BU SAYFADA KÜTÜPHANE VE KÜTÜPHANECİLERİN
EN ÖNEMLİ KAYNAĞINDAN BİRİSİ OLAN VE EDEBİYAT KİTAPLARINI TASNİFİNE YARDIM EDECEK OLAN
"TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATÇILARI"NIN DOS 20 İLE TASNİFLERİNİ BULACAKSINIZ !

DOS 20'de ara:

 

Bu arama motoru sadece bu sayfada arama yapar.
Aramanızın uzun sürmemesi için,en az kelime uzunluğu üç harf olmalı.
En iyi sonuç için bir veya iki kelime giriniz.

        Çalışmamda yaklaşık 9850 yazara bulunmaktadır. Bu çalışmam CD olarak da sadece sizin kullanacağınız şekilde hazırlanmıştır. Tedarik için corumlu2000@yahoo.com adresimizden bilgi alabilirsiniz !
        Aynı dili konuşup yazan ülkeleri ayrı olan edebiyatçıların ülkelerini belirleyebilmek için tasnif numaralarının önüne ülkesinin ilk üç harfini büyük harfle belirledim.Örneğin : Arap edebiyatı tasnifindeki gibi : Irak için, IRA892.9, Libya İçin, LİB892.9, Lübnan için, LÜB892.9, Mısır için,MIS892.9 Suriye için, SUR892.9, Tunus için, TUN 892.9,olarak ayırmaya çalıştım. Bu ayırıma İngilizce konuşan,Fransızca konuşan, İspanyolca konuşan vesaire ülkeler içinde uygulamaya çalıştım. 
Parantez içinde yazarın vermiş olduğu ürünlere göre, şiir 1, tiyatro 2, roman hikaye 3,deneme 4, hitabet 5,mektup 6, mizah 7 çeşitli edebi eserler 8, edebiyattarihiiçinde9 tasnif ayırım numaralarını yazar sırasının sonunda belirttim.             
 Emekli Kütüphane Müdür Yardımcısı Mahmut Selim GÜRSEL
025.4 
GÜRSEL Mahmut Selim
DOS 20
Alfabetik Onlu Tasnifli (Dewey) TÜRK ve DÜNYA 
EDEBİYATÇILARI Fihristi / Mahmut Selim GÜRSEL
XII + 500 S.20 Santim (KaynakEserler Dizisi : 2)
ISBN 975-95580-0-9 
1.Sınıflama,2.Dewey,3.KütüphanecilikI.Yazar Adı
II.Dizin