenyurt Caddesi olup resimlerle tespit ettiğim alanın a-b-c yağmur suyu ızgarası bulunmaktadır. Yaklaşık 14 bina bulunmaktadır.

14 apartmanın ortalama 10 balkon olarak düşünürsen 140 balkonun atık suyu da yağmur yağmadığı zaman 1. Sokakta köy vari akarak üzerimizi kirletmeye, atıklarla su ile sokağa inerek üzerimize sıçramaya ve kuruduğunda da toz olarak ciğerlerimize arzı endam ederek mikropların veya vürüs ile mantarların girmesine devam edecektir.

Bahçelievler 1. Cadde Bahar Caddesi ile Valilik Konutu arasında Cami hariç 23 apartman bulunmaktadır. Buna karşın bu arada d-e-f-g 4 adet kanalizasyon ızgara bulunmaktadır.

23 apartmanın ortalama 10 balkon olarak düşünürsen 230 balkonun atık suyu da yağmur yağmadığı zaman 1. Sokakta alt yapısı olmayan köy vari akarak üzerimizi kirletmeye, atıklarla su ile sokağa inerek üzerimize sıçramaya ve kuruduğunda da toz olarak ciğerlerimize arzı endam ederek mikropların veya virüs ile mantarların girmesine devam edecektir.

Behçelievler 1. caddede ise resimde g 1. cadde 1 Sokak Valilik kavşağı bir adet bulunmakla beraber resimde 6 numara ile gösterilen Bahçelievler 1. Sokak Resimde gösterilen 5 numara Bahabey Caddesi arasında hiç kanalizasyon ızgara bulunmaktadır.

Bahçelievler 1 Caddede Valilik konutu, Hasan Paşa Kütüphanesi ve Kız Meslek lisesi dahil 19 Bina bulunmaktadır. 19 binanın 3’ü resmi bina olarak bulunması ve balkonunun olmaması düşersek 16 apartmanın ortalama 10 balkon olarak düşünürsen 160 balkonun atık suyu da yağmur yağmadığı zaman 1. Sokakta köy vari akarak üzerimizi kirletmeye, atıklarla su ile sokağa inerek üzerimize sıçramaya ve kuruduğunda da toz olarak ciğerlerimize arzı endam ederek mikropların veya vürüs ile mantarların girmesine devam edecektir.

Behçelievler 1. caddede ise resimde f 1. Cadde 2. Cadde kavşağı bir adet Kanalizasyon ızgarası bulunmakla beraber resimde 7 numara ile gösterilen Bahçelievler 2. Cadde  Resimde gösterilen 5 numara Bahabey Caddesi arasında hiç kanalizasyon ızgara bulunmaktadır.

Bahçelievler 2. caddede ise google uydu görüntüsünde 17 konut gözükmektedir. Ortalama 10 balkon olarak düşünürsen 170 balkonun atık suyu da yağmur yağmadığı zaman 1. Sokakta köy vari akarak üzerimizi kirletmeye, atıklarla su ile sokağa inerek üzerimize sıçramaya ve kuruduğunda da toz olarak ciğerlerimize arzı endam ederek mikropların veya virüs ile mantarların girmesine devam edecektir.

Behçelievler 1. caddede ise resimde e 1. cadde 2 sokak kavşağı bir adet Kanalizasyon ızgarası bulunmakla beraber resimde 8 numara ile gösterilen Bahçelievler 2. Sokak Resimde gösterilen 5 numara Bahabey Caddesi arasında hiç kanalizasyon ızgara bulunmaktadır.

Bahçelievler 2. caddede ise google uydu görüntüsünde 16 konut gözükmektedir. Ortalama 10 balkon olarak düşünürsen 160 balkonun atık suyu da yağmur yağmadığı zaman 1. Sokakta köy vari akarak üzerimizi kirletmeye, atıklarla su ile sokağa inerek üzerimize sıçramaya ve kuruduğunda da toz olarak ciğerlerimize arzı endam ederek mikropların veya vürüs ile mantarların girmesine devam edecektir. 

Merak edenler de Bahabey Caddesi, Bahar Caddesi, Şenyurt Caddeleri ile Çorum’un diğer cadde ve sokaklarını inceleyebilirler.

 Ve google den Bahçelievler de kaç binanın bulunduğunu çatılarından sayabilir ortalama balkon hesabını bulabilirler.

M6- Apartman atık sularını çeşitli şekillerde sokağa deşarj için yapılan çalışmaların hangisi doğru resimleri:

M7- Alt yapı eksikliğinden Çorum Belediye kanalı ile alt yapısı olmayan köy görünümüne başladı. 02-03 ve 04 Aralık 2011 tarihinde burada bulunan resimler çektim.

M8- Alt yapı olan fakat Belediyenin Apartmanlara bağlantılarının hazırlanmadığı bir çalışma ile ortalık köy görünümüne dönmüştür. Belediye yağmur kanalizasyonlarını yaparken de ben bu konuyu belirtmiştim. 1 Cadde için yapılan Yağmur Kanalizasyonu için döşenen büzlerin yeterli olmayacağını sitemde belirtmiş yapılan kazının derinliği kadar genişliğinde hafriyat yapılarak bir insan geçebileceği genişlik ve yükseklikte yapılmasını o tarihte alt yapı olarak yapılmamış olan Doğal gaz, elektrik ve içme suyu şebekelerinin buradan konutlara yol verilmesini beyan etmiştim! Yine Gazi Caddesi ve İnönü Caddesinde döşenen plastik boruların sel sularını kaldıramayacağını 04/07/2011 tarihinde “YAĞDI YAĞMUR ÇAKTI ŞİMŞEK! “ başlığı ile yazmıştım. (Valilik ve suyun boşalacağı yerin alt yapısı için kazılması yapılmaktadır. Bu borular buraya gelen suyun uymayan bir debisi ili baş edebilmesi için en az iki sıra konularak belki gelen suların bir kısmı yer altında yapılan bu hizmetle bertaraf edilebilir. Daha iyisi ise burasını biraz daha geniş tutarak 2x2 metrelik bir beton tünel ile akıntının tamamı yer altına verilebilir.) 
Çorum Belediyesi bu hatanın bir an önce kapatılması için öncelikle yağmur kanallarının yapıldığı cadde ve sokaklarda yağmur ve balkon atıklarını yola vermiş apartman veya konutların atık borularını yolda bulunan kanallara yolun altından yönlendirmesi gereklidir. Kış mevsimi geçince sokağa yönlendiğimiz balkon atıklarımızdan çok ciddi salgın hastalıklarına Çorum Merkez ilçe halkı açıkça kitlesel olarak zarar göreceğiz.
Çorum Belediyesi bu çok ciddi insanlara zarar veren uygulamayı yaptırtabilmek içinde ev ve apartman sahiplerini zorlayıcı ve bilmedikleri bir ceza türü ile de "Belediyemiz Meclisinin kararı gereğince tarafınızdan atık su bedeli ve idari ceza işlemi yapılacaktır.” diye korkutulmuştur.
Hizmetin kötüsü olmaz fakat hizmetin yetersini olursa yapılan masraf ve hizmet göstermelik olarak kalır. Ayrıca alınan vergilerle yapılacak harcama masrafları çarçur edilerek  “israf” edilmiş olunur. Bu benim görüşüm. Sizlerde görüşlerinizi yazarsanız corumlu2000@gmail.com  adresime adınızı soyadınızı ve TC kimlik nonuzu yollarsanız önerinizi adınızla yayınlarım.
Bu görüşüm bana aittir. Katılmak isteyenlerin yazacaklarını belli bir ufak şartla bu sitede yayınlarım.
Bu mesajımı aşağıda bulunan idari birimlere dağıtımı yapılmıştır.
DAĞITIMcumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
bimer@basbakanlik.gov.tr
ozelkalem@basbakanlik.gov.tr
ozelkalem@icisleri.gov.tr
mahalli@mahalli-idareler.gov.tr
illeridaresi@icisleri.gov.tr
erdogan.bayraktar@cevresehircilik.gov.tr
recep.sahin@cevresehircilik.gov.tr
yahya.kesimal@cevresehircilik.gov.tr
vsdb.izleme@saglik.gov.tr  
corum.ih@icisleri.gov.tr
corumcbs@adalet.gov.tr
corum@saglik.gov.tr
chp@chp.org.tr
bilgi@mhp.org.tr
baskan@corum.bel.tr
alperzahir@corum.bel.tr
cev@corum.bel.tr
imr@corum.bel.tr
su@corum.bel.tr 
tmz@corum.bel.tr
fikir-dergisi@googlegroups.com
corumvecorumlular@googlegroups.com 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA KIYMETİ ARTAR!

ÇEVREMİZ DERGİSİ ARŞİVİNE DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜRSEL YAYINEVİ SİTE BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıdaki dizinler ile tıklayarak üye olmadan sayfalara girebilir ve inceleyebilirsiniz!

1

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL yazışma adresi  corumlu2000@gmail.com

 Hukuka, Yasalara, Telif  ve Kişilik Haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.1

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM